<< Cofnij

Konkurs dla dzieci i młodzieży z Małopolski na wykonanie Marzanny – kukły będącej personifikacją zimy. Zgodnie z regulaminem konkursu Marzanny wykonywane są  z materiałów ekologicznych i zawierają akcenty podkreślające „małopolskość”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży polską tradycją ludową, przybliżenie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy oraz rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej, a także edukacja ekologiczna.

 

2012

II edycja – Małopolska Marzanna

Konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego

21 marzec 2012,  Finał Konkursu „Małopolska Marzanna” podczas imprezy plenerowej pt. „Pożegnanie zimy”

(http://www.gorlice.art.pl/galerie-zdjec/imprezy-plenerowe/impreza-plenerowa-pozegnanie-zimy-21032012r.html )

Zobacz Regulamin

MIEJSCE: Kasztel w Szymbarku, sala konferencyjna, pole gminne nad rzeką Ropą

ORGANIZATOR: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – oddział - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

UCZESTNICY: dzieci z województwa małopolskiego biorące udział w konkursie „Małopolska Marzanna”. W sumie 273 dzieci z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego oraz bocheńskiego.

CEL: podtrzymywanie tradycyjnych polskich zwyczajów, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

OPIS ZADANIA: Spotkanie rozpoczęło się w sali konferencyjnej szymbarskiego kasztelu występem dzieci z klas trzecich Zespołu Szkół w Szymbarku. Następnie odbyła się prelekcja mgr inż. Joanny Maczugi na temat zachowań ekologicznych oraz walorów przyrodniczych Beskidu Niskiego. Rozstrzygnięto konkurs na „Małopolską Marzannę”.  Zostały rozdane laureatom nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz dyplomy i słodycze dla wszystkich uczestników. Następnie korowód wraz z Marzannami udał się nad rzekę Ropę. Dzieci wraz ze starostą gorlickim Mirosławem Wędrychowiczem oraz dyrektorem Muzeum Zdzisławem Tohlem symbolicznie pożegnały zimę poprzez spalenie kukieł. Na dzieci czekały poczęstunek oraz gorąca herbata. Nad bezpieczeństwem spotkania czuwała OSP z Szymbarku. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marka Sowy – Marszałka Województwa Małopolskiego. Relacja z imprezy pojawiła się na portalu internetowym gorlice24.pl oraz w Gazecie Gorlickiej

 

 

2011

I edycja – Najpiękniejsza Marzanna,  21 marzec 2011

Finał Konkursu „Najpiękniejsza Marzanna” podczas imprezy plenerowej pt. „Pożegnanie zimy”  (http://www.gorlice.art.pl/galerie-zdjec/imprezy-plenerowe/pozegnanie-zimy-21032011r.html)

 

TERMIN: realizacja konkursu od 01 do 21.03. 2011 r.

MIEJSCE: Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

CYKL: coroczny

UCZESTNICY: dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu gorlickiego i Gorlic.

ZASIĘG: lokalny

CEL: zainteresowanie dzieci i młodzieży polską tradycją ludową, przybliżenie   zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych.

OPIS ZADANIA: realizacja konkursu rozpoczęła się 1 marca, opracowaniem regulaminu konkursu na najciekawszą Marzannę. Następnie regulamin został dostarczony do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Gorlicach oraz powiecie gorlickim. Prace konkursowe uczestnicy dostarczyli do 15 marca.

16 marca zebrała się komisja konkursowa celem oceny prac– Marzann. W skład komisji weszli: Anna Bąk – kustosz muzealny, Leszek Brzozowski – kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Bogusława Błażewicz – etnolog z Sądeckiego Parku Etnograficznego w Nowym Sączu. Jury oceniała nawiązanie do tradycji, staranność wykonania, pomysłowość oraz wrażenia artystyczne. Komisja oceniła wszystkie prace, tj. 144.

Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum.

  • W kategorii przedszkola wzięło udział 21 placówek z terenu Gorlic i powiatu gorlickiego, wpłynęły łącznie 32 prace.
  • W kategorii– szkoły podstawowe ogółem uczestniczyło 19 szkół podstawowych z terenu Gorlic i powiatu gorlickiego, wpłynęło 109 prac
  • W kategorii - gimnazja ogółem uczestniczyły 3 gimnazja z terenu Gorlic i powiatu gorlickiego, wpłynęły łącznie 3 prace.

17 marca organizatorzy konkursu zakupili nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach. Zostały także opracowane i wydrukowane dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

21 marca 2011 w Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku oraz Kasztelu szymbarskim odbyła się impreza przygotowana przez pracowników skansenu pt. „Pożegnanie Zimy” pod patronatem honorowym Starosty Gorlickiego. Uczestnicy wysłuchali występu artystycznego przedszkolaków z Szymbarku oraz prelekcji mgr inż. Joanny Maczugi pt. "Żyj z przyrodą w zgodzie". Następnie wręczono nagrody laureatom konkursu na "Gorlicką Marzannę". Uroczysty korowód z Marzannami przemaszerował nad rzekę Ropę (u stóp skarpy dworskiej), gdzie nastąpiło spalenie Marzanny w ognisku. Ponad trzystuosobowa grupa dzieci i młodzieży gorlickich szkół poczęstowana została przez organizatorów kiełbaską z grilla. Impreza plenerowa została zarejestrowana przez RTVG oraz Gorlice TV.

Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry