<< Cofnij

Koordynator dostępności: Małgorzata Lewek
warsztaty@gorlice.art.pl, 18 353 56 18

 

Deklaracja dostępności Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona podmiotowa Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • - nie wszystkie zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, są dostępne cyfrowo
 • - nie wszystkie zamieszczone na stronie elementy graficzne posiadają dostępne opisy/teksty alternatywne
 • - nie wszystkie zamieszczone na stronie linki posiadają dostępne opisy
 • - brak przycisków przesyłania w niektórych podstronach
 • - brak skrótów klawiszowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Lewek.
 • E-mail: warsztaty@gorlice.art.pl
 • Telefon: 18 353 56 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • Adres: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice
 • E-mail: galeria@gorlice.art.pl
 • Telefon: 18 353 56 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku
 
Otoczenie obiektu: 
Kasztel położony jest na ogrodzonym terenie zielonym - trawniki, gazon, drzewostan. Od bramy wejściowej w ogrodzeniu - zlokalizowanej przy parkingu - do obiektu prowadzą żwirowe ścieżki o szerokości od 150 do 250 cm. Na terenie oddziału prócz kasztelu zlokalizowane są również: oficyna dworska - miejsce wystaw czasowych oraz drewniany dworek mieszczański - obecnie przeznaczony na działalność gospodarczą. Przed kasztelem znajdują się ławki z miejscami dla kilkudziesięciu osób.
 
Przestrzeń w obiekcie:
Do budynku prowadzą szerokie na 115 cm drzwi otwierane do wewnątrz. Progi w budynku mają maksymalną wysokość 3 cm i są wyposażone w podjazdy.
Kasa biletowa znajduje się w sieni na parterze po prawej stronie, blisko wejścia do obiektu. 
Na parterze oprócz sieni znajdują się 2 pomieszczenia ekspozycyjne do których prowadzą drzwi o szerokości 95 cm. Przejścia pomiędzy tymi pomieszczeniami nie posiadają progów. 
Na piętro obiektu prowadzą schody, oraz dźwig przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Na piętrze znajdują się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, hol, sala główna kasztelu oraz dwa pomieszczenia alkierzowe. We wszystkich tych pomieszczeniach znajdują się ekspozycje. Drzwi pomiędzy pomieszczeniami na piętrze mają niskie progi z podjazdami oraz szerokości od 87 do 113 cm. Przestrzeń w pomieszczeniach pozwala na swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim.
Do budynku oficyny dworskiej prowadzą szerokie dwuskrzydłowe drzwi, z progiem o wysokości ok 3 cm. Przestrzeń oficyny ma charakter halowy. 
 
Udogodnienia:
Udogodnieniem dla osób z dysfunkcją ruchu jest winda, toaleta przystosowana do ich potrzeb oraz zniwelowane bariery pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami.
 
 
Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach - brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami
 
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. R. Reinfussa w Szymbarku - brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami
 
Zagroda Maziarksa w Łosiu - oddział posiada toaletę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo
 
Cerkiew w Bartnem - brak udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami

Zapowiedzi

18 grudnia 2020 - 31 stycznia 2021

Kasztel w Szymbarku

20 grudnia 2020 - 03 lutego 2021

Gorlice, Szymbark, Łosie, Bartne

21 grudnia 2020 - 28 lutego 2021

Cerkiew w Bartnem

21 grudnia 2020 - 28 lutego 2021

Cerkiew w Bartnem

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry