<< Cofnij

WYSTAWY CZASOWE

 • 11.01 – 13.02 Stanisław Chomiczewski – malarstwo, Monika Pałka – malarstwo
 • 15.02 – 12.03 Historia pod tytułem „Newsweek”, Stowarzyszenie „Magurycz”
 • 14.03 – 09.04 Janusz Janczy- rzeźba, Muzeum Ziemi Bieckiej
 • 11.04 – 14.05 Istvan Drozsnyik/Węgry – malarstwo; Urban Tibor/Węgry - grafika
 • 16.05 – 11.06 Interdyscyplinarna wystawa jasielskich artystów plastyków; „Gorlice 2 maja 1915 rok”- wystawa muzealna
 • 13.06 – 09.07„Bitwy polskie”- wystawa malarstwa batalistycznego-Stanisława Bodesa
 • 11.07 – 06.08 Ryszard Kowalewski – malarstwo; Barbara Roszak - malarstwo
 • 08.08 – 03.09 Wystawa zbiorowa środowiska słowackich artystów plastyków z regionu peesowskiego; Joanna Łątka – grafika
 • 05.09 – 01.10„Spotkania na Pograniczu”- Wystawa grafiki członków dublińskiej grupy „Graphic Studio” z Irlandii; Wystawa poplenerowa uczestników Międzynarodowego Polonijnego Pleneru Malarskiego „Wschód-Zachód”
 • 03.10 – 05.11 Renata Stadler – malarstwo
 • 03.10 - 15.10 Roman Reinfuss - wystawa w dziesiątą rocznicę śmierci
 • 17.10 –  5.11 Karol Gąsienica – Szostak – rzeźba, medalierstwo, rysunek
 • 07.11 – 03.12 Sławomir Lewczuk- malarstwo; Dorota Jajko-Sankowska - malarstwo
 • 05.12 – 15.01 Salon Gorlicki; Wystawa fundacji im. I. J. Paderewskiego z Krakowa- Tematy muzyczne w malarstwie

IMPREZY I WYDARZENIA

 • 02.01 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Duns Szkot – metafizyka”
 • 08.01 Wykład prof. Krzysztofa Zanussiego pt. „Bohaterowie, idole i święci” w ramach zajęć Uniwersytetu Złotego Wieku
 • 14.01 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Wilhelm Ockham – nominalizm, schyłek średniowiecznego obrazu świata”
 • 28.01 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Wilhelm Ockham – wolność stwórcy”
 • 29.01 Spotkanie z członkiem Zarządu Powiatu Gorlickiego panem St. Szura- pn. „Inicjatywy kulturalne powiatu gorlickiego”
 • 02.02 Bal charytatywny i aukcja na rzecz Kuchni dla Ubogich CARITAS
 • 04.02 Inauguracja XV Mistrzowskich Kursów dla Kwartetów Smyczkowych – Koncert Kwartetu „Camerata”
 • 04.02 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Problematyka twórczości”
 • 07.02 Wykład pani Haliny Promińskiej w ramach zajęć Uniwersytetu Złotego Wieku
 • 07.02 Koncert kwartetu smyczkowego „Akademos” oraz uczestników, w programie: L. van Beethoven
 • 08.02 Koncert uczestników XV Mistrzowskich Kursów dla Kwartetów Smyczkowych oraz Classic Session – koncert na zakończenie XV Mistrzowskich Kursów dla Kwartetów Smyczkowych
 • 08.02 Noworoczne spotkanie władz powiatu z twórcami i działaczami kultury, wręczenie dorocznej nagrody „Most Starosty”
 • 10.02 Wieczór z kolędą łemkowską współorganizowany przez Stowarzyszenie „Ruska Bursa”
 • 11.02 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Ruch naukowy w dobie renesansu, Galileusz, F.Bacon, przewrót kopernikański”
 • 13.02 Wykład dr J. Kiecia dla słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku
 • 15.02 Spotkanie z wiceministrem infrastruktury Zbigniewem Rapciakiem
 • 18.02  Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Ruch naukowy w dobie renesansu, Galileusz, F.Bacon, przewrót kopernikański”
 • 22.02 Finał plebiscytu „Gazety Krakowskiej” na najpopularniejszego sportowca roku 2007
 • 25.02 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Filozofia renesansu – Mikołaj Kuzańczyk, Bruno, Leonardo da Vinci”
 • 03.03 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Uniwersytetu Złotego Wieku pt. „Problematyka mimesis w sztuce”
 • 03.03 Sesja powiatowego oddziału PO w Gorlicach „Zasady Mecenatu Państwa w Dziedzinie Kultury
 • 04.03 Spotkanie z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - panią Krystyną Szumilas
 • 10.03 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Filozofia renesansu – Suárez”
 • 14.03 Spotkanie z artystą Januszem Janczym podczas wernisażu wystawy rzeźby pt. „Kwestia Balansu”; otwarcie wystawy ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej pt. „Biecz-malarstwo, grafika, akwarela”
 • 17.03 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Filozofia renesansu – Suárez”
 • 31.03 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Kartezjusz – Rozprawa o metodzie”
 • 03.03 Zebranie kwartalne Oddziału Powiatowego Krajowej Partii Emerytów i Rencistów nt. „Historia Biecza”
 • 07.04 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. „Kartezjusz – Medytacje o pierwszej filozofii”
 • 21.04 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Malebranche
 • 24.04 Koncert Muzyczny w wykonaniu uczniów PSM II st. w Nowym Sączu z klasy fortepianu mgr Teresy Orchel: K. Strączek, E. Zychowicz, A. Stępień
 • 28.04 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Malebranche
 • 01.05  Przyznanie nagrody „Złotego Liścia Dębu”
 • 01.05 Promocja książki Honorowego Obywatela Miasta Gorlice ks. Józefa Micka
 • 02.05  Promocja albumu „Piękna Ziemia Gorlicka”- Andrzeja Bary i Janusza
 • 05.05 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Spinoza – koncepcja substancji
 • 12.05 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Leibniz – Pierwotne prawdy metafizyki, Zasady filozofii czyli monad
 • 14.05 Spotkanie z dr Jarosławem Gowinem
 • 17.05 Spotkanie z małopolskim konserwatorem zabytków Janem Janczykowskim
 • 17.05 Koncert pianistyczny w wykonaniu Joanny Waśkowskiej
 • 19.05 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Locke
 • 20.05 Posiedzenie Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • 29.05 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Locke
 • 02.06 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Berkeley
 • 09.06 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Hume
 • 16.06 Spotkanie z wiceministrem rolnictwa Kazimierzem Plocke
 • 16.06 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Problem fikcji w filozofii i w sztuce
 • 17.06 Debata telewizyjna z cyklu "Patriotyzm - zapomniane uczucie" z udziałem dr Franciszka Rachela
 • 26.06 Spotkanie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
 • 30.06 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO” pt. Problem fikcji w filozofii i w sztuce
 • 14.07 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 21.07 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 28.07 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 04.08 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 11.08 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 01.09  Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 08.09 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 15.09 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 23.09 Wykład pana Pawła Nowickiego w ramach cyklu zajęć z filozofii dla członków Gorlickiego Klubu Miłośników Filozofii i Sztuki „COGITO”
 • 24.09 Zebranie konsultacyjne w sprawie przeprowadzenia negocjacji ugodowych dotyczących możliwości przywrócenia utraconej nieruchomości parafii grecko-katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Gorlicach i wspólnego prowadzenia w cerkwi w Bartnem działalności muzealnej
 • 08.10 Wykład prof. Krzysztofa Pawłowskiego, w ramach spotkań Uniwersytetu  Złotego Wieku- współorganizator Stowarzyszenie Klub Gorliczan
 • 12.10 XVI Łemkowska Jesień Twórcza Współorganizator - Stowarzyszenie  Łemków w Legnicy
 • 13.10 Posiedzenie Rady Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • 15.10 Finał konkursu "Poznajemy gwarę naszych dziadków” realizowanego w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury" priorytet II "Ochrona dziedzictwa kultury ludowej".
 • 18.10 Koncert Gorlickiej Jesieni Muzycznej Astor Piazzolla- „Cztery Pory Roku”
 • 19.10 Koncert Gorlickiej Jesieni Muzycznej „Schubertiada” Wykonawcy: Katarzyna Popowa – Zydroń– fortepian, Leszek Sokołowski-kontrabas, Kwartet Smyczkowy Camrata
 • 08.11 Jubileusz 100-lecia Ruskiej Bursy
 • 14.11 Wykład prof. Jerzego Vetulaniego pt. „Sztuka a mózg”, w ramach spotkań Uniwersytetu Złotego Wieku- współorganizator Stowarzyszenie Klub Gorliczan
 • 02.12 Wieczór poezji śp. Stanisława Elmera pt. Ta ziemia mi najdroższa…”
 • 04.12 Obrady jury Artystycznej Nagrody Burmistrza Gorlic im. Alfreda Długosza
 • 05.12 Spotkanie gorlickiego środowiska plastycznego podczas XXIV Salonu Gorlickiego, wręczenie dorocznej artystycznej nagrody im. Alfreda Długosza
 • 09.12 Spotkanie z aktywem KPEiR na temat „Gorlickie środowisko twórców kultury”

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

10 listopada 2023 - 11 grudnia 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry