<< Cofnij

Deklaracja dostępności Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MDKiG
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MDKiG
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie linki posiadają dostępne opisy
 • brak przycisków przesyłania w niektórych podstronach
 • brak skrótów klawiszowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Lewek - koordynatorka dostępności.
 • E-mail: warsztaty@gorlice.art.pl
 • Telefon: 183535618

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
 • Adres: Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10a 38-300 Gorlice
 • E-mail: galeria@gorlice.art.pl
 • Telefon: 183535618

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów mieści się w Gorlicach przy ulicy Wróblewskiego 10A. Wjazd do budynku wyłożony jest kamieniami co utrudnia poruszanie się na wózku. Wejście  do muzeum  jak i przemieszczanie się po nim nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku. Obiekt nie posiada udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. 
Pracujemy nad tym.

Najbardziej dostępnym oddziałem Muzeum jest Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku w którym zniwelowane zostały bariery poziome i pionowe, pozwalając na swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. W obiekcie znajduje się winda, dostosowana toaleta oraz tyflografiki budynku oraz elementów dekoracyjnych.
Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych oddziałów znajdziesz w zakładce ”Dostępność

 Muzeum nie posiada funkcji kontaktu z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Aplikacje mobilne

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Deklaracja dostepności aplikacji mobilnych

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • zmiana kontrastu (trzy rodzaje: czarno-biały, żółto-czarny, czarno-żółty)
 • możliwość powiększenia liter na stronie (trzy poziomy: normalna czcionka, duża czcionka, bardzo duża czcionka)
 • mapa strony
 • podkreślenia elementów z linkowaniem

Inne informacje i oświadczenia

Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych oddziałów znajdziesz w zakładce ”Dostępność

 

Zapowiedzi

29 lutego 2024 - 31 maja 2024

Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

15 maja 2024 - 14 czerwca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry