<< Cofnij
PLAN DZIAŁALNOŚCI Skansen Wsi Pogórzańskiej im. R.Reinfussa w Szymbarku -
NA ROK 2016

1. WYSTAWY STAŁE

Ekspozycja stała w piętnastu obiektach Skansenu - wnętrza i wyposażenie chat pogórzańskich, ekspozycja narzędzi i wyrobów rzemieślniczych (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo)

Wystawy stałe :
-        „Na co dzień i od święta – strój pogórzański”  - wystawa tradycyjnego stroju pogórzańskiego (chałupa  z Gródka )
-        Zioła w tradycji Pogórzan” – wystawa prezentująca rośliny lecznicze powszechnie używane na pogórzańskiej wsi (chałupa z Szymbarku)
-        „Maszyny i urządzenia rolnicze” – wystawa prezentująca zabytki techniki  eksponowane pod specjalnie do tego celu wybudowaną wiatą
-       „Sztab operacji gorlickiej 1915” – wystawa w stodole plebańskiej z Zagórzan, upamiętniająca  Bitwę pod Gorlicami

2. WYSTAWY CZASOWE06.01 – 31.01

Wystawa szopek bożonarodzeniowych – pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych oraz  konkursu organizowanego przez GCK oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach . W regulaminie konkursu zaakcentowany jest punkt wyróżniający szopki nawiązujące swoja stylistyką , architekturą i dekoracją do charakterystycznych budowli z  okolic Gorlic :  kościółków, cerkwi, chałup, chyż.

Oficyna dworska

15.03 – 19.03

Małopolska marzanna 2016”– wystawa pokonkursowa

chałupa z Gródka

1.05 – 30.09

Ludowe anioły”– wystawa muzealna  artystów nieprofesjonalnych chałupa z Gródka

15.05-30.06

„Pogórzanie i sąsiedzi” – wystawa strojów ludowych

Oficyna dworska

10.10 – 30.11.

Nietypowe przedmioty wiejskiej roboty” - wystawa muzealna organizowana ze zbiorów własnych oraz prywatnych Chałupa z Gródka


3. INNA DZIAŁALNOŚĆ, W TYM EDUKACYJNA

-  Organizacja festiwali i przeglądów muzycznych

16. 10

„Te Deum Laudamus… - przegląd chórów kościelnych” – artystyczna konfrontacja zespołów chóralnych działających przy parafiach Powiatu Gorlickiego


-  Imprezy plenerowe, projekty interdyscyplinarne, wydarzenia kulturalne, seminaria:
10.01

„Jasełka bożonarodzeniowe” – w wykonaniu grupy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół z Chochołowa
 kasztel

14.02

V Międzynarodowy Etnograficzny Rajd Narciarski Śladami Profesora Romana Reinfussa - cykliczna impreza upamiętniająca postać wybitnego etnografa Profesora Romana Reinfussa – patrona Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, który w latach powojennych prowadził badania na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny.

skansen, kasztel21.03

„Małopolska Marzanna - wiosenne zwyczaje pożegnania zimy i powitania wiosny w Polsce – Impreza towarzysząca finałowi konkursu „Małopolska Marzanna – 2016 ”.

Skansen i kasztel

01.05

Pogórzańskie targowisko staroci- – impreza inaugurująca rozpoczęcie sezonu turystycznego na terenie skansenu. 

skansen

15.05

Pogórzański pokaz mody– impreza towarzysząca wernisażowi wystawy „Pogórzanie i sąsiedzi”

skansen

12.06

Pogórzański kiermasz ludowy” – impreza towarzysząca wystawie „Pogórzanie i sąsiedzi”26.06

„Retro rajd cyklistów” – impreza plenerowa towarzysząca wystawie „Pogórzanie i sąsiedzi”; wydarzenie skierowane do miłośników zabytkowych rowerów, połączone ze zwiedzaniem architektury drewnianej oraz pamiątek w terenie związanych z wydarzeniami I wojny światowej. Miejscem  zakończenia rajdu będzie  „Przystanek Szymbark”, który znajduje się na małopolskim odcinku Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej.

Skansen

„Przystanek Szymbark”

24.07

„Panorama Kultur” – impreza plenerowa organizowana wspólnie z Ośrodkiem Kultury Gminy Gorlice podczas której prezentowane są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne

Skansen, kasztel

14.08.

„Kipi kasza, kipi groch- Pogórzańskie Smaki” – degustacja potraw regionalnych z terenu Pogórza, w których głównym składnikiem będzie kasza w różnej formie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kiermasz wyrobów regionalnych

Skansen

28.08.

„Żniwny wianek” – inscenizacja tradycyjnych dożynek wiejskich. Impreza plenerowa współorganizowana ze Stowarzyszeniami Folklorystycznymi

Skansen

11.09

Udział w „Europejskich Dniach Dziedzictwa” – „Gdzie duch spotka się z przeszłością – świątynie, arcydzieła, pomniki”. W ramach EDD oddział skansen zorganizuje zwiedzanie dwóch zabytkowych świątyń znajdujących się w Szymbarku (cerkiew oraz kościół pw. św. Wojciecha). Na terenie skansenu zostanie udostępniona wystawa „Ludowe anioły” wzbogacona na tę okoliczność kolekcją dziewiętnastowiecznych oleodruków.

Skansen

21.09

„Piknik historyczny” – impreza plenerowa organizowana wraz ze Stowarzyszeniem Historycznym Bitwa Pod Gorlicami 1915

skansen

25.09.

Pogórzańskie targowisko staroci - kontynuacja cyklicznej imprezy, zakończenie sezonu letniego

skansen

Ok. 05.10.„A u nas już jesień” - impreza plenerowa nawiązująca do dawnych zajęć na pogórzańskiej wsi. Impreza organizowana wspólnie z Zespołem Szkół w Szymbarkuskansen

23.10

Wspominki etnograficzne- prezentacja multimedialna04.12

„Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych”- połączony z pogórzański tradycyjną wigilią – przedświąteczny kiermasz ozdób, dekoracji związanych ze św. Bożego Narodzenia

Oficyna dworska

Skansen

 
Stałe formy edukacyjne dzieci i młodzieży:

1.        „Palmy wielkanocne. Warsztaty rękodzieła”- cykl zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży prezentujących techniki tradycyjnego wyrobu palm.  (07– 18.03).
2.        „W pogórzańskiej zagrodzie” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych prezentujących  dawne codzienne zajęcia na pogórzańskiej wsi. (01.04 – 30.06)
3.       „Len – złoto z polskich pól ” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych prezentujących kolejne etapy związane z przygotowaniem łodyg lnu do wyrobu płótna. (19.09-14.10)
4.       „Tradycyjne zwyczaje andrzejkowe” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne prezentujące ludowe zwyczaje związanych z wigilią św. Andrzeja i św. Katarzyny (14-30.11)
5.       „Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Warsztaty rękodzielnicze” - cykl zajęć edukacyjno-warsztatowych związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi oraz wiejskim zdobnictwem. (01-16.12)
6.       „Zabawy i zabawki naszych dziadków” – zajęcia warsztatowo edukacyjne podczas których uczestnicy poznają dawne zabawy, gry, wyliczanki, zgadywanki

Lekcje muzealne

  1. „Życie na wsi 100 lat temu” - prezentacja tradycji pogórzańskiej wsi w oparciu o ekspozycję w chałupach, warsztatach rzemieślniczych, budynkach gospodarczych.
  2. „W warsztacie wiejskiego rzemieślnika” - prezentacja dawnych wiejskich zawodów w oparciu o ekspozycję w warsztatach wiejskich rzemieślników (stolarza, kowala, młynarza, olejarza, garncarza, tkacza).
  3. „W malowanej skrzyni wiannej” – prezentacja tradycyjnego stroju Pogórzan i Łemków. Zajęcia prowadzone są w oparciu o eksponaty muzeum i archiwalne fotografie.
  4.  „Zwyczaje i obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia” - prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeń związanych z cyklem świąt Bożego Narodzenia na Pogórzu i Łemkowszczyźnie.
  5. „Obrzędy przywoływania wiosny i świąteczny czas wielkanocny” - prezentacja obrzędów ludowych związanych z przywoływaniem wiosny (symbolika Marzanny, Gaika), oraz zwyczajów i wierzeń towarzyszącym świętom Wielkiej Nocy.
  6. „Do sztabu marsz! Bitwa Gorlicka  - 1915”   - prezentacja związana z historią I wojny światowej oraz  bitwy pod Gorlicami. Zajęcia prowadzone w oparciu o ekspozycje figuralną „Sztab operacji gorlickiej - 1915”
  7. „Zioła w wiejskiej chacie ” – prezentacja i opis ziół używanych w lecznictwie  i obrzędowości ludowej. Zajęcia będą prowadzone na bazie wystawy stałej urządzonej w jednej z sal wystawowych skansenu w październiku 2013 roku.

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

09 listopada 2023 - 30 listopada 2023

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry