<< Cofnij

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2018
Oddział - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. R. Reinfussa w Szymbarku

1. WYSTAWY STAŁE 

Wystawy stałe w piętnastu obiektach Skansenu - wnętrza i wyposażenie chat pogórzańskich, wystawa narzędzi i wyrobów rzemieślniczych (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo): kurna chata z Siar, chałupa z Moszczenicy, olejarnia z Gródka, kuźnia z Turzy, stodoła i obora ze Stróżnej, wiatrak z Krygu, wiatrak z Ropy. 

Wystawa „Na co dzień i od święta – tradycyjny pogórzański strój ludowy” w chałupie z Gródka 

Wystawa „Zioła w tradycji Pogórza” w chałupie z Szymbarku

Wystawa zabytkowego sprzętu i maszyn rolniczych pod wybudowaną wiatą -  ekspozycja 20 zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych używanych na wsi pogórzańskiej na przełomie XIX i XX wieku - bryczki i sanie pochodzące ze zbiorów Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

Wystawa „Sztab operacji gorlickiej-1915” - wystawa w stodole plebańskiej z Zagórzan, upamiętniająca setną rocznicę Bitwy pod Gorlicami

Wystawa „Józef Śliwa - poeta, rzeźbiarz amator” wystawa prezentuje kolekcję rzeźby autorstwa Józefa Śliwy, rzeźbiarza i poety z Gorlic. Prace Józefa Śliwy przedstawiają dawne wiejskie zajęcia gospodarskie i domowe. W kolekcji są również rzeźby przestawiające dawne zawody, prace polowe oraz rzeźby sakralne. 

2. WYSTAWY CZASOWE

15.03 – 19.03

„Małopolska marzanna 2018”– wystawa pokonkursowa

Skansen

21.03 - 30.04

Tadeusz Brud- malarstwo „Portrety”

Skansen

21.03 – 30.04

„Strachy ludowe” – wystawa strachów polnych współorganizowana z Muzeum Strachów Polnych w Sołonce

Skansen

1.05 – 15.09

„Józef Lizoń – rzeźba” – wystawa prac rzeźbiarza ludowego Józefa Lizonia ze wsi Rogi 

Skansen
3. INNA DZIAŁALNOŚĆ, W TYM EDUKACYJNA
ORGANIZACJA FESTIWALI I PRZEGLĄDÓW MUZYCZNYCH

21. 10

„Te Deum Laudamus… - VII przegląd chórów parafialnych” – artystyczna konfrontacja zespołów chóralnych działających przy parafiach rzymsko-katolickich, prawosławnych i greko-katolickich województwa małopolskiego i podkarpackiego.

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Szymbarku


IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SEMINARIA
28.01

Koncert kolędowo-karnawałowy w wykonaniu chóru kameralnego Belfersingers

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku

18.02

„VII Międzynarodowy Etnograficzny Rajd Narciarski Śladami prof. Romana Reinfussa” – cykliczna impreza plenerowa upamiętniająca patrona szymbarskiego skansenu – prof. Romana Reinfussa

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku
21.03

Finał ogólno małopolskiego konkursu pt.„Małopolska Marzanna” popularyzującego ludowy wiosenny obrzęd pożegnania zimy i powitania wiosny. Impreza pod honorowym patronatem marszałka województwa małopolskiego. Finał z udziałem laureatów i spektakl spalenia kukieł Marzanny. Wydarzeniu towarzyszy koncert zespołu folkowego „Klepisko”.

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, oficyna dworska, Szymbarska Scena Plenerowa

24.05

„Kwartet Galicyjski” - koncert – autorskie utwory folkowe inspirowane polską muzyką ludową. 

Dwór Karwacjanów

30.05

XVII Szkolny Rajd im. księdza Stanisława Konarskiego

Skansen  Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

05.06

XX Jubileuszowy Rajd im. Jana Pawła II

Skansen  Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

10.06

Święto Małopolski – Szymbarski Piknik historyczny

Przystanek Szymbark

8.07

„Kwartet Galicyjski” – trasa koncertowa związana z wydaniem płyty folkowej inspirowanej muzyką ludową regionu

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku

29.07

Szymbarska Scena Plenerowa – Panorama Kultury Ziemi Gorlickiej (impreza plenerowa Ośrodka Kultury Gminy Gorlice pt. „Panorama Kultur”, współorganizowana przez Skansen Wsi Pogórzańskiej)

Szymbarska Scena Plenerowa

26.08

Kiermasz - targi staroci - impreza plenerowa w skansenie 

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

09.09

Udział w „Europejskich Dniach Dziedzictwa” pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich” bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji „Sztab operacji gorlickiej”

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku 

03.10

 „A u nas już jesień” - impreza plenerowa nawiązująca do dawnych zajęć na pogórzańskiej wsi. Impreza organizowana wspólnie z Zespołem Szkół w Szymbarku

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

14.10
II Cesarsko-Królewskie Manewry - impreza historyczna organizowana wraz z Zespołem Szkół w Szymbarku, Grupą Rekonstrukcji Historycznej i Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice 
Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

8.11

„Wieczorki wspomnienieniowe z Wielkiej Wojny” – wydarzenie kulturalne związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku

09.12.

„Wigilia dla niepełnosprawnych” - spotkanie przy stole wigilijnym w którym uczestniczyć będą Warsztaty Terapii Zajęciowej z Gorlic i okolicy. Spotkaniu będzie towarzyszyć wspólne śpiewanie kolęd

Oficyna dworska,

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

STAŁE FORMY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY

1. „Pogórzański etnodizajn” - warsztaty inspirowane tradycyjnym ludowym wzornictwem i technikami rękodzielniczymi. Podczas warsztatów ozdobione zostaną płócienne torby na zakupy przy użyciu farb akrylowych i szablonów.

2. "Pogórzańskie eko-klimaty"- warsztaty edukacyjne związanych z ekologicznymi produktami: Pokażemy jak wykorzystując ekologiczne produkty można wykonać proste, użyteczne przedmioty, np. Mydełka glicerynowe o rozmaitych kształtach, zapachach i kolorach. 

3.  „Palmy wielkanocne. Warsztaty rękodzieła”- cykl zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży prezentujących techniki tradycyjnego wyrobu palm wielkanocnych. (12.03– 23.04).

4.  „W pogórzańskiej zagrodzie” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych prezentujących dawne codzienne zajęcia na pogórzańskiej wsi. (03.04 – 30.09)

5. „Len – złoto z polskich pól ” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych prezentujących kolejne etapy związane z przygotowaniem łodyg lnu do wyrobu płótna. (25.09-13.10)

6. „Tradycyjne zwyczaje andrzejkowe” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne prezentujące ludowe zwyczaje związanych z wigilią św. Andrzeja i św. Katarzyny (12-30.11)

7. „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Warsztaty rękodzielnicze” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz wiejskim zdobnictwem. (03-14.12)

8. „Zabawy i zabawki naszych dziadków” – zajęcia warsztatowo edukacyjne podczas których uczestnicy poznają dawne zabawy, gry, wyliczanki, zgadywanki
LEKCJE MUZEALNE

1. „Życie na wsi 100 lat temu” - prezentacja tradycji pogórzańskiej wsi w oparciu o ekspozycję w chałupach, warsztatach rzemieślniczych, budynkach gospodarczych. 

2. „W warsztacie wiejskiego rzemieślnika” - prezentacja dawnych wiejskich zawodów w oparciu o ekspozycję w warsztatach wiejskich rzemieślników (stolarza, kowala, młynarza, olejarza, garncarza, tkacza). 

3. „W malowanej skrzyni wiannej” – prezentacja tradycyjnego stroju Pogórzan i Łemków. Zajęcia prowadzone są w oparciu o eksponaty muzeum i archiwalne fotografie. 

4.  „Zwyczaje i obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia” - prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeń związanych z cyklem świąt Bożego Narodzenia na Pogórzu i Łemkowszczyźnie. 

5. „Obrzędy przywoływania wiosny i świąteczny czas wielkanocny” - prezentacja obrzędów ludowych związanych z przywoływaniem wiosny (symbolika Marzanny, Gaika), oraz zwyczajów i wierzeń towarzyszącym świętom Wielkiej Nocy.

6. „Do sztabu marsz! Bitwa Gorlicka - 1915”  - prezentacja związana z historią I wojny światowej oraz bitwy pod Gorlicami. Zajęcia prowadzone w oparciu o ekspozycje figuralną „Sztab operacji gorlickiej - 1915”

7. „Zioła w wiejskiej chacie ” – prezentacja i opis ziół używanych w lecznictwie i obrzędowości ludowej. Zajęcia będą prowadzone na bazie wystawy stałej urządzonej w jednej z sal wystawowych skansenu. 
EDUKACJA KULTUROWA

1. Bądź eko – zrób coś z niczego” – zajęcia warsztatowe dla dzieci klas I-VI. Temat zajęć są tradycyjne zabawki wiejskie oraz ekologia i recykling. W części warsztatowej dzieci wykonują zabawki z materiałów recyklingowych. 
2. „Moc w ziołach zaklęta” - zajęcia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, podczas których uczestnicy poznają zioła używane dawniej i dziś oraz wykonają pod kierunkiem instruktora zielniki. 
4. PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE
„SKANSENOVA – SYSTEMOWA OPIEKA NAD DZIEDZICTWEM W MAŁOPOLSKICH MUZEACH NA WOLNYM POWIETRZU” - wykonanie prac budowlanych w ramach projektu partnerskiego realizowanego w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym:

wymiana poszycia dachowego (strzechy) - 3 obiekty oraz wykonanie konserwacji klepisk - 5 obiektów

remont elementów poszycia dachowego (strzechy - kalenice, rogówki) - 3 obiekty

prace konserwatorskie przy ogrodzeniu (wymiana siatki na sztachety, wyprostowanie słupków, malowanie, zabetonowanie obrzeży, wykonanie fragmentu nowego ogrodzenia, wykonanie dwóch bram; malowanie starego ogrodzenia)

modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej (w tym: wymiana istniejącej rozdzielni budynków, rozdzielenie obwodów zasilających, montaż wył. ppoż.)
5. PROJEKTY DO REALIZACJI PO UZYSKANIU DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
ZADANIE: MISTRZ TRADYCJI – JAN MALISZ

Program MKiDN, Priorytet: Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna
W ramach projektu planowana jest realizacja warsztatów muzycznych prowadzonych przez Jana Malisza – muzyka, twórcę instrumentów ludowych.
04.05 – 19.11

Realizacja cyklu warsztatów muzycznych dla uczestników projektu „Mistrz Tradycji – Jan Malisz” 

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku

02.12

„Mistrz Tradycji – Jan Malisz” – koncert Jana Malisza z udziałem uczestników projektu oraz „Kapeli Maliszów”

Dwór Karwacjanów
ZADANIE: MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO – udział w partnerskim projekcie w formie LIDERA PROJEKTU 

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja (PWT PL – SK 2014-2020)
Planowany zakres działań na rok 2018:

Realizacja edukacyjnego park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim w części niezagospodarowanej skansenu, w tym wykonanie:

wewnętrznych ścieżek komunikacyjnych z różnymi naturalnymi podłożami, 

bramy wejściowej wraz z ogrodzeniem,

ekspozycji wraz z eksponatami

zagospodarowania terenu poprzez lokalizację urządzeń i elementów edukacyjnych oraz zieleni .

Zapowiedzi

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry