Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-06-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-23

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostepne:

 • Strona podmiotowa Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, są dostępne cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MDKiG
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MDKiG
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie linki posiadają dostępne opisy
 • brak przycisków przesyłania w niektórych podstronach
 • brak skrótów klawiszowych

  

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiana kontrastu (trzy rodzaje: czarno-biały, żółto-czarny, czarno-żółty)
 • możliwość powiększenia liter na stronie (trzy poziomy: normalna czcionka, duża czcionka, bardzo duża czcionka)
 • mapa strony
 • podkreślenia elementów z linkowaniem

 

Przygotowanie Deklaracji w sprawie dostępności: 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019-12-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-26
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i Dane Kontaktowe:

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Lewek.
 • E-mail: warsztaty@gorlice.art.pl
 • Telefon: 18 353 56 18

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
 • Adres: Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice
 • E-mail: galeria@gorlice.art.pl
 • Telefon: 18 353 56 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 Muzeum udostepnia 3 aplikacje mobilne - audioprzewodniki do samodzielnego zwiedzania z opcjami ścieżek językowych (polski, słowacki, angielski), audiodeskrypcji, ustawień dostepności.

"Skansen w Szymbarku Przewodnik"

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.skansenwszymbarku

OS: https://apps.apple.com/tr/app/skansen-w-szymbarku-przewodnik/id1533635822

"Park Edukacyjny Przewodnik"

 Andrioid: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.skansenwszymbarku&hl=pt_BR

"Kasztel w Szymbarku"

Andriod: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.kasztel&hl=en_US&gl=US

OS: https://apps.apple.com/us/app/id1533637685

 

Koordynatorką dostępności jest Małgorzata Lewek która udzieli wszystkich niezbędnych informacji na temat udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz wizyty w oddziałach Muzeum:

Zapowiedzi

10 czerwca 2021 - 31 grudnia 2021

Gorlice, Szymbark, Łosie, Bartne

08 września 2021 - 30 listopada 2021

Skansen w Szymbarku

14 września 2021 - 31 grudnia 2021

Kasztel w Szymbarku

15 września 2021 - 31 grudnia 2021

Kasztel w Szymbarku

14 października 2021 - 30 listopada 2021

Skansen w Szymbarku

26 października 2021 - 30 listopada 2021

Kraków

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry