<< Cofnij
WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO
W MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko
asystent muzealny w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu (oddział Muzeum)


Stanowisko: asystent muzealny
Liczba etatów, wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został:
Pan Damian Nowak zamieszkały w Bieczu

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wskazana powyżej osoba spełniła niezbędne wymagania stawiane w naborze na stanowisko tj. posiada preferowane wyższe wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze. Kandydat wykazał się znajomością zagadnień z zakresu historii i dziedzictwa Łemkowszczyzny oraz zagadnień z zakresu muzealnictwa , a także dobrą znajomością języka obcego w mowie i piśmie (łemkowskiego i ukraińskiego). Pan Damian Nowak przedłożył wykaz wybranych publikacji potwierdzających dorobek naukowy i popularyzacyjny m.in. w zakresie historii i dziedzictwa Łemkowszczyzny.

Na tej podstawie uznano, że Pan Damian Nowak posiada predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Zapowiedzi

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry