<< Cofnij
 
 1. WYSTAWY STAŁE

 • Wystawy stałe w piętnastu obiektach Skansenu - wnętrza i wyposażenie chat pogórzańskich, wystawa narzędzi i wyrobów rzemieślniczych (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo): kurna chata z Siar, chałupa z Moszczenicy, olejarnia z Gródka, kuźnia z Turzy, stodoła i obora ze Stróżnej, wiatrak z Krygu, wiatrak z Ropy.

 • Wystawa „Na co dzień i od święta – tradycyjny pogórzański strój ludowy” w chałupie z Gródka

 • Wystawa „Dawne rzemiosło ludowe na Pogórzu” w chałupie z Gródka

 • Wystawa „Zioła w tradycji Pogórza” w chałupie z Szymbarku

 • Wystawa zabytkowego sprzętu i maszyn rolniczych pod wybudowaną wiatą - ekspozycja 20 zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych używanych na wsi pogórzańskiej na przełomie XIX i XX wieku - bryczki i sanie pochodzące ze zbiorów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

 • Wystawa „Sztab operacji gorlickiej-1915” - wystawa w stodole plebańskiej z Zagórzan, upamiętniająca setną rocznicę Bitwy pod Gorlicami

 • Wystawa „Józef Śliwa - poeta, rzeźbiarz amator” wystawa prezentuje kolekcję rzeźby autorstwa Józefa Śliwy, rzeźbiarza i poety z Gorlic. Prace Józefa Śliwy przedstawiają dawne wiejskie zajęcia gospodarskie i domowe. W kolekcji są również rzeźby przestawiające dawne zawody, prace polowe oraz rzeźby sakralne.

 • Wystawa „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” – w stodole wystawienniczej

 

 1. WYSTAWY CZASOWE

21.03 – 25.03

Małopolska marzanna 2022”– wystawa pokonkursowa

Oficyna dworska

1.04-30.06

Mniejszości etniczne i grupy etnograficzne w małopolsce” – Łemkowie, Niemcy, Cyganie oraz Żydzi / wystawa w ramach projektu SKANSENOVA z Muzeum Okręgowego w tarnowie

Chałupa z Gródka

1.07-31.10

Dwory i pałace” – wystawa w ramach projektu SKANSENOVA z Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec

Chałupa z Gródka

2.11-1.03.2022

Oleodruki z pogórzańskich chałup” – wystawa reprodukcji w technice oleografii

Chałupa z Gródka

 

 1. INNA DZIAŁALNOŚĆ, W TYM EDUKACYJNA

 

 • ORGANIZACJA FESTIWALI I PRZEGLĄDÓW MUZYCZNYCH

27.11

Te Deum Laudamus… - XI przegląd chórów parafialnych” – artystyczna konfrontacja zespołów chóralnych działających przy parafiach rzymsko-katolickich, prawosławnych i greko-katolickich województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP w Gorlicach • IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SEMINARIA

  21.03

  Finał małopolskiego konkursu pt.„Małopolska Marzanna” popularyzującego ludowy wiosenny obrzęd pożegnania zimy i powitania wiosny. Impreza pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego. Finał z udziałem laureatów i spektakl spalenia kukieł Marzanny.

  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, oficyna dworska, Szymbarska Scena Plenerowa

  2.05

  "Majówka w skansenie" – impreza plenerowa na rozpoczęcie sezonu; pokazy rzemiosła ludowego, występy kapel ludowych, degustacja potraw regionalnych, targi rzemiosła

  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

  1.06

  Dzień dziecka w skansenie” – warsztaty, lekcje muzealne i zabawa na parku edukacyjno-etnograficznym.

  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

  17.06

  "Powitanie wakacji – piknik". Impreza plenerowa o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym, współorganizowana z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Szymbarku

   

  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

  31.07

  Z wizytą u Pogórzan” – wydarzenie plenerowe połączone z prezentacją dawnych zajęć gospodarskich, domowych, degustacją potraw regionalnych.

  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

  18.09

  XI Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa” – cykliczna impreza plenerowa upamiętniająca patrona szymbarskiego skansenu – prof. Romana Reinfussa

  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

  23.09

   

  A u nas już jesień”. Wydarzenie plenerowe o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym współorganizowane z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Szymbarku

  Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

   

  Grudzień

  Seminarium dla edukatorów” – seminarium przygotowane w ramach studium wykonalności projektu SKANSENOVA

  Kasztel w Szymbarku, Skansen Wsi Pogórzańskiej

 • STAŁE FORMY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Pogórzański etnodizajn” - warsztaty inspirowane tradycyjnym ludowym wzornictwem i technikami rękodzielniczymi. Podczas warsztatów ozdobione zostaną płócienne torby na zakupy przy użyciu farb akrylowych i szablonów.

 2. "Pogórzańskie eko-klimaty"- warsztaty edukacyjne związanych z ekologicznymi produktami: Pokażemy jak wykorzystując ekologiczne produkty można wykonać proste, użyteczne przedmioty, np. Mydełka glicerynowe o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach. 

 3. Palmy wielkanocne. Warsztaty rękodzieła”- cykl zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży prezentujących techniki tradycyjnego wyrobu palm wielkanocnych. (28.03– 8.04).

 4. W pogórzańskiej zagrodzie” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych prezentujących dawne codzienne zajęcia na pogórzańskiej wsi. (03.04 – 30.09)

 5. Len – złoto z polskich pól ” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych prezentujących kolejne etapy związane z przygotowaniem łodyg lnu do wyrobu płótna. (25.09-13.10)

 6. Tradycyjne zwyczaje andrzejkowe” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne prezentujące ludowe zwyczaje związanych z wigilią św. Andrzeja i św. Katarzyny (12-30.11)

 7. Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Warsztaty rękodzielnicze” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz wiejskim zdobnictwem. (03-14.12)

 8. Zabawy i zabawki naszych dziadków” – zajęcia warsztatowo edukacyjne w trakcie których, uczestnicy poznają dawne zabawy, gry, wyliczanki, zgadywanki

 9. W malowanej skrzyni wiannej” – zajęcia prezentujące tradycyjny pogórzański strój, podczas których uczestnicy wykonają model z elementami damskiego i męskiego stroju pogórzańskiego.

 10. Co ma piernik do wiatraka” - warsztaty edukacyjne w oparciu o ekspozycję tematyczną dotyczącą produkcji i przerobu zbóż oraz prezentacje urządzeń i obiektów przemysłu ludowego.  Warsztaty organizowane w ramach studium wykonalności projektu SKANSENOVA.

 

 • LEKCJE MUZEALNE

 1. Do sztabu marsz! Bitwa Gorlicka - 1915” - prezentacja związana z historią I wojny światowej oraz bitwy pod Gorlicami. Zajęcia prowadzone w oparciu o ekspozycje figuralną „Sztab operacji gorlickiej - 1915”

 

 

 1. PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE

 

 • Wymiana całości pokrycia dachowego z gontu na wiacie ekspozycji pt. „Zabytkowe pojazdy i maszyny rolnicze”.

 • Wymiana podłogi drewnianej - parter: sala lekcyjna i kasa w spichlerzu plebańskim z Rożnowic

 • Wymiana całości pokrycia dachowego ze strzechy na obiekcie obora ze Stróżnej, stodoła ze Stróżnej

 • Wykonanie drenażu obiektów olejarnia z Gródka, chałupa z Siar

 • Konserwacja wybranych eksponatów drewnianych

 

 1. SZYMBARSKA SCENA PLENEROWA – PLANOWANE WYDARZENIAI połowa czerwca

Piknik Rodzinny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach

26.06

Małopolskie Wianki” – wydarzenie plenerowe współorganizowane z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice. Plecenie wianków z ziół i kwiatów – pokazy zwyczajów związanych z Nocą Świętojańską. Warsztaty poświęcone zielarstwu i ziołolecznictwu.

4.09

Galicyjska Mozaika Kulturalna – wydarzenie plenerowe organizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice prezentujący dokonania zespołów muzycznych, teatralnych, kół gospodyń wiejskich, działających na terenie Gminy Gorlice.

 

 1. EDUKACYJNY PARK HISTORII BUDOWNICTWA LUDOWEGO I MASZYN NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM

 

 • Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski na terenie Pogórza”.

 

Ścieżka edukacyjna związana z warsztatami usługowymi funkcjonującymi na przełomie XIX i XXw na terenie Pogórza. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane i omówione obiekty znajdujące się na terenie skansenu, tj. kuźnia, wiatraki, olejarnia, piec garncarski, warsztat tkacki oraz obiekty znajdujące się w „Edukacyjnym parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim” tj. wiatrak, kierat, wodne koło młyńskie, miech kowalski.

 

 • Jak dawniej budowano na Pogórzu”

 

Problematyką zajęć jest ukazanie specyfiki regionalnego tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Pogórzańskie budownictwo zostanie zaprezentowane na przykładzie obiektów znajdujących się na terenie skansenu. Omówimy materiał z jakiego budowano obiekty mieszkalne oraz gospodarcze, rodzaje konstrukcji ścian, sposoby łączenia naroży ścian zrębowych, konstrukcje więźby dachowej, rodzaje i sposoby krycia dachów. Podczas lekcji zostanie również zaprezentowana stolarka budowlana, zdobnictwo architektoniczne oraz rzemieślnicy związani z budownictwem wiejskim: cieśle, dekarze, kowale, stolarze, tracze, zduni. W „Edukacyjnym parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim” do prezentacji tematu zostaną wykorzystane następujące elementy: przekrój pnia drzewa, ściany z bali, tradycyjne zaciosy, tradycyjna więźba dachowa.

 

 • W kuchni naszej babci”

 

Ścieżka edukacyjna związana z pożywieniem oraz dawnymi sprzętami niezbędnymi do jego wytwarzania. W oparciu o ekspozycję na terenie skansenu zostaną zaprezentowane sposoby wyrobu podstawowych produktów spożywczych na dawnej wsi pogórzańskiej, metody ich przyrządzania i przechowywania. Uczestnicy będą mieć możliwość samodzielnego wyrobu masła, mielenia zboża na mąkę. Na zakończenie zajęć na terenie parku edukacyjnego w wiacie z piecem chlebowym uczestnicy przygotują do pieczenia prołzioki. Zajęcia zakończą się degustacją wykonanych przez uczestników produktów

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

10 listopada 2023 - 11 grudnia 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry