<< Cofnij

GALERIA SZTUKI "DWÓR KARWACJANÓW" W GORLICACH

Proponujemy zwiedzanie XVI-wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów, siedziby rodu Dersława Karwacjana, założyciela i właściciela Gorlic.
  • zachowane wątki XVI i XVII-wiecznych murów oraz kamieniarki okiennej
  • ekspozycja grafik i fotografii dokumentalnych (historia dworu, remont w latach 1984-1992)
View the embedded image gallery online at:
https://muzeum.gorlice.pl/wystawy/stale#sigProId6a2ea299d1

SKANSEN WSI POGÓRZAŃSKIEJ IM. PROF. ROMANA REINFUSSA W SZYMBARKU

Ekspozycja stała prezentująca 15 obiektów wraz z wyposażeniem dziewiętnastowiecznej wsi pogórzańskiej (chałupy, stodoły, obory, wiatraki, olejarnie, ule).

Chałupa z Moszczenicy
Chałupa zbudowana około 1900 roku wchodziła w skład średniozamożnego gospodarstwa. Obiekt jest typowym przykładem jednotraktowej chałupy pogórzańskiej. Zbudowany z bali i półbali, konstrukcji zrębowej. Belki wiązane na rybi ogon. Szpary między belkami wypełnione sianem łąkowym. Dach konstrukcji krokwiowej, czterospadowy, kryty słomą.
W chałupie znajdują się cztery pomieszczenia w układzie amfiladowym. Na lewo od sieni komora, po prawej piekarnia i izba. W komorze i izbie podłoga z desek, w sieni i piekarni ubite z gliny klepisko. W izbie prezentowane przykłady tradycyjnego zdobnictwa. Wnętrza urządzone na lata trzydzieste XX wieku.

Obora ze Stróżnej, k. XIX w
Obiekt konstrukcji zrębowej, zbudowany z okrąglaków. Szpary między belkami wypełnione sianem łąkowym. Dach czterospadowy, kryty słomą w schodki. W oborze znajdują się cztery pomieszczenia. Część główna- dwudzielna stanowi osobne pomieszczenie dla kilku krów oraz wozownię z wydzielonym miejscem dla konia. W wozowni umieszczony jest wóz wyjazdowy- wasąg. Dwudzielna przybudówka w dolnej części mieści chlewik, górna część przeznaczona jest dla kur.

Stodoła ze Stróżnej
Obiekt zbudowany pod koniec XIX wieku, pochodzi z średniozamożnej zagrody. Podmurówka z kamieni spojonych gliną. Ściany budowy zrębowej, między belkami pozostawione szczeliny dla zapewnienia przewiewu. Dach krokwiowy, czterospadowy, kryty słomianą strzechą ułożoną schodkowo.
Budynek trójdzielny, składa się z przelotowego boiska i dwóch sąsieków.

Stodoła plebańska z Zagórzan
Budynek gospodarczy, zbudowany pod koniec XVIII wieku, usytuowany był wraz z obiektem bliźniaczym na terenie gospodarstwa plebańskiego.
Obiekt budowy zrębowej, ściany z okrągłych bali świerkowych. Dach konstrukcji jętkowej, czterospadowy, kryty słomą ułożoną w schodki.
W stodole znajdują się dwa obszerne sąsieki oraz boisko.

Chałupa dymna z Siar
Chałupa zbudowana w drugiej połowie XIX wieku. Ostatni właściciel mieszkał w niej do 1973 roku. Wnętrze chałupy odtworzone jest jako ubogie mieszkanie samotnego człowieka, prowadzącego działalność rzemieślniczą (tkactwo); urządzone na okres z początku XX wieku.
Obiekt stanowi przykład jednobudynkowej zagrody pogórzańskiej. Do budynku dostawiono w późniejszym czasie chlewik. Od strony południowej do sieni przylega składzik,, pod nim piwnica o kolebkowym sklepieniu.
Konstrukcja budynku zrębowa, wykonana z półbali. Zrąb bielony wapnem. Przestrzeń miedzy belkami wypełniona sianem łąkowym. Dach czterospadowy, konstrukcji krokwiowo- jętkowej, kryty słomą ułożoną w schodki. W chałupie znajdują się trzy pomieszczenia w układzie amfiladowym: sień, piekarnia, izba. We wszystkich wnętrzach gliniane klepisko.
Dymna piekarnia jest pomieszczeniem mieszkalno- gospodarczym, w którym część powierzchni wydzielona jest na stanowisko dla krowy. Sporo miejsca zajmuje również piec wbudowany w ścianę pomiędzy piekarnią a izbą, składający się z zamkniętego blachą paleniska, nalepy, masywu piekarniczego i części grzewczej w izdebce. Piekarnia wyposażona jest w podstawowe sprzęty i naczynia kuchenne.
Izba jest skromnie umeblowana, pełniła funkcję warsztatu i mieszkalną. Sporo miejsca zajmują tu urządzenia i narzędzia tkackie.

Olejarnia z Gródka
Obiekt został wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku. Olejarnia wchodziła w skład zamożnego gospodarstwa chłopskiego.
Budynek olejarni jest konstrukcji zrębowej, z wystającymi ostatkami. Zbudowany z okrąglaków, częściowo ociosanych. Ściany wiązane na rybi ogon. Przestrzeń między belkami wypełniona sianem łąkowym, w części polepiona gliną. Dach konstrukcji krokwiowej, czterospadowy, kryty słomą w schodki. Kalenica i dolne krawędzie dachu wzmocnione gontem.
Olejarnia była zakładem usługowym, opierającym się na pracy własnej właściciela surowca pod nadzorem olejarza. Działała do 1950 roku.
W budynku znajdują się dwa pomieszczenia z urządzeniami używanymi przy produkcji oleju.

Kuźnia z Turzy
Budynek został zbudowany pod koniec XIX wieku. Pierwotnie kuźnia należała do dworu. W okresie międzywojennym stała się własnością pracującego w niej kowala. Użytkowana była do 1967 roku. Kuźnia reprezentuje wiejski zakład usługowy, opierający się na pracy właściciela obiektu. Odtworzony został wygląd przeciętnej kuźni pogórzańskiej z okresu międzywojennego.
Kuźnia wyposażona jest w dawne urządzenia i narzędzia kowalskie.

Chałupa z Szymbarku
Chałupa ta jest najmłodszym obiektem na terenie skansenu (datowana na 1924 rok).
Obiekt stanowi przykład zmian zachodzących w okresie międzywojennym, widocznych w wyglądzie zewnętrznym obiektu, przy zachowaniu układu wnętrz typowych dla starszych budynków. Chałupa zbudowana jest z obciosanych belek, na węgłach przyciętych do linii ścian, szpary między belkami utkane sianem łąkowym. Dach półszczytowy, kryty gontem. Wpływa to na urozmaicenie zabudowy na terenie skansenu.
Ze względu na planowaną funkcję (budynek recepcyjny), po przeniesieniu do skansenu dokonano wewnętrznych przeróbek. Po prawej stronie sieni mieści się wystawa stała pt. „Zioła w tradycji Pogórza”.

Chałupa z Gródka
Jest jednym z pierwszych obiektów przeniesionych na teren skansenu.Chałupa znajdowała się na posesji średniozamożnego gospodarstwa.
Obiekt został wzniesiony w 1886 roku. Budynek stanowi przykład tradycyjnego zdobnictwa zrębów, charakterystycznego szczególnie dla miejscowości Gródek. Część belek zdobiona jest dużymi kropkami, pozostałe w całości bielone wapnem.
Dach trójspadowy, kryty słomą w schodki. Kalenica wzmocniona gontem.
W środku obiektu zachowano dawny układ wewnętrzny. Znajdują się tu cztery pomieszczenia w układzie amfiladowym. W dawnej piekarni, w której mieści się stała wystawa pt. „Na co dzień i od święta. Tradycyjny strój pogórzański” widoczne są ślady dawnego wyglądu (zachowane są odymione belki powały, „woźnica”, tragarz z wyrytą datą budowy). W dawnej izbie zorganizowano wystawę „Dawne rzemiosło ludowe na Pogórzu”.
Przed chałupą, ciekawa w formie buda dla psa, wydrążona w połówce drewnianego kloca, nakryta gontowym daszkiem.

Wiatrak z Krygu
Zbudowany na początku XX wieku, służył do mielenia zboża. Wiatrak rolkowy, powszechnie nazywany paltrakiem. Ustawiony na metalowym słupie- osi, co pozwalało na obracanie mechanizmu z całą obudową, w zależności od kierunku wiatru. Na ścianie frontowej koło wietrzne z ośmioma drewnianymi łopatami. Ściany budynku drewniane, konstrukcji ryglowej, szalowane deskami. Dach dwuspadowy, kryty gontem.
Wnętrze niewielkich rozmiarów, całość powierzchni zajmują urządzenia młyna.

Wiatrak turbinowy z Ropy
Zbudowany w 1932 roku. Budynek drewniany, konstrukcji słupowej, oszalowany deskami i listwami nakładkowymi. Półokrągły daszek pokryty jest papą. Wiatrak jest nieruchomy. Do kierunku wiatru ustawiana jest turbina z kołem wiatrowym, umieszczona na dachu. Wewnątrz kompletne urządzenie: żarna, zsyp na ziarno, skrzynia na mąkę, przekładnia pasowa, wprowadzająca w ruch mechanizm.

Piec garncarski
Piec ma formę typową dla terenu Pogórza, posiada kształt półkolistej czaszy; wykonany z cegły i gliny, spód wyłożony cegłą. Z przodu duży trójkątny otwór, który na czas wypalania naczyń zabudowywano cegłą. Przy podstawie, na obwodzie pieca cztery otwory paleniska. Wewnątrz ułożone naczynia, z których część pochodzi z odbywających się pokazów toczenia naczyń na kole garncarskim, znajdującym się obok pieca.

Krzyż przydrożny (rekonstrukcja)
Krzyż wzorowany jest na powszechnie występujących na terenie Pogórza drewnianych krzyżach z kapliczkami. Kapliczka umieszczona jest na skrzyżowaniu belek. Wewnątrz znajduje się rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Ramiona krzyża przystrojone wieńcem z jedliny i kwiatami z bibuły.

Studnia z Wójtowej
Studnia usytuowana na źródełku, ma ciekawą formę, często spotykaną na początku XX wieku. Ocembrowanie wykonano z płaskich kamieni rzecznych. Nad ziemią znajduje się ośmiokątna osłona dębowa, o budowie zrębowej. Studnia posiada drewniany wał z korbą, przykryta jest gontowym daszkiem.

Spichlerz z Rożnowic
Obiekt zbudowany pod koniec XVIII wieku, wchodził w skład gospodarstwa plebańskiego. Budynek piętrowy, niegdyś na parterze znajdowała się drewutnia, a na piętrze przechowywano zboże w przegrodach sąsiekowych. Na parterze spichlerza mieści się wystawa „Józef Śliwa – poeta, rzeźbiarz, amator” prezentująca kolekcje rzeźby autorstwa Józefa Śliwy, rzeźbiarza i poety z Gorlic.
Obecnie budynek pełni funkcje administracyjne skansenu.
View the embedded image gallery online at:
https://muzeum.gorlice.pl/wystawy/stale#sigProId25a027146f


Zabytkowe pojazdy i maszyny rolnicze - prezentowane są wozy, sanie, bryczki z XIX/XX wieku należące niegdyś do zamożnych gospodarzy, zdobione pięknymi żelaznymi okuciami, świadczącymi o wielkim kunszcie tutejszych kowali, a także maszyny i urządzenia rolnicze.

View the embedded image gallery online at:
https://muzeum.gorlice.pl/wystawy/stale#sigProId039d386339


Sztab Operacji Gorlickiej - stała ekspozycja (15 figur) składa się z trzech scen ukazujących: naradę sztabową oficerów wojsk państw sprzymierzonych, wojskowy szpital polowy oraz jeńców rosyjskich konwojowanych przez żołnierza armii austro-węgierskiej.

View the embedded image gallery online at:
https://muzeum.gorlice.pl/wystawy/stale#sigProId357eb26e81


Zioła w tradycji Pogórza - wystawa prezentująca zioła wykorzystywane w tradycyjnej medycynie ludowej oraz akcersoria związane z ich przeróbką i przechowywaniem takie jak: stępki i moździerze do rozgniatania ziaren, młynki do mielenia, drewniane i szklana pojemniki. Elementem wystawy są plansze opisowe roślin (bylica, piołun, kalina, wrotycz, rumianek, nagietek etc.) zawierające szczegółowe informacje, a także przesądy i wierzenia dotyczące ziół.


View the embedded image gallery online at:
https://muzeum.gorlice.pl/wystawy/stale#sigProId9dae4fdf5b

ZAGRODA MAZIARSKA W ŁOSIU

Ekspozycja „Historia maziarstwa”– ilustrująca XIX-wieczny łemkowski ludowy przemysł destylacji ropy naftowej i handel jej produktami (XIX-wieczna chyża łemkowska i stodoła)

View the embedded image gallery online at:
https://muzeum.gorlice.pl/wystawy/stale#sigProId9dae4fdf5b

CERKIEW GRECKOKATOLICKA PW. ŚW. KOSMY I DAMIANAW BARTNEM

XIX- wieczne wnętrze cerkwi greckokatolickiej pw. św. Kosmy i Damiana – wystawa prezentuje barokowy ikonostas oraz rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797r.


View the embedded image gallery online at:
https://muzeum.gorlice.pl/wystawy/stale#sigProIdb44f29e452

SPICHLERZ PLEBAŃSKI W BARTNEM

Historia kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne” - ekspozycja poświęcona historii największego na Łemkowszczyźnie Środkowej ośrodka kamieniarskiego. Eksponowane narzędzia kamieniarskie, fotografie archiwalne, wyroby kamieniarskie z Bartnego (brusy, żarna, kamień młyński).

OŚRODEK KONFERENCYJNO-WYSTAWIENNICZY KASZTEL W SZYMBARKU

„Historia kasztelu i jego właścicieli” - ekspozycja plansz przedstawiających historię miejsca, zwiazanych z nim rodów i fotorafie archiwalne Kasztelu w Szymbarku.

„W kręgu kultury dworkowej” – wystawa przedmiotów, akcesoriów, mebli, dokumentów, obrazów, fotografii dokumentalnych i innych pamiątek po byłych właścicielach dworków w Szymbarku.

„Interaktywny Renesans” – ekspozycja wykorzystująca interaktywne urządzenia i aplikacje, dzięki którym turyści mogą szczegółowo poznać historię oraz kontekst funkcjonowania renesansowego dworu obronnego w Szymbarku. W sali głównej na ekranie wielkoformatowym zwiedzający mogą obejrzeć film wykorzystujący ujęcia Kasztelu „z lotu ptaka”, które dają możliwość obserwacji dworu z innej, najczęściej niedostępnej perspektywy. Materiały tekstowe i ikonograficzne zamieszczone na ekspozycji ukazują turystom historię epoki renesansu, dzieje zamieszkujących kasztel rodów szlacheckich oraz wykorzystywane podczas jego budowy rozwiązania architektoniczne. Ekspozycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

"Sens Renesansu" - nowoczesna ścieżka ekspozycyjna z elementami edukacyjnymi. Osią narracji jest epoka renesansu w jej podstawowych aspektach: „człowiek, wiedza, świat”. Utworzona została galeria strojów historycznych i korespondująca z nią galeria reprodukcji XVI-wiecznych portretów, stanowiska multimedialne z interaktywnymi aplikacjami oraz gabinet osobliwości - renesansowa „kunstkamera”.

"Przystanek Szymbark" jeden z elementów projektu pn. „Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przystanek Szymbark to połączenie rekreacji z historią, miejsce w którym można aktywnie wypocząć i poznać wojenne dzieje regionu. Do pięknie położnego terenu u stóp szymbarskiego Kasztelu prowadzi z Gorlic malownicza ścieżka rowerowa, a na miejscu dostępna jest siłownia typu cross-fit i inne atrakcje.

Zapowiedzi

18 grudnia 2020 - 31 stycznia 2021

Kasztel w Szymbarku

20 grudnia 2020 - 03 lutego 2021

Gorlice, Szymbark, Łosie, Bartne

21 grudnia 2020 - 28 lutego 2021

Cerkiew w Bartnem

21 grudnia 2020 - 28 lutego 2021

Cerkiew w Bartnem

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry