<< Cofnij
W Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów przekonani jesteśmy o równym dostępie do korzystania z dóbr kultury. Najbardziej dostępnym oddziałem naszej instytucji jest Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku, jednak we wszystkich oddziałach, staramy sie sukcesywnie wprowadzać rozwiązania, które pozwolą każdemu odwiedzić nasze muzeum. DANE KONTAKTOWE DO KOORDYNATORA DOSTĘPNOŚCI:
Małgorzata Lewek
e-mail: warsztaty@gorlice.art.pl
tel: 18 353 56 18

DOJAZD DOSZYMBARKU (oddziały Kasztel i Skansen):
Do Szymbarku dojechać można autobusami kursującymi na liniach:
- Kraków – Gorlice (przez Nowy Sącz)
- Nowy Sącz – Gorlice
- Wysowa Zdrój – Gorlice
- Gorlice – Zakopane
- Śnietnica – Gorlice
- Konieczna – Gorlice
- Izby – Gorlice
- Łosie – Gorlice
- Brzesko – Gorlice
- Gorlice – Banica
Itd.
Autobusy funkcjonujące na w/w liniach nie posiadają przystosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W Szymbarku autobusy zatrzymują się na przystanku „Szymbark-szkoła. Z przystanku do wejścia na teren Kasztelu prowadzi początkowo krótki odcinek chodnikiem wzdłuż drogi krajowej 28, a potem asfaltowa droga gminna (ok. 300 m); droga ta po jednej stronie posiada wąski chodnik.
Do oddziału można dotrzeć również transportem własnym. Wzdłuż ogrodzenia obiektu - od strony drogi gminnej znajduje się parking o nieutwardzonej powierzchni. Parking posiada miejsce wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość wjazdu na teren ośrodka samochodem osobowym po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem dostępu.
 
OTOCZENIE OBIEKTU: 
Kasztel położony jest na ogrodzonym terenie zielonym - trawniki, gazon, drzewostan. Od bramy wejściowej w ogrodzeniu - zlokalizowanej przy parkingu - do obiektu prowadzą żwirowe ścieżki o szerokości od 150 do 250 cm. Na terenie oddziału prócz kasztelu zlokalizowane są również: oficyna dworska - miejsce wystaw czasowych oraz drewniany dworek mieszczański - przeznaczony na działalność gospodarczą. Przed kasztelem znajdują się ławki z miejscami dla kilkudziesięciu osób.
 
PRZESTRZEŃ W OBIEKCIE:
Do budynku prowadzą szerokie na 115 cm drzwi otwierane do wewnątrz. Progi w budynku są wyposażone w podjazdy.
Kasa biletowa znajduje się w sieni na parterze po prawej stronie, blisko wejścia do obiektu. 
Na parterze oprócz sieni znajdują się 2 pomieszczenia ekspozycyjne do których prowadzą drzwi o szerokości 95 cm. Przejścia pomiędzy tymi pomieszczeniami nie posiadają progów. 
Na piętro obiektu prowadzą schody, oraz dźwig przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na piętrze znajdują się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, hol, sala główna kasztelu oraz dwa pomieszczenia alkierzowe. We wszystkich tych pomieszczeniach znajdują się ekspozycje. Drzwi pomiędzy pomieszczeniami na piętrze mają niskie progi z podjazdami oraz szerokości od 87 do 113 cm. Przestrzeń w pomieszczeniach pozwala na swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim.
Do budynku oficyny dworskiej prowadzą szerokie dwuskrzydłowe drzwi, z progiem o wysokości ok 3 cm. Przestrzeń oficyny ma charakter halowy.
 
UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU:
Udogodnieniem dla osób z dysfunkcją ruchu jest winda, toaleta przystosowana do ich potrzeb oraz zniwelowane bariery pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.

OFERTA:

• Zwiedzanie ekspozycji muzealnych

• Warsztaty edukacyjno-plastyczne BON KULTURY - linki:
- Szata zdobi człowieka
- Co kryje maska?
- Mój herb - moje logo

• Lekcje muzealne - link:
Lekcje w kasztelu
Lekcje muzealne dostępne w ofercie poza sezonem letnim


BILETY WSTĘPU:
5 zł – bilet indywidualny
4 zł – bilet ulgowy
4 zł – bilet grupowy
Osobom niepełnosprawnym przysługuje bilet ulgowy.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI:
Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji osoby przebywające w obiekcie są niezwłocznie kierowane do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierującego ewakuacją.

Małopolska. Kultura wrażliwa - spot reklamowy


fot. P. Mazur, MIK 2017 ©

OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOSCI OŚRODKA KONFERENCYJNO-WYSTAWIENNICZEGO „KASZTEL W SZYMBARKU

W naszej instytucji przekonani jesteśmy o równym dostępie do korzystania z dóbr kultury dla każdego z nas, i dlatego zależy nam na tym, aby była ona jak najlepiej przygotowana do przyjęcia każdej osoby, która zechce odwiedzić naszą placówkę.

DANE KONTAKTOWE DO KOORDYNATORA DOSTĘPNOŚCI:

Ewa Piotrowska-Kukla – kierownik oddziału Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”

e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com;

tel: 18 351 31 14

DOJAZD DO INSTYTUCJI:

Do Szymbarku dojechać można autobusami kursującymi na liniach:

- Kraków – Gorlice (przez Nowy Sącz)

- Nowy Sącz – Gorlice

- Wysowa Zdrój – Gorlice

- Gorlice – Zakopane

- Śnietnica – Gorlice

- Konieczna – Gorlice

- Izby – Gorlice

- Łosie – Gorlice

- Brzesko – Gorlice

- Gorlice – Banica

Itd.

Autobusy funkcjonujące na w/w liniach nie posiadają przystosowania dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

W Szymbarku autobusy zatrzymują się na przystanku „Szymbark-szkoła. Z przystanku do wejścia na teren oddziału prowadzi początkowo krótki odcinek chodnikiem wzdłuż drogi krajowej 28, a potem asfaltowa droga gminna (ok. 300 m). Droga ta po jednej stronie posiada wąski chodnik.

Do oddziału można dotrzeć również transportem własnym. Wzdłuż ogrodzenia obiektu – od strony drogi gminnej znajduje się parking o nieutwardzonej powierzchni. Parking nie posiada miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje jednak możliwość wjazdu na teren ośrodka samochodem osobowym po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem dostępu.

Od bramki wejściowej w ogrodzeniu do budynku nie prowadzą specjalne podjazdy czy ścieżki sensoryczne.

OTOCZENIE INSTYTUCJI:

Obiekt (kasztel) położony jest na ogrodzonym terenie zielonym – trawniki, gazon, drzewostan. Od bramy wejściowej w ogrodzeniu - zlokalizowanej przy parkingu – do obiektu prowadzą żwirowe ścieżki o szerokości od 150 do 250 cm. Na terenie oddziału prócz kasztelu zlokalizowane są również: oficyna dworska - miejsce wystaw czasowych oraz drewniany dworek mieszczański – obecnie do wynajęcia na działalność gospodarczą. Przed kasztelem znajdują się ławki z miejscami dla kilkudziesięciu osób.

 

 

 

PRZESTRZEŃ W INSTYTUCJI:

Do budynku prowadzą szerokie na 115 cm drzwi otwierane do wewnątrz. Progi w budynku mają maksymalną wysokość 3 cm.

Kasa biletowa znajduje się w sieni na parterze po prawej stronie, blisko wejścia do obiektu.

Funkcje szatni pełnią mobilne wieszaki ustawiane w sieni obiektu na parterze. Sień, hol na piętrze i sala główna na piętrze, wyposażone są w krzesła.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na piętrze obiektu.

Na parterze oprócz sieni znajdują się 2 pomieszczenia ekspozycyjne do których prowadzą drzwi o szerokości 95 cm. Przejścia pomiędzy tymi pomieszczeniami nie posiadają progów.

Na piętro obiektu prowadzą schody, oraz dźwig przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Na piętrze znajdują się toaleta dla osób niepełnosprawnych, hol, sala główna kasztelu oraz dwa pomieszczenia alkierzowe. We wszystkich tych pomieszczeniach znajdują się ekspozycje. Drzwi pomiędzy pomieszczeniami na piętrze mają niskie progi - ok 2 cm, oraz szerokości od 87 do 113 cm. Przestrzeń w pomieszczeniach pozwala na swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim.

Do budynku oficyny dworskiej prowadzą szerokie dwuskrzydłowe drzwi, z progiem o wysokości ok 3 cm. Przestrzeń oficyny ma charakter halowy.

 

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ RUCHU:

Udogodnieniem dla osób z dysfunkcją ruchu jest dźwig dla osób niepełnosprawnych oraz toaleta przystosowana do ich potrzeb.

Istnieje możliwość zamówienia asystenta dla osób z niepełnosprawnością ruchu, po wcześniejszym kontakcie z koordynatorem dostępu.

 

POLITYKA CENOWA:

Z uwagi na niskie ceny biletów (4 zł – bilet zbiorowy, 5 zł – bilet indywidualny) nie stosujemy biletów ulgowych dla osób niepełnosprawnych.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU EWAKUACJI:

Po ogłoszeniu alarmu i zarządzeniu ewakuacji osoby przebywające w obiekcie są niezwłocznie kierowane do wyjść ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem znaków ewakuacyjnych lub drogą wskazaną przez kierującego ewakuacją.

Zapowiedzi

18 grudnia 2020 - 28 lutego 2021

Cerkiew w Bartnem

18 grudnia 2020 - 28 lutego 2021

Cerkiew w Bartnem

13 stycznia 2021 - 01 sierpnia 2021

Skansen w Szymbarku

18 stycznia 2021 - 10 marca 2021

Cerkiew w Bartnem

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry