<< Cofnij
 1. WYSTAWY STAŁE
 • Wystawa „Historia maziarstwa”– ilustrująca XIX-wieczny łemkowski ludowy przemysł destylacji ropy naftowej i handel jej produktami (chyża łemkowska i stodoła w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu).

 • Wystawa „Wyposażenie dawnego spichlerza” - prezentująca tradycyjne wyposażenie wiejskiego spichlerza (spichlerz Zagrody Maziarskiej w Łosiu).

 • Wystawa „XIX-wieczne wnętrze cerkwi greckokatolickiej” – cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem.

 • Wystawa „Historia kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne” - wystawa poświęcona historii największego na Łemkowszczyźnie Środkowej ośrodka kamieniarskiego (spichlerz plebański w Bartnem).

 • Wystawa „Relikty” prezentująca relikty obiektów cerkiewnych, które uległy zniszczeniu głównie po 1947 roku (spichlerz plebański w Bartnem). 1. WYSTAWY CZASOWE (brzmienie tytułów wystaw czasowych w wersji roboczej, mogą ulec modyfikacji)

03.04 – 03.05

O symbolach i tradycjach”– wystawa prac plastycznych dzieci, zrealizowanych na zajęciach warsztatowych, dot. motywów symbolicznych na pisankach.

Zagroda Maziarska

01.09.-30.11

Galicyjskie zagłębie naftowe. Historia i współczesność”. Wystawa towarzysząca obchodom 200 - lecia urodzin Ignacego Łukasiewicza. Jej celem jest pokazanie dziedzictwa naftowego Galicji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru badawczego, którym zajmuje Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów czyli regionu gorlickiego. Opracowana w formie cyfrowej także do wykorzystania w przestrzeni wirtualnej. Wystawa organizowana w partnerstwie z innymi instytucjami kultury powiatu gorlickiego; współfinasowana ze środków zewnętrznych.

Wystawa plenerowa poza siedzibą,

Gorlice Rynek/Biecz

07.08.- 07.10

Rodzinny album Łosian” – wystawa fotografii archiwalnych, fotografie ludzi, dawnych mieszkańców wsi. Ze zbiorów własnych i prywatnych.

Zagroda Maziarska

 
 1. IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SEMINARIA

Styczeń/luty 2022

Termin do uzgodnienia z ME w Warszawie

Muzeum w terenie” pokaz filmów z Muzeum Etnograficznego w Warszawie, prelekcje o filmie etnograficznym, m.in. pierwszy polski, kolorowy film etnograficzny z 1937 roku "Wesele księżackie", filmy o "ginących zawodach".

Zagroda Maziarska w Łosiu

03.04

Łemkowsko - Pogórzański Jarmark Wielkanocny” (XII edycja) cykliczna impreza plenerowa promująca kulturę Łemków i Pogórzan w nawiązaniu do ludowej tradycji Świąt Wielkanocnych.

Zagroda Maziarska w Łosiu

 

01.06

Bartne dzieciom” – dzień dziecka we wsi Bartne. Warsztaty, zabawy, dedykowane dzieciom ze wsi Bartne i okolic.

Dom Ludowy w Bartnem

 

07.08

Święto Maziarzy Łosiańskich” (XII edycja) Cykliczna impreza plenerowa w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu. Koncerty zespołów, degustacja kuchni łemkowskiej, warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkursy, wystawy. Tematem przewodnim święta jest maziarstwo. Każda edycja święta odbywa się pod hasłem przewodnim (w poprzednich edycjach m.in.: konie, zarobki, łosianki, ropa,drewno), wokół którego budowany jest scenariusz imprezy.

Zagroda Maziarska w Łosiu

 

 

 

 

 1. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA


1. Prace badawcze do wystawy „Galicyjskie zagłębie naftowe. Historia i współczesność”
2.Prace badawcze do wystawy „Rodzinny album łosian” ( kwerendy, wywiady).
3. Jedno, dwudniowe badania terenowe w celu rejestracji ginących zawodów, zwyczajów dorocznych, przejawów życia społecznego, duchowego.
 1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ( styczeń – grudzień)

Działalność edukacyjna dla grup zorganizowanych 1. Lekcje i warsztaty muzealne (grupy szkolne i przedszkola) – zajęcia ze stałej oferty muzealnej, poświęcone różnym dziedzinom kultury ludowej. Wszystkie zajęcia zakładają aktywny udział uczniów i są okazją do połączenia nauki z nabyciem nowych umiejętności i działań twórczych. Wpisują się w aktualny program nauczania. 2. Aktywne zwiedzanie wystaw: warsztaty i lekcje połączone z oprowadzaniem. 3. Edukacja regionalna przybliżająca dawne obyczaje, specyfikę życia codzienne, tradycje świąteczne, historię lokalną – prowadzona na podstawie wystaw 4. Zajęcia w czasie ferii zimowych – warsztaty twórcze. 5.Warsztaty w ramach realizacji programu kulturowego projektu SKANSENOVA. 6. Warsztaty dla zorganizowanych grup dorosłych – zajęcia ze stałej oferty muzealnej, 7. Warsztaty cykliczne dla stałej grupy śpiewaczej działającej przy Zagrodzie Maziarskiej.
Lekcje i warsztaty muzealne
 1. NOWA OFERTA WARSZTATOWA „Kraj tkania / tkactwo tabliczkowe”: tkanie krajek tabliczkowych, na dawnych drewnianych tabliczkach tkackich. Opracowanie scenariusza zajęć (kwiecień). 

 2. Kraj tkania / tkanie krajek na bardku” dawnej deseczce tkackiej (Łosie).

 3. Ludowy Print” tradycyjne metody zdobnictwa tkanin, warsztaty inspirowane są tradycyjnym wzornictwem, ręcznie drukowanych tkanin, Wykorzystując powszechny, najbardziej archaiczny znak: kropkę uczestnicy tworzą własny indywidualny wzór na kawałku płótna.(Łosie) . Warsztaty w ramach realizacji programu kulturowego SKANSENOVA)

 4. Pisanki po łemkowsku”- warsztaty tradycyjnego zdobienia pisanek przeznaczone dla dzieci i młodzieży (Łosie).

 5. Święta w zagrodzie”- zajęcia edukacyjne na temat łemkowskich obrzędów bożonarodzeniowych, noworocznych i zwyczajów łemkowskiego dnia wigilijnego , połączone z warsztatami tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych (Łosie).

 6. Dziobiące ptaszki” warsztaty plastyczne inspirowane tradycyjną drewnianą zabawką ludową ”Dziobiące kurki”, z elementami edukacji przyrodniczej (Łosie).

 7. Zabawy i zabawki naszych dziadków” – stare gry i zabawy podwórkowe ( m.in. serso, cymbergaj, szczudła, zośka), tworzenie tradycyjnych zabawek ludowych (Łosie).

 8. Koń jaki jest, każdy widzi” – warsztaty edukacyjno-plastyczne , którego głównym bohaterem jest koń. Tworzenie i malowanie koni na patyku; poznawanie budowy , odgłosów i rodzaju chodu tego zwierzęcia, zabawy w wykonana zabawką (Łosie).

 9. Marzanna i jej przyjaciółki” - warsztaty lalek szmacianek dla dzieci (Łosie).

 1. Lalki motanki” – warsztaty dla dorosłych - inspirowane dawnymi lalkami terenu Słowiańszczyzny. Lalki obrzędowe, magiczne, służące zabawie(Łosie).

 2. Skład za zabawkami. Zabawki ze sznurkiem i patykiem” – warsztaty tworzenia prostych zabawek z wykorzystaniem zwykłych dostępnych materiałów i przedmiotów m.in. jo -jo, fruczka.

 3. Skład z zabawkami. Złudzenia i iluzje” - warsztaty tworzenia dynamicznych zabawek z wykorzystaniem optycznych złudzeń i iluzji,stosowanych w sztuce op-artu i puentylizmu (dziecięcy bączek, XIX wieczny taumatrop).

 4. Chłopska Szkoła Biznesu” – ekonomiczna gra inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka tkackiego (Łosie

 5. Akcja translokacja – Bartne 40”- warsztaty modelarsko-etnograficzne dla małych grup do 10 os. (Łosie)

 6. „Bez pudełka ani rusz"- warsztaty tworzenia i dekorowania własnoręcznie zrobionych oryginalnych pudełek na każdą okazje.

 7. Budowa i wyposażenie cerkwi a jej użytkowanie sakralne”- lekcja muzealna (Bartne)

 8. Historia mniejszości łemkowskiej na trenie RP” – lekcja muzealna (Bartne)

 9. Ludowe kamieniarstwo w Bartnem” – lekcja muzealna (Bartne)

 10. Warsztaty/próby cykliczne zespołu ”Ruty Uwite” prowadzonej przez łemkowską pieśniarkę Julię Dosznę

 11.  

 1. PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2022 ROK

Opracowanie wniosku: styczeń – kwiecień 2022
Termin realizacji 2022-2023.
 
W ramach ogłoszonego programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 Oddział MDKiG Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem planuje przygotować projekt zadania pn.  Zagroda Plebańska w Bartnem. / ośrodek kamieniarski w Bartnem. Projekt będzie miał charakter transgraniczny i realizowany będzie wspólnie z partnerską placówką ze Słowacji. Po stronie polskiej realizowany będzie w głównej mierze na terenie wsi Bratne (gm. Sękowa, pow. gorlicki, Małopolska) a obejmie swymi ramami przede wszystkim rekonstrukcję dwóch zabytkowych chyż łemkowskich, które docelowo mają pełnić funkcje edukacyjno-wystawiennicze. Inwestycja zrealizowana zostanie w sąsiedztwie muzealnej cerkwi, na terenie nieistniejącej zagrody plebańskiej, której układ przestrzenny, dzięki planowanemu zadaniu zostanie przywrócony. Chyża nr 27 zostanie zaadaptowana na cele wystawiennicze natomiast chyża nr 40 na warsztatowe (m. in. warsztat kamieniarza). Osiami współpracy z partnerem słowackim będzie wspólne, zarówno materialne jak i niematerialne  dziedzictwo Rusinów (wymiar transgraniczny) oraz kamieniarstwo bartnieńskie (lokalny / transgraniczny) jak i dawny, królewski szlak handlowy z Biecza do Bardejova, przebiegający przez wieś Bartne. Propozycje partnerów SK: Múzeum rusínskej kultúry v Prešove, Ľubovnianske muzeum, Múzeum ľudovej architektúry - Šarišské múzeum Bardejov. MDKiG posiada podstawową dokumentację oraz decyzje, które umożliwiają aplikowanie do programu – decyzje konserwatorskie oraz pozwolenie budowlane.
 1. REMONTY

 
1.Uzupełnienie gontów dachu stodoły w Zagrodzie maziarskiej w Łosiu 
2. Konserwacja ogrodzenia w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu 

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

10 listopada 2023 - 11 grudnia 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry