<< Cofnij
DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM - DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W Gorlicach
W ROKU 2015

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA (7) w tym:

·Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lotnictwo w Przełamaniu Gorlickim 1915 w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym Kasztel w Szymbarku, oddziale Muzeum
Projekt LOTNICTWO W OPERACJI GORLICKIEJ realizowany był w ramach Małopolskiego Programu Obchodów 100-lecie I wojny światowej przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego we współpracy z Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Uniwersytetem Rzeszowskim. Referaty wygłosili wybitni specjaliści z Ukrainy, Austrii, Czech i Polski. Efektem finalnym konferencji jest publikacja  Lotnictwo w Przełamaniu Gorlickim 1915, bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, m.in. ze zbiorów Kriegsarchiv we Wiedniu.

·prof. Teresa Miszkin/malarstwo – prezentacja w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów wystawy malarstwa jednej z najwybitniejszych polskich malarek – prof. Teresy Miszkin, wielokrotnie wyróżnianej i nagradzanej, stypendystki m.in.: Fundacji Pollock-Krasner (1998,USA), Adolph and Esther Gottlieb Foundation (2004, USA).

·Tadeusz Dul/malarstwo - prezentacja w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów wystawy malarstwa jednego z czołowych polskich malarzy - Tadeusza Dula.

·Stąd i stamtąd jestem - prezentacja w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów wystawy malarstwa Teresy Kotkowskiej-Rzepeckiej - wybitna polska artystka, profesor ASP w Krakowie.

·Ekspresjoniści z Grollé Fine Art Gallery Winnipeg /Kanada - prezentacja w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów wystawy artystów malarzy i grafików z Grollé Fine Art Gallery w Winnipeg/Kanada

·Tibor Urban/malarstwo - prezentacja w oficynie dworskiej przy Kasztelu w Szymbarku twórczości wybitnego węgierskiego artysty

·Wyróżnienie Pani Ewy Piotrowskiej-Kukli, kierownika Oddziału Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy Kasztel w Szymbarku podczas I Ogólnopolskiej Gali Europejskich Dni Dziedzictwa podsumowującej 23. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa podczas, w uznaniu za zaangażowanie w promocję EDD i wspieranie działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

WYSTAWY STAŁE (12)

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku:
·Ekspozycja stała w piętnastu obiektach Skansenu - wnętrza i wyposażenie chat pogórzańskich, ekspozycja narzędzi i wyrobów rzemieślniczych;
·Wystawa Na co dzień i od święta – tradycyjny pogórzański strój ludowy w chałupie z Gródka;
·wystawa Dawne rzemiosło na ziemi gorlickiej w chałupie z Gródka; wystawa Zioła w tradycji Pogórza w chałupie z Szymbarku;
·Ekspozycja zabytkowego sprzętu i maszyn rolniczych – wystawa 20 zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych używanych na wsi pogórzańskiej na przełomie XIX i XX wieku - bryczki i sanie;
·Wystawa Sztab operacji gorlickiej-1915 – wystawa poświęcona setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej; zrealizowana w ramach projektu Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach
·Ekspozycja XVI – wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów

Zagroda Maziarska w Łosiu
·Ekspozycja Historia maziarstwa

Cerkiew w Bartnem
·XIX – wieczne wnętrze cerkwi greckokatolickiej pw. św. Kosmy i Damiana

Spichlerz plebański w Bartnem
·Historia kamieniarstwa ludowego we wsi Bartne

Kasztel w Szymbarku
·Historia kasztelu i jego właścicieli
·W kręgu kultury dworkowej
·Interaktywny Renesans

WYSTAWY CZASOWE (55)

W roku 2015 r. w siedmiu salach wystawowych Muzeum (główna i kameralna sala wystawowa w Dworze Karwacjanów w Gorlicach, oficyna dworska, kasztel w Szymbarku, chata z Moszczenicy, cerkiew w Bartnem, stodoła w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu) zaprezentowano 55 ekspozycji i wystaw muzealnych oraz sztuki współczesnej.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA:
a) festiwale, cykle, wydarzenia plenerowe, obchody

IMPREZY PLENEROWE (29), m.in.:

·IV Międzynarodowy Etnograficzny Rajd Śladami prof. Romana Reinfussa;
·Panorama Kultur - cykliczna impreza plenerowa;
·Spotkanie na Węgierskim Szlaku;
·Inscenizacja tradycyjnych dożynek ziemiańskich Żniwny wianek;
·Utracone dziedzictwo – wydarzenie organizowane w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa;
·Wyzwanie szablowe / zawody szermiercze;
·Święto Maziarzy Łosiańskich;
· Nocmuzeów w Szymbarskim Kasztelu;

b) inna działalność kulturalna

KONCERTY (24), m.in.:


·XXII Mistrzowskie Kursy Muzyczne (7 koncerty);
·IX Gorlicka Jesień Muzyczna – trzydniowy cykl koncertów muzyki kameralnej
·IV Przegląd chórów parafialnych Te Deum Laudamus…;
·Dzień muzyki Dymitra Bortniańskiego, koncert męskiego chóru KAMENAR /Ukraina
·XVI Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe;
·Wakacje z muzyka;
·13 koncertów chóru Cantores Carvatiani miał 13 koncertów (w tym udział i nagrody w X edycji Międzynarodowego Festiwalu Musica Sacra Bratislava)

ODCZYTY, WYKŁADY, PRELEKCJE, SPOTKANIA, KONFERENCJE, PROMOCJE KSIĄŻKI (33), m.in.:
·Wykład prof. Andrzeja Chwalby Samobójstwo Europy? W 100-lecie wielkiej wojny i bitwy pod Gorlicami;
·Prezentacja przewodnika Cmentarze I wojny światowej w Powiecie Gorlickim
·Międzynarodowa Konferencja Gorlicka;
·Promocja książki Łemkowszczyzna po obu stronach Karpat;
·Wieczór poezji wraz z promocją tomiku Krzysztofa Gomoły Wiatr
·Boże narodzenie na podkarpackiej wsi – prelekcja
·Wielkość podwójna; ojciec i syn - Witkiewiczowie

KONKURSY

·Konkurs Małopolska Marzanna
·XXI Poetycko-Muzyczna Bitwa pod Gorlicami – impreza współorganizowana z Młodzieżowym Domem Kultury w Gorlicach od 1995r., stanowi eliminacje do Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.
·Gorlicki Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych – konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej, współorganizowany z Gorlickim Centrum Kultury w Gorlicach, którego założeniem było poznanie i kultywowanie obrzędowości świąt Bożego Narodzenia, rozbudzenie zainteresowań regionem i tradycyjną sztuką plastyczną wśród dzieci i młodzieży, utrwalenie idei żłóbka betlejemskiego.
·Konkurs plastyczny Pieśń o Ziemi Naszej – Ziemi Gorlickiej.

DZIAŁANOŚĆ EDUKACYJNA
·lekcje w Muzeum - dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej
w 2015r. we wszystkich oddziałach zorganizowano łącznie 54 tematów lekcji muzealnych.
·cykliczne, cotygodniowe Spotkania z filozofią w ramach działalności Klubu Miłośników Filozofii COGITO. W ciągu 2015r. odbyło się 8 Spotkań z filozofią w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów, w których uczestniczyło 38 osób.

·zajęcia w ramach projektu edukacji kulturowej BON KULTURY
Zajęcia w ramach projektu edukacji kulturowej BON KULTURY zrealizowano łącznie 96 zajęć. W 2015r. odbyły się zajęcia z następujących tematów: Dzieła sztuki w reklamie (Dwór Karwacjanów w Gorlicach); Pogórzański etnodizajn (skansen w Szymbarku); Marzanna i jej przyjaciółki (zagroda w Łosiu); Strachy na lachy (zagroda w Łosiu).

·Ogólnopolski Mistrzowski Kurs Muzyczny – tygodniowy kurs muzyczny dla uczniów i studentów szkół muzycznych prowadzony przez Kwartet Camerata w Gorlicach – współorganizacja projektu.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO BADAWCZA

·w 2015r. przeprowadzano kwerendy muzealne w celu pozyskania zabytków kultury materialnej Pogórzan w Białej Niżnej, Szymbarku, Ropie, Libuszy.
·przeprowadzono kwerendę muzealną w Sądeckim Parku Etnograficznym, oddziale Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, w celu wytypowania i wypożyczenia rzeźb ludowych będących w zbiorach ww. Muzeum. Eksponaty zostały zaprezentowane na wystawie czasowej pt. Współczesna rzeźba ludowa Karpat Polskich.
·w grudniu 2015r. pracownik oddziału Zagroda Maziarska w Łosiu przeprowadził kwerendę w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w dziale Zbiorów Fotografii i Rysunków Pomiarowych pod kątem dokumentów i zdjęć nieistniejącej cerkwi w Nieznajowej, której elementy wyposażenia eksponowane są w cerkwi w Bartnem. Efektem kwerendy jest 19 zdjęć z lat 1933 – 1964. Zamówiono skan 1 zdjęcia, ze zgodą na umieszczenie go na wystawie stałej w cerkwi w Bartnem.

POZYSKIWANIE ZBIORÓW

W wyniku przeprowadzonych kwerend muzealnych pozyskano w formie darów: skrzypce oraz klarnet, 10 płóciennych makatek ręcznie haftowanych, łóżeczko dziecinne ręcznie plecione z wikliny, porcelanowy dzbanek i cukiernice, kuchenkę na naftę, kociołek żeliwny oraz zakupiono drewniany wóz konny. Ponadto pozyskano do zbiorów Muzeum na podstawie umowy darowizny zabytkowy kredens.

W sumie w roku 2015r. pozyskano 24 eksponaty do zbiorów Muzeum, związanych z kulturą materialną Pogórzan. Opracowano je naukowo, dokonano wpisów do ksiąg inwentarzowych muzeum oraz sporządzono ich dokumentację fotograficzną.

INWENTARYZACJA, KONSERWACJA,

·prowadzono bieżącą konserwację eksponatów oraz obiektów w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku;
·przeprowadzono impregnację i konserwację pokryć dachowych i eksponatów. Systemem gospodarczym uzupełniono ubytki w pokryciach dachowych na terenie Skansenu w Szymbark. Również eksponaty ruchome zainfekowane przez drewnojady, grzyby i pleśnie zostały poddane dezynfekcji, dezynsekcji oraz zostały zabezpieczone odpowiednimi impregnatami.
·wykonywano bieżące naprawy i prace sezonowe na terenie Zagrody Maziarskiej i Cerkwi w Bartnem.

PUBLIKACJE

Wydrukowano i dofinansowano łącznie 6 katalogów i publikacji, w tym: do wystaw (Anna Jańska-Maciuch/malarstwo, Alfred Sikora/malarstwo, Arkadiusz Kapłon/malarstwo, Piotr Wójtowicz/folder, Lotnictwo w Przełamaniu Gorlickim 1915, Szkice Gorlickie.

INWESTYCJE, REMONTY

· kontynuowano niezbędne prace remontowo-budowlane związane z adaptacją poddasza użytkowego Dworu Karwacjanów na poziomie II piętra polegające na oddzieleniu od palnego przekrycia dachu płytami GKF o klasie odporności ogniowej REI60, dokonano podziału budynku na 3 strefy pożarowe, obudowano ewakuacyjną klatkę schodową elementami oddzieleń przeciwpożarowych, obudowano ściany na drodze ewakuacyjnej płytami GKF o właściwej klasie odporności ogniowej, zabezpieczono strop nad kondygnacją II piętra płytami o klasie odporności ogniowej wg rozwiązań systemowych.
·prowadzono prace mające na celu wyposażenie obiektu w system sygnalizacji pożarowej, zapewnienie 24-godzinnego dozoru centrali sygnalizacji pożaru, wyposażono wszystkie poziomych i pionowy dróg komunikacji ogólnej w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.
·oddano do użytku obiekt rekreacyjny o nazwie Przystanek Szymbark czyli zakończenie trasy pieszo rowerowej z Gorlic do Szymbarku. Inwestycja powstała w ramach projektu pn. Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej etap I współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

LICZBA PROJEKTÓW, NA KTÓRE POZYSKANO ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
Kolorowa Cerkiew dofinasowanie w ramach programu MKiDN

MUZEUM W LICZBACH

a) liczba wystaw ogółem - 67
b) liczba wydarzeń kulturalnych ogółem - 91
c) liczba wydarzeń edukacyjnych - 236 lekcje
d) działalność naukowo-badawcza - 1

FREKWENCJA

- liczba odbiorców wystaw stałych- 32 000 osób
- liczba odbiorców wystaw czasowych- 31 405 osób
- liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych z podziałem na poszczególne kategorie

Imprezy plenerowe - 13 288 osób

Koncert - 6 388 osób
Imprezy kulturalne - 19 676 osób

- liczba odbiorców wydarzeń edukacyjnych (lekcji, warsztatów) - 4 533 osób

- strona WWW

a)      liczba odwiedzin strony WWW – 125 993
b)      liczba unikalnych użytkowników strony WWW – 1 347

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

10 listopada 2023 - 11 grudnia 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry