<< Cofnij
ZAGRODA MAZIARSKA  Z CERKWIĄ W BARTNEM - PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2018

1. WYSTAWY STAŁE 

ZAGRODA MAZIARSKA W ŁOSIU  (1 wystawa)

1.Ekspozycja „Historia maziarstwa”– ilustrująca XIX-wieczny łemkowski ludowy przemysł destylacji ropy naftowej i handel jej produktami (XIX-wieczna chyża łemkowska i stodoła)

CERKIEW W BARTNEM (2 wystawy)

1.  XIX- wieczne wnętrze cerkwi greckokatolickiej pw. św. Kosmy i Damiana – wystawa prezentuje barokowy ikonostas oraz rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797r. 

SPICHLERZ PLEBAŃSKI W BARTNEM 

2.„Historia kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne” - wystawa poświęcona historii największego na Łemkowszczyźnie Środkowej ośrodka kamieniarskiego. Eksponowane narzędzia kamieniarskie, fotografie archiwalne, wyroby kamieniarskie z Bartnego (brusy, żarna, kamień młyński)

2. WYSTAWY CZASOWE

V-VI 2018 Wystawa krywulek łemkowskich Anny Dobrowolskiej i Roberta Werbanowa  

XI 2018 – Wystawa snycerki Bogdana Kareła i jego uczniów

3. IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE

17.01.2018 Promocja książki "Łemkowszczyzna. Czas wojny i pokoju" Stanisława Krycińskiego. Spotkanie z autorem.

18.03.2018Łemkowsko-Pogórzański Jarmark Wielkanocny-  cykliczna impreza plenerowa promująca kulturę Łemków i Pogórzan w nawiązaniu do ludowej tradycji Świąt Wielkanocnych.

30.05.2018  Łosie dzieciom - impreza plenerowa dedykowana rodzinom z dziećmi.

26.08.2018 „Święto Maziarzy Łosiańskich” (VIII edycja). Cykliczna impreza plenerowa w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu. Tematem przewodnim święta jest maziarstwo. Koncerty 

zespołów, degustacja kuchni łemkowskiej, warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkursy, wystawa.

01.09.2018 Koncert w cerkwi w Bartnem  Duodram "KRÓL DUCH" J. Słowackiego

 Scenariusz i reżyseria - Monika Rasiewicz, muzyka - Bogumiła Gizbert - Studnicka

recytacja - Monika Rasiewicz

4.STAŁE FORMY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY

1.„Pisanki po łemkowsku”- warsztaty - warsztaty tradycyjnego zdobienia pisanek przeznaczone dla dzieci i młodzieży. (Łosie)

2.„Święta w zagrodzie”- zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat łemkowskich obrzędów bożonarodzeniowych, noworocznych i zwyczajów łemkowskiego dnia wigilijnego , połączone z warsztatami tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. (Łosie)

3.„Bez pudełka ani rusz"-  warsztaty  tworzenia i dekorowania własnoręcznie zrobionych oryginalnych pudełek na każdą okazje.

4.„Zabawy i zabawki naszych dziadków” – stare gry i zabawy podwórkowe ( m.in. serso, cymbergaj, szczudła, zośka), tworzenie tradycyjnych zabawek ludowych (Łosie).

5.„Marzanna i jej przyjaciółki” - warsztaty dla dzieci ; Lalki motanki – warsztaty dla dorosłych - inspirowane dawnymi lalkami terenu Słowiańszczyzny. Lalki obrzędowe, magiczne, służące zabawie.

6.„Skład za zabawkami. Zabawki ze sznurkiem i patykiem” – warsztaty tworzenia prostych zabawek z wykorzystaniem zwykłych dostępnych materiałów i przedmiotów m.in. jo -jo, fruczka, bączek

7.„Skład z zabawkami. Złudzenia i iluzje” - warsztaty  tworzenia dynamicznych zabawek z wykorzystaniem optycznych złudzeń i iluzji,stosowanych w sztuce op-artu i puentylizmu.  Zrobimy  tarczę dziecięcego bączka, model 3d ręki,  XIX wieczny  taumatrop.

8. „Lalki motanki" (dla młodzieży i dorosłych)

Warsztaty inspirowane dawnymi lalkami terenu Słowiańszczyzny. Lalki obrzędowe, magiczne. Tworzone bez użycia ostrych narzędzi, ze szmatek, koronek ”motane” wełną, sznurkiem.

9. „Koń jaki jest każdy widzi" (dla dzieci) – warsztaty edukacyjno- plastyczne, o koniach. Malowanie drewnianych koni na patyku

8.Pokaz filmu  dokumentalnego„ Oj pojechał maziarz w świat….” z  arch. Zjednoczenia Łemków  (Łosie)

9.„ Chłopska Szkoła Biznesu” – gra ekonomiczna. Czas trwania gry  45 - 60 minut, Grupy od 12 - 30 osób (młodzież gimnazjalna i starsi). (Łosie)

10.Co kryje w sobie maziarska beczka. Ropa i  dziegieć (Łosie)

11.Budowa i wyposażenie cerkwi a jej użytkowanie sakralne. (Bartne)

12.Historia mniejszości łemkowskiej na trenie RP. (Bartne)

13.Specyficzne gatunki roślin i zwierząt w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. (Bartne)

14.Ludowe kamieniarstwo w Bartnem. (Bartne)

5. EDUKACJA KULTUROWA BON KULTURY 2018

1. I -VIII 2018 Kraj Tkania warsztaty edukacyjno-plastyczne. Tkanie na bardku i deseczkach tkackich krajek

2. I -XII 2018 Warsztaty śpiewacze z Julią Doszną

6. INNA DZIAŁALNOŚĆ

VIII-X 2018  Przygotowanie wystawy stałej w spichlerzu w Zagrodzie maziarskiej

7. PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE

„SKANSENOVA – SYSTEMOWA OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM W MAŁOPOLSKICH MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU” - wykonanie prac budowlanych w ramach projektu partnerskiego realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym: I-VI 2018 Prace budowlane -  translokacja chyży z Bartnego, adaptacja na cele wystawiennicze i warsztatowe

8. PROJEKTY DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Gorliczanki. Równe i Niepodległe"  kwiecień- listopad 2018

dofinansowanie z MKiDN na realizacje projektu " w ramach programu "Patriotyzm Jutra" realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Realizacja projektu obejmuje czas od maja do listopada 2018. Projekt realizowany jest przez oddziały: Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem i Ośrodek Konferencyjno-Wystawiennczy Kasztel w Szymbarku.

Tytuł i treść projektu nawiązuje do Roku Praw Kobiet i setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Projekt odnosi się do roli kobiet w dawnej i współczesnej historii Ziemi Gorlickiej. Celem projektu jest przywrócenie lokalnej pamięci i uzupełnienie wiedzy historycznej Projekt zakłada organizację wystawy portretów wybranych gorliczanek, które miały odwagę przełamywać ustalone schematy; kobiet bądź ich grup, zaangażowanych m.in. w walkę o równe prawa, działalność społeczną, oświatową, charytatywną, jak również w walkę o niepodległość kraju. Wystawa w formie plansz, wyeksponowanych w plenerowym systemie wystawienniczym, powstanie w otwartej przestrzeni gorlickiego rynku ( 7.X.-7 XI 2018)

Istotną część projektu stanowią warsztaty angażujące młodsze i starsze gorliczanki - wyposażające je w wiedzę pozwalającą na samodzielne poszukiwania i opracowania materiałów do realizacji portretów wybranych przez nie bohaterek, które będą stanowić część wystawy (VI, IX 2018)

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry