<< Cofnij

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2021

MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

Oddział - Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem

 

1.WYSTAWY STAŁE
Przedsięwzięcie obejmuje organizację 2 wystaw stałych w oddziale Zagroda Maziarska i cerkwi Bartnem w tym:
1.(luty-kwiecień) Organizacja nowej ekspozycji etnograficznej w spichlerzu Zagrody Maziarskiej w Łosiu prezentująca wyposażenie dawnego spichlerza: zbiór eksponatów związanych z wyposażeniem spichlerza dawnej wsi : sąsieki, niecki, prasy itp. Większość prezentowanych eksponatów pochodzi ze zbioru przekazanego w 2021 r. przez osoby prywatne do Muzeum (nowa ekspozycja planowana do udostępnienia kwietniu w roku 2021).
2.(kwiecień -maj) Wystawa „Relikty" w cerkwi w Bartnem przeniesienie i uzupełnienie o nowe eksponaty; obecnie prezentowana w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu. Wystawa planowana do przeniesienia ze spichlerza z Łosia do cerkwi w Bartnem); prezentująca relikty obiektów cerkiewnych, które uległy zniszczeniu głównie po 1947 roku – metalowe, kute krzyże wieńczące hełmy, serce od dzwonu, elementy poszyć dachowych z otworami po kulach, fragmenty wyposażenia świątyń, elementy dekoracji snycerskich, żyrandoli, szat cerkiewnych oraz płytki posadzkowe. Motywem wystawy jest jeden lub kilka zachowanych reliktów z poszczególnych cerkwi, wokół których zbudowano narrację całości. Eskpozycja wzbogacona o plansze informacyjne z archiwalną ikonografią. Ekspozycja uzupełniona zostanie o: oryginalne krzyże z wieńczące hełmy cerkwi w Bartnem, zdemontowane podczas remontu konserwatorskiego cerkwi w roku 2020 a zastąpione replikami, oraz elementy konstrukcyjne dekoracyjne pozyskane podczas remontu.
 
.2. WYSTAWY CZASOWE

Styczeń -luty

Jacek Kosiba- „Spacerem po Łosiu” – wystawa fotografii.

wystawa online

Czerwiec-lipiec

Wystawa strój łemkowski. Elementy odzieży i elementy

zdobnicze stroju łemkowskiego; ze zbiorów własnych
i zewnętrznych. Stroje zostaną rozpięte na stojakach, pozwalających na ich obejrzenie z z każdej strony.

Cerkiew w Bartnem

Wrzesień – październik

 

Wystawa „Snycerze z Łosia i Bielanki”. Wystawa prezentująca prace miejscowych snycerzy. Wystawa zostanie przygotowana na czas kermeszu w Łosiu.

 

Zagroda

Maziarska

Listopad- grudzień

Opracowanie wystawy objazdowej „Galicyjskie zagłębie naftowe” w ramach projektu SKANSENOVA w 2021 roku. Wstępna koncepcja wystawy objazdowej oraz/lub wystawy wirtualnej wraz z programem edukacyjnym:

Celem wystawy „Galicyjskie zagłębie naftowe. Historia i współczesność” jest ukazanie w graficzny sposób dziedzictwa naftowego Galicji ze szczególnym uwzględnieniem obszaru badawczego, którym zajmuje Muzeum – Dwory Karwacjanów i Gładyszów czyli regionu gorlickiego. Oś czasu, wzdłuż której poprowadzony zostanie historyczny wątek narracyjny, przeplatana będzie planszami ukazującymi dawne i współczesne zastosowanie ropy naftowej z uwzględnieniem jej zastosowania w tradycji wiejskiej Małopolski. Wystawa może zostać również opracowana w formie cyfrowej do wykorzystania w przestrzeni wirtualnej. W zależności od wariantu towarzyszyć im będą warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Zagroda

Maziarska

 
3. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Kontynuacja badań historycznych dotyczących wsi Bartne, cerkwi Łemkowszczyzny i przemysłu naftowego w powiecie gorlickim (planowane kwerendy w siedzibach archiwów: Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum Państwowe Rzeszowie, Archiwum Państwowe w Przemyślu).
 
4. IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SEMINARIA
 

 

Łemkowsko-Pogórzański Jarmark Wielkanocny”

Zagroda Maziarska

21.03.2021

(XI edycja) - cykliczna impreza

 

 

plenerowa promująca kulturę Łemków i Pogórzan

 

 

w nawiązaniu do ludowej tradycji Świąt

 

 

Wielkanocnych.

 

 ______________

 ____________________________________________________________________________________________

 ________

 

 

Zagroda Maziarska

08.08.2021

Święto Maziarzy Łosiańskich” - cykliczna impreza plenerowa w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu. Tematem przewodnim święta jest maziarstwo. W programie: koncerty zespołów, degustacja kuchni łemkowskiej, warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkursy, wystawa.

 

 

 

 

 ______________

 ____________________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

12. 2021

Koncert kolęd i spotkanie inspirowane tradycyjnymi łemkowskimi obrzędami i zwyczajami świątecznymi.

Zagroda Maziarska

 
5. STAŁE FORMY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Część lekcji możliwa do realizacji online.
1. Nowe warsztaty modelarsko – edukacyjne "Budujemy wozy maziarskie" (dostępne od IV 2021).
2. „Pisanki po łemkowsku”- warsztaty tradycyjnego zdobienia pisanek (Łosie).
3. „Święta w zagrodzie”- zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat łemkowskich obrzędów bożonarodzeniowych, noworocznych i zwyczajów łemkowskiego dnia wigilijnego, połączone z warsztatami tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. (Łosie) – możliwa lekcja oneline.
4..„Bez pudełka ani rusz"- warsztaty tworzenia i dekorowania własnoręcznie zrobionych oryginalnych pudełek na każdą okazję.
5  „Zabawy i zabawki naszych dziadków” – stare gry i zabawy podwórkowe ( m.in. serso, cymbergaj, szczudła, zośka), tworzenie tradycyjnych zabawek ludowych (Łosie).
6  „Marzanna i jej przyjaciółki” - warsztaty dla dzieci; Lalki szmacianki inspirowane postaciami z kultury ludowej i elementami stroju ludowego (Łosie) - możliwa lekcja oneline.
7.  "Lalki motanki" (dla młodzieży i dorosłych) Warsztaty inspirowane dawnymi lalkami terenu Słowiańszczyzny. Lalki obrzędowe, magiczne. Tworzone bez użycia ostrych narzędzi, ze szmatek, koronek ”motane” wełną, sznurkiem. Żadanice, Karmicielki, Ziarnuszki, Lichomanki, Bezruczki. Na miłość, pomyślność, dostatek dla ochrony - lalki do zadań specjalnych (Łosie).
8.  Koń jaki jest każdy widzi – warsztaty dla dzieci. Tworzenie i zabawy z drewniany koniem na patyku (Łosie).
9.  Kraj tkania – warsztaty dla dzieci i dorosłych; tkanie krajek na deseczkach tkackich – bardkach (Łosie).
10. „Skład z zabawkami. Jarmarczne jojo" (dla dzieci) warsztaty tworzenia prostych zabawek z wykorzystaniem zwykłych dostępnych materiałów i przedmiotów (Łosie)- możliwa lekcja oneline.
11.  „Skład z zabawkami. Złudzenia i iluzje” - warsztaty tworzenia dynamicznych zabawek z wykorzystaniem optycznych złudzeń i iluzji, stosowanych w sztuce pop-artu i puentylizmu (Łosie).
12. „Chłopska Szkoła Biznesu" (dla młodzieży). Ekonomiczna gra inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka tkackiego (Łosie).
13.  „Ludowy print” – (dla dzieci i młodzieży), tradycyjne metody zdobnictwa tkanin, warsztaty inspirowane są tradycyjnym wzornictwem, ręcznie drukowanych tkanin, z których szyto m.in. kabaty, zapaski, chusty. Wykorzystując powszechny, najbardziej archaiczny znak: kropkę uczestnicy tworzą własny indywidualny wzór na kawałku płótna.(Łosie) - możliwa lekcja oneline.
14. Dziobiące ptaszki” - (dla dzieci i młodzieży) nowe warsztaty edukacyjno-plastyczne inspirowane tradycyjną drewnianą zabawką ludową ”Dziobiące kurki”.(Łosie) - możliwa lekcja online.
15. Budowa i wyposażenie cerkwi a jej użytkowanie sakralne. (Bartne)
16. Specyficzne gatunki roślin i zwierząt w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. (Bartne)
17. Ludowe kamieniarstwo w Bartnem. (Bartne)
18. Warsztaty śpiewacze z Julia Doszną; próby zespołu wykonującego stare pieśni łemkowskie a cappella, istniejącego przy Zagrodzie Maziarskiej „Ruty Uwite” (Łosie).
19. Zajęcia snycerskie ( warsztaty współorganizowane) prowadzone przez łemkowskiego snycerza Bogdana Kareła (Łosie).
20. W przypadku dofinansowania projektu „Weczyrki” – warsztaty aktorsko-muzyczne (VI-VIII 2021) (Łosie).
 
6. PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE
1. Wycinka i pielęgnacja drzew wokół cerkwi w Bartnem - w przypadku uzyskania dofinansowania (w 2020 r. uzyskano wszystkie niezbędne pozwolenia).
2. Modernizacja instalacji elektrycznej w cerkwi w Bartnem ( w przypadku uzyskania dofinansowania z MKiDN – program Ochrona Zabytków).
3. Rekonstrukcja zakupionej w roku 2018 chyży nr 27 z Bartnego, na terenie muzealnym. Zakres prac w zależności od pozyskanych funduszy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry