<< Cofnij

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2023

MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH

ODDZIAŁ ZAGRODA MAZIARSKA W ŁOSIU Z CERKWIĄ W BARTNEM

 

 1. WYSTAWY STAŁE

 • Wystawa „Historia maziarstwa”– ilustrująca XIX-wieczny łemkowski ludowy przemysł destylacji ropy naftowej i handel jej produktami (chyża łemkowska i stodoła w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu).

 • Wystawa „Wyposażenie dawnego spichlerza” - prezentująca tradycyjne wyposażenie wiejskiego spichlerza (spichlerz Zagrody Maziarskiej w Łosiu).

 • Wystawa „XIX-wieczne wnętrze cerkwi greckokatolickiej” – cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem.

 • Wystawa „Historia kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne” - wystawa poświęcona historii największego na Łemkowszczyźnie Środkowej ośrodka kamieniarskiego (spichlerz plebański w Bartnem).

 • Wystawa „Relikty” prezentująca relikty obiektów cerkiewnych, które uległy zniszczeniu głównie po 1947 roku (spichlerz plebański w Bartnem). 1. WYSTAWY CZASOWE (brzmienie tytułów wystaw czasowych w wersji roboczej, mogą ulec modyfikacji)

  26.03-26.05

  Motywy roślinne w zdobnictwie ludowym - wystawa powarsztatowa prac dzieci i młodzieży z SP Łosie ulec modyfikacji)

  Zagroda Maziarska

   

  30.06-30.10

  Bartne – „konserwatorska klęska bez happy endu”. Wystawa archiwalnych fotografii Zdjęcia starych, nieistniejących zabudowań wsi Bartne wpisanej jako zespół ruralistyczno-architektoniczny do rejestru zabytków w 1878 r.

  Cerkiew w Bartnem

   

  12.11-30.12

  Wystawa haftu - wystawa haftu lokalnych artystów

  Zagroda Maziarska

 2. IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SEMINARIA

 

 

 

Styczeń-luty

Spotkania „Kwiaty w muzeach” – spotkania połączone z warsztatami plastycznymi dla dzieci i młodzieży nt. motywów roślinnych w zdobnictwie ludowym

Zagroda Maziarska w Łosiu

 

26.03

„Łemkowsko - Pogórzański Jarmark Wielkanocny” (XIII edycja) cykliczna impreza plenerowa promująca kulturę Łemków i Pogórzan w nawiązaniu do ludowej tradycji Świąt Wielkanocnych.

Zagroda Maziarska w Łosiu

 

01.06

„Łosie dzieciom” – dzień dziecka we wsi Łosie. Warsztaty, zabawy, dedykowane dzieciom ze wsi Łosie.

Zagroda Maziarska w Łosiu

 

06.08

„Święto Maziarzy Łosiańskich” (XIII edycja) Cykliczna impreza plenerowa w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu. Koncerty zespołów, degustacja kuchni łemkowskiej, warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkursy, wystawy. Tematem przewodnim święta jest maziarstwo. Każda edycja święta odbywa się pod hasłem przewodnim (w poprzednich edycjach m.in.: konie, zarobki, łosianki, ropa, drewno), wokół którego budowany jest scenariusz imprezy.

Zagroda Maziarska w Łosiu

 

14.08

"Bartne mlekiem i miodem płynące'' – partnerstwo w organizacji imprezy plenerowej w Bartnem Organizator- parafia prawosławna w Bartnem, gmina Sękowa.

 

Wieś Bartne, cerkiew w Bartnem

 

Grudzień

„Muzeum w terenie” pokaz filmów z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, prelekcje o filmie etnograficznym, m.in. pierwszy polski, kolorowy film etnograficzny z 1937 roku "Wesele księżackie", filmy o "ginących zawodach".

Zagroda Maziarska w Łosiu

  1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA. ( styczeń – grudzień)

Działalność edukacyjna dla grup zorganizowanych 1. Lekcje i warsztaty muzealne (grupy szkolne i przedszkola) – zajęcia ze stałej oferty muzealnej, poświęcone różnym dziedzinom kultury ludowej. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z nabyciem nowych umiejętności i działań twórczych. Wpisują się w aktualny program nauczania. 2. Aktywne zwiedzanie wystaw: warsztaty i lekcje połączone z oprowadzaniem. 3. Edukacja regionalna przybliżająca dawne obyczaje, specyfikę życia codzienne, tradycje świąteczne, historię lokalną – prowadzona na podstawie wystaw 4. Zajęcia w czasie ferii zimowych – warsztaty twórcze. 6. Warsztaty dla zorganizowanych grup dorosłych – zajęcia ze stałej oferty muzealnej, 7. Warsztaty cykliczne dla stałej grupy śpiewaczej działającej przy Zagrodzie Maziarskiej.

Lekcje i warsztaty muzealne

 1. Warsztaty feryjne – dla grup i osób indywidualnych (Skład z zabawkami, Kraj tkania, Lalki – motanki) - luty 2023

 2. PRZYGOTOWANIE NOWEJ OFERTY LEKCJI MUZEALNEJ „Barwne życie ropy”: Jak powstaje ropa i jak ją wydobywano – zabawy i eksperymenty o charakterze badawczym połączone z prezentacją multimedialną i teatrem cieni.

 3. „Kraj tkania"– krajki na bardku - warsztaty tkania na dawnej deseczce tkackiej (Łosie).

 4. NOWA OFERTA „Kraj tkania" – krajki na tabliczkach. Warsztaty tkania na tkanie na dawnych deseczkach tkackich (Łosie).

 5. „Ludowy Print” tradycyjne metody zdobnictwa tkanin, warsztaty inspirowane tradycyjnym wzornictwem, ręcznie drukowanych tkanin,. Warsztaty w ramach realizacji programu kulturowego SKANSENOVA)

 6. „Pisanki po łemkowsku”- warsztaty tradycyjnego zdobienia pisanek przeznaczone dla dzieci i młodzieży (Łosie).

 7. "Pisanki. O symbolach i tradycjach" warsztaty edukacyjno – plastyczne nt. symboli pisankowych ( krzyż, drzewo zżycia, symbole solarne itd. Wykonanie pisanek wybranymi symbolami techniką gratażu (franc. „grattage”).

 8. „Święta w zagrodzie”- zajęcia edukacyjne na temat łemkowskich obrzędów bożonarodzeniowych, noworocznych i zwyczajów łemkowskiego dnia wigilijnego , połączone z warsztatami tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych (Łosie).

 9. „Dziobiące ptaszki” warsztaty plastyczne inspirowane tradycyjną drewnianą zabawką ludową ”Dziobiące kurki”, z elementami edukacji przyrodniczej (Łosie)

 10. „Koń jaki jest, każdy widzi” – warsztaty edukacyjno-plastyczne , którego głównym bohaterem jest koń. Tworzenie i malowanie koni na patyku; poznawanie budowy , odgłosów i rodzaju chodu tego zwierzęcia, zabawy w wykonana zabawką (Łosie).

 11.  ,,Marzanna i jej przyjaciółki” - warsztaty lalek szmacianek dla dzieci, inspirowane bohaterami baśni i bajek oraz postaciami kultury ludowej (Łosie).

 12. „Lalki motanki” – warsztaty dla dorosłych - inspirowane dawnymi lalkami terenu Słowiańszczyzny. Lalki obrzędowe, magiczne, służące zabawie(Łosie).

 13. „Skład za zabawkami. Jarmarczne jojo” – warsztaty tworzenia prostych zabawek z wykorzystaniem zwykłych dostępnych materiałów i przedmiotów m.in. jo -jo, fruczka.

 14. „Skład z zabawkami. Złudzenia i iluzje” - warsztaty tworzenia dynamicznych zabawek z wykorzystaniem optycznych złudzeń i iluzji, stosowanych w sztuce op-artu i puentylizmu (dziecięcy bączek, XIX wieczny taumatrop).

 15. „Chłopska Szkoła Biznesu” – ekonomiczna gra inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka tkackiego (Łosie

 16. „Bez pudełka ani rusz''- warsztaty tworzenia i dekorowania własnoręcznie zrobionych oryginalnych pudełek na każdą okazje.

 17. Warsztaty/próby cykliczne zespołu ,,Ruty Uwite” prowadzonej przez łemkowską pieśniarkę Julię Dosznę.

 18. ,,Budowa i wyposażenie cerkwi a jej użytkowanie sakralne'' (Bartne).

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

10 listopada 2023 - 11 grudnia 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry