<< Cofnij
MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH
Oddział - Skansen Wsi Pogórzańskiej im.Reinfussa w Szymbarku
 
1. WYSTAWY STAŁE 
 
- Wystawy stałe w piętnastu obiektach Skansenu - wnętrza i wyposażenie chat pogórzańskich, wystawa narzędzi i wyrobów rzemieślniczych (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo): kurna chata z Siar, chałupa z Moszczenicy, olejarnia z Gródka, kuźnia z Turzy, stodoła i obora ze Stróżnej, wiatrak z Krygu, wiatrak z Ropy. 
- Wystawa „Dawne rzemiosło ludowe na Pogórzu” w chałupie z Gródka 
- Wystawa „Zioła w tradycji Pogórza” w chałupie z Szymbarku
- Wystawa zabytkowego sprzętu i maszyn rolniczych pod wybudowaną wiatą -  ekspozycja 20 zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych używanych na wsi pogórzańskiej na przełomie XIX i XX wieku - bryczki i sanie pochodzące ze zbiorów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
- Wystawa „Sztab operacji gorlickiej-1915” - wystawa w stodole plebańskiej z Zagórzan, upamiętniająca setną rocznicę Bitwy pod Gorlicami
- Wystawa „Józef Śliwa - poeta, rzeźbiarz amator” wystawa prezentuje kolekcję rzeźby autorstwa Józefa Śliwy, rzeźbiarza i poety z Gorlic. Prace Józefa Śliwy przedstawiają dawne wiejskie zajęcia gospodarskie i domowe. W kolekcji są również rzeźby przestawiające dawne zawody, prace polowe oraz rzeźby sakralne. 
- Wystawa „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” – w stodole wystawienniczej
 
WYSTAWY CZASOWE
 
22.03 – 26.03 „Małopolska marzanna 2021”– wystawa pokonkursowa  - Oficyna dworska    
22.03-30.04 „Małopolskie Marzanny” – wystawa malarska Tadeusza Bruda - Chałupa z Gródka    
7.05-31.08 „Tybetówki, budrysówki, barankówki – dla panny i mężatki” – wystawa chust na głowę i chust naramiennych- Chałupa z Gródka    
1.09.2021-1.10.2021 „Przemysł i rzemiosło ludowe Pogórza i Łemkowszczyzny” – wystawa fotograficzna w ramach projektu SKANSENOVA - Chałupa z Gródka    
1.12-1.02.2022 „Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!” – wystawa związana z okresem Świąt Bożego Narodzenia - Chałupa z Gródka  
 
3. ORGANIZACJA FESTIWALI I PRZEGLĄDÓW MUZYCZNYCH
 
28.11 „Te Deum Laudamus… - X przegląd chórów parafialnych” – artystyczna konfrontacja zespołów chóralnych działających przy parafiach rzymsko-katolickich, prawosławnych i greko-katolickich województwa małopolskiego i podkarpackiego. Bazylika Mniejsza pw. Narodzenia NMP w Gorlicach  
 
4. IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SEMINARIA
 
22.03 „Pożegnanie zimy” - finał małopolskiego konkursu pt.„Małopolska Marzanna” popularyzującego ludowy wiosenny obrzęd pożegnania zimy i powitania wiosny. Impreza pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego. Finał z udziałem laureatów i spektakl spalenia kukieł Marzanny - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, oficyna dworska, Szymbarska Scena Plenerowa    
2.05 "Majówka w skansenie" – impreza plenerowa na rozpoczęcie sezonu; pokazy rzemiosła ludowego, występy kapel ludowych, degustacja potraw regionalnych, targi rzemiosła - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku    
06.06 "Piknik Rodzinny" - Wydarzenie plenerowe na przystanku Szymbark współorganizowane ze Starostwem Powiatowym w Gorlicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Szymbarska Scena Plenerowa, Przystanek Szymbark    
18.06 "Powitanie wakacji – piknik". Impreza plenerowa o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym, współorganizowana z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Szymbarku - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku    
28.06-31.08 Wakacje z kulturą pogórzańską – cykl warsztatów etnograficznych skierowanych do grup kolonijnych, półkolonii, świetlic - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku    
19.09 „X Etnograficzny Rajd Rowerowy Śladami prof. Romana Reinfussa” – cykliczna impreza plenerowa upamiętniająca patrona szymbarskiego skansenu – prof. Romana Reinfussa - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku    
24.09 „A u nas już jesień”. Wydarzenie plenerowe o charakterze edukacyjno – rekreacyjnym współorganizowane z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Szymbarku - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
Grudzień „Zimowe warsztaty mikołajkowe” - warsztaty przeznaczone dla uczniów szkół gminy Gorlice; wyrób tradycyjnych ozdób choinkowych, wyrób podłaźniczek i pająków. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice – Filia w Szymbarku  
 
SZYMBARSKA SCENA PLENEROWA – PLANOWANE WYDARZENIA
 
I połowa czerwca Piknik Rodzinny organizowany przez Starostwo Powiatowe w Gorlicach    
12.06 Koncert Studia Wokalnego Młodzieżowego Domu Kultury w Gorlicach    
19.06 „Małopolskie Wianki” – wydarzenie plenerowe współorganizowane z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice. Plecenie wianków z ziół i kwiatów – pokazy zwyczajów związanych z Nocą Świętojańską. Warsztaty poświęcone zielarstwu i ziołolecznictwu.    
5.09 Galicyjska Mozaika Kulturalna – wydarzenie plenerowe organizowane przez Ośrodek Kultury Gminy Gorlice prezentujący dokonania zespołów muzycznych, teatralnych, kół gospodyń wiejskich,  działających na terenie Gminy Gorlice.  
 
EDUKACYJNY PARK HISTORII BUDOWNICTWA LUDOWEGO I MASZYN NA POGRANICZU POLSKO-SŁOWACKIM
 
W związku z planowanym otwarciem edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim z ramach projektu „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” od roku 2020 planujemy wdrożenie nowych zajęć dydaktycznych opartych o nowo wybudowane urządzenia:
 
„Tradycyjne rzemiosło i przemysł wiejski na terenie Pogórza” 
 
Ścieżka edukacyjna związana z warsztatami usługowymi funkcjonującymi na przełomie XIX i XXw na terenie Pogórza. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane i omówione obiekty znajdujące się na terenie skansenu, tj. kuźnia, wiatraki, olejarnia, piec garncarski, warsztat tkacki oraz obiekty znajdujące się w „Edukacyjnym parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim” tj.  wiatrak, kierat, wodne koło młyńskie, miech kowalski.
 
„Jak dawniej budowano na Pogórzu”
 
Problematyką zajęć jest ukazanie specyfiki regionalnego tradycyjnego budownictwa wiejskiego. Pogórzańskie budownictwo zostanie zaprezentowane na przykładzie obiektów znajdujących się na terenie skansenu. Omówimy materiał z jakiego budowano obiekty mieszkalne oraz gospodarcze, rodzaje konstrukcji ścian, sposoby łączenia naroży ścian zrębowych, konstrukcje więźby dachowej, rodzaje i sposoby krycia dachów. Podczas lekcji zostanie również zaprezentowana stolarka budowlana, zdobnictwo architektoniczne oraz rzemieślnicy związani z budownictwem wiejskim: cieśle, dekarze, kowale, stolarze, tracze, zduni. W „Edukacyjnym parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim” do prezentacji tematu zostaną wykorzystane następujące elementy: przekrój pnia drzewa, ściany z bali, tradycyjne zaciosy, tradycyjna więźba dachowa.
 
„W kuchni naszej babci”
 
Ścieżka edukacyjna związana z pożywieniem oraz dawnymi sprzętami niezbędnymi do jego wytwarzania. W oparciu o ekspozycję na terenie skansenu zostaną zaprezentowane sposoby wyrobu podstawowych produktów spożywczych na dawnej wsi pogórzańskiej, metody ich przyrządzania i przechowywania. Uczestnicy będą mieć możliwość samodzielnego wyrobu masła, mielenia zboża na mąkę. Na zakończenie zajęć na terenie parku edukacyjnego w wiacie z piecem chlebowym uczestnicy przygotują do pieczenia prołzioki. Zajęcia zakończą się degustacją wykonanych przez uczestników produktów

Zapowiedzi

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry