<< Cofnij

 

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2014

MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

- Skansen Wsi Pogórzańskiej im. R.Reinfussa w Szymbarku -

 

 

1. WYSTAWY STAŁE

 

Ekspozycja stała w czternastu obiektach Skansenu - wnętrza i wyposażenie chat pogórzańskich, ekspozycja narzędzi i wyrobów rzemieślniczych (kowalstwo, tkactwo, garncarstwo, olejarstwo, bednarstwo, stolarstwo, kołodziejstwo, koszykarstwo)

 

Wystawy stałe :

- „ Na co dzień i od święta – strój pogórzański” - wystawa tradycyjnego stroju pogórzańskiego ( chałupa z Gródka )

 

- „ Zioła w tradycji Pogórzan” – wystawa prezentująca rośliny lecznicze powszechnie używane na pogórzańskiej wsi (chałupa z Szymbarku)

 

- „Maszyny i urządzenia rolnicze” – wystawa prezentująca zabytki techniki eksponowane pod specjalnie do tego celu wybudowaną wiatą o wym. 20 x 8 m.

 

-„Szlak I wojny św. - rekonstrukcja sztabu wojskowego z okresu Bitwy Gorlickiej”.-

wystawa przygotowywana na 100 rocznicę bitwy która przypada 2.05.2015 r.

 

- „Uczeń – mistrz ; prof. Roman Reinfuss – życie i działalność”- projekt wystawy zgłoszony do programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kolberg 2014 – Promesa, poświeconej życiu, działalności i spuściźnie naukowej wybitnego etnografa, patrona szymbarskiego skansenu Prof. Romana Reinfussa.

 

2. WYSTAWY CZASOWE

 

 

13.01 – 28.02

Wystawa szopek bożonarodzeniowych – pokonkursowa wystawa szopek bożonarodzeniowych oraz konkursu organizowanego przez GCK oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach . W regulaminie konkursu zaakcentowany jest punkt wyróżniający szopki nawiązujące swoja stylistyką , architekturą i dekoracją do charakterystycznych budowli z okolic Gorlic : kościółków, cerkwi, chałup, chyż.

chałupa z Gródka

14.03 – 19.03

„Małopolska marzanna 2014”– wystawa pokonkursowa

chałupa z Gródka

1.05 – 23.07

„Świat wiejskiego dziecka” – wystawa muzealna

chałupa z Gródka

25.07 – 28.08

Magdalena Madej – wystawa koronki klockowej

chałupa z Gródka

1.09 – 31.10

„Pogórzańskie hafty i koronki” – wystawa muzealna

 

Chałupa z Gródka

 

3. INNA DZIAŁALNOŚĆ, W TYM EDUKACYJNA

 

- Organizacja festiwali i przeglądów muzycznych

 

 

19. 10

Te Deum Laudamus… - przegląd chórów kościelnych” – artystyczna konfrontacja zespołów chóralnych działających przy parafiach Powiatu Gorlickiego

 

 

- Imprezy plenerowe, projekty interdyscyplinarne, wydarzenia kulturalne, seminaria:

 

 

26.01

Beskidzkie kolędowanie „..z wesołą nowiną” - prezentacja grup kolędniczych z Szymbarku i okolic. Wspólne śpiewanie popularnych polskich i łemkowskich kolęd i pastorałek przez zgromadzoną publiczność - przy akompaniamencie pogórzańskich i łemkowskich muzykantów. Prezentacja multimedialna na temat tradycji kolędniczych w wybranych regionach Polski.

 

 

 

 

skansen, kasztel

09.02

II Międzynarodowy Etnograficzny Rajd Narciarski Śladami Profesora Romana Reinfussa - cykliczna impreza upamiętniająca postać wybitnego etnografa Profesora Romana Reinfussa – patrona Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku, który w latach powojennych prowadził badania na terenie Pogórza i Łemkowszczyzny.

skansen, kasztel

 

luty- marzec

 

Zima w skansenie - cykl imprez o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym adresowana do dzieci i młodzieży odnosząca się do gier i zabaw zimowych. W ramach projektu planowane jest aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w tradycyjnych zabawach ze śniegiem: lepienie bałwana z akcentami stroju regionalnego, zjeżdżanie na workach ze słomą, wyścig na nartach „ czwórkowych”( jedna para nart posiada cztery zapięcia dla czterech osób) itp. (luty – marzec, w zależności od warunków pogodowych).

 

skansen

 

21.03

Małopolska Marzanna - wiosenne zwyczaje pożegnania zimy i powitania wiosny w Polsce –. Impreza towarzysząca finałowi konkursu „Małopolska Marzanna – 2014 ”.

 

skansen

26.04

sześciogodzinna sztafeta papieska (impreza współorganizowana z ZS im. Jana Pawła II w Szymbarku)

 

01.05

Pogórzańskie targowisko staroci- – impreza inaugurująca rozpoczęcie sezonu turystycznego na terenie skansenu.

skansen

11.05

Piknik z Reinfussem - Pogórzańskie Smaki” - cykliczna impreza plenerowa organizowana na okoliczność imienin Profesora Romana Reinfussa – patrona szymbarskiego skansenu

skansen

15.06

Piknik po jabłonką” - impreza plenerowa o charakterze wiejskiego festynu, której towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu grupy muzyków.

skansen

13.07

Gminy Ziemi Gorlickiej” - muzeum zaprasza do skansenu w Szymbarku na zaprezentowanie się Gminę Lipinki. Wystąpią lokalne zespoły folklorystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich, chór parafialny, amatorskie zespoły. Będzie można zobaczyć, posłuchać i popróbować wszystkiego co najlepsze a pochodzi z Ziemi Lipińskiej. Impreza ta otwiera cykl imprez prezentujących Gminy Powiatu Gorlickiego

.

 

skansen

27.07

Panorama Kultur” – impreza plenerowa organizowana wspólnie z Ośrodkiem kultury Gminy Gorlice podczas której prezentowane są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne

Skansen, kasztel

10.08

Spotkania na Węgierskim Szlaku” – impreza plenerowa nawiązująca do historycznego szlaku handlowego z Węgier do Polski a przechodzącego przez Szymbark. W programie przewidziano wystawę , degustację win węgierskich , prezentacje historyczne .

Skansen, kasztel

16.08

Pogórzańskie targowisko staroci - kontynuacja cyklicznej imprezy

skansen

31.08

Kipi kasza, kipi…” – degustacja potraw regionalnych z terenu Pogórza w których głównym składnikiem będzie kasza w różnej formie , kasza jako dawniejsze tradycyjne jadło. Imprezie towarzyszyć będzie prelekcja na temat zdrowej ekologicznej żywności, zabawy dla dzieci.

 

skansen

20.09.

Pogórzańskie targowisko staroci - kontynuacja cyklicznej imprezy

skansen

02-05

10

XV Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej – Bobowa -

współudział w Festiwalu, wystawa koronek, warsztaty koronczarskie, prelekcje tematyczne.

 

skansen

 

Ok. 20.10

Jesienne spotkania z tradycją” - impreza plenerowa nawiązująca do dawnych zajęć na pogórzańskiej wsi. Impreza organizowana wspólnie z Zespołem Szkół w Szymbarku

 

skansen

 

24-28.11

Tradycyjne zwyczaje andrzejkowe” - zajęcia warsztatowo-edukacyjne prezentujące ludowe zwyczaje związanych z wigilią św. Andrzeja i św. Katarzyny

 

skansen

 

 

07.12

Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych” - przedświąteczny kiermasz ozdób, dekoracji związanych ze św. Bożego Narodzenia

Kasztel ,oficyna

skansen

 

 

Stałe formy edukacyjne dzieci i młodzieży:

 

Warsztaty malowania pisanek wielkanocnych (31.03 – 04.04)

Cykl zajęć edukacyjnych prowadzonych przed Świętami Wielkanocnymi podczas, których uczestnicy mają okazję poznać techniki tradycyjnego zdobienia pisanek wielkanocnych. Instruktorki uczą jak wykonać tradycyjne pisanki za pomocą wosku pszczelego oraz techniką rytowniczą.

W pogórzańskiej zagrodzie (02. – 20.06)

Cykl zajęć edukacyjnych prowadzonych w okresie letnim podczas, których uczniowie poznają dawne codzienne zajęcia na pogórzańskiej wsi. Uczniowie maja możliwość aktywnego uczestnictwa w niektórych pracach jak np. mielenie zboża w żarnach, przesiewanie mąki, robienie masła w maselnicy, a także noszenie wiader z wodą za pomocą nosideł, pranie odzieży w balii na drewnianej tarze, maglowanie płótna. Zajęciom towarzyszy zwiedzanie ekspozycji ze szczególnym uwzględnieniem dawnych codziennych prac.

  • Poletka agrarne” - zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, z wiodącym tematem zielarstwa. (kwiecień – wrzesień)

Len - złoto z polskich pól (29.09-03.10)

Cykl zajęć edukacyjnych prowadzonych we wrześniu oraz październiku podczas, których uczniowie poznają zastosowanie lnu w tradycyjnej kulturze ludowej. Uczestnicy mogą aktywnie brać udział w takich zajęciach jak obrywanie główek lnu na rafie, międlenie na cierlicy i międlicy. Prezentowane są dawne zajęcia: przędzenie lnu na przęślicy oraz wełny na kołowrotku, tkanie płótna na krośnie.

  • Jesienne spotkania z tradycją” - impreza plenerowa nawiązująca do dawnych zajęć na pogórzańskiej wsi (październik)

Tradycyjne zwyczaje andrzejkowe - prezentacja ludowych zwyczajów związanych z wigilią św. Andrzeja i św. Katarzyny. Prelekcja połączona jest z aktywnym udziałem uczniów we wróżbach andrzejkowych tj. lanie wosku, wróżby z obierek jabłek, patyków, butów i innych. Zajęcia odbywają się w listopadzie.

Tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe (01-05.12)

Cykl zajęć edukacyjnych prowadzonych w grudniu w czasie, których uczniowie wykonują ozdoby tj. pająki, podłaźniczki, ozdoby choinkowe z tradycyjnych materiałów (słoma, bibuła, papier). Zajęciom towarzyszy zwiedzanie bożonarodzeniowego wystroju w chałupie w Moszczenicy oraz z Siar.

„Zioła w wiejskiej chacie” – prezentacja roślin wykorzystywanych w medycynie, obrzędowości i magii ludowej. Lekcje odbywają się w oparciu o wystawę pt. „Zioła w tradycji Pogórza”. Zajęcia prowadzone są przez cały rok a w okresie letnim lekcja połączona jest z warsztatami wicia wianków i robienia bukietów.

"W malowanej skrzyni wiannej" – prezentacja tradycyjnego stroju Pogórzan. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wystawę pt. "Na co dzień i od święta - tradycyjny strój pogórzański" oraz prezentację multimedialną. Zajęcia odbywają się przez cały rok.

"Zabawy i zabawki naszych dziadków" – prezentacja tradycyjnych zabawek, dawnych gier, zgadywanek, wyliczanek. Zajęcia odbywają się przez cały rok.

"Zwyczaje i obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia" - prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeń związanych z cyklem świąt Bożego Narodzenia na Pogórzu. Lekcja połączona jest ze zwiedzaniem ekspozycji bożonarodzeniowej w chałupie z Moszczenicy i chałupie z Siar oraz prezentacją multimedialną. Zajęcia prowadzone są w grudniu i styczniu.

"Obrzędy przywoływania wiosny i świąteczny czas wielkanocny" - prezentacja obrzędów ludowych związanych z przywoływaniem wiosny (symbolika Marzanny, Gaika), oraz zwyczajów i wierzeń towarzyszącym świętom Wielkiej Nocy. Zajęcia odbywają się w marcu oraz kwietniu.

 

Lekcje muzealne

  1. Życie na wsi 100 lat temu” - prezentacja tradycji pogórzańskiej wsi w oparciu o ekspozycję w chałupach, warsztatach rzemieślniczych, budynkach gospodarczych.

  2. Tradycyjne zajęcia rzemieślnicze” - prezentacja dawnych wiejskich zawodów w oparciu o ekspozycję w warsztatach wiejskich rzemieślników (stolarza, kowala, młynarza, olejarza, garncarza, tkacza).

  3. W malowanej skrzyni wiannej” – prezentacja tradycyjnego stroju Pogórzan i Łemków. Zajęcia prowadzone są w oparciu o eksponaty muzeum i archiwalne fotografie.

  4. Zwyczaje i obyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia” - prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeń związanych z cyklem świąt Bożego Narodzenia na Pogórzu i Łemkowszczyźnie.

  5. Obrzędy przywoływania wiosny i świąteczny czas wielkanocny” - prezentacja obrzędów ludowych związanych z przywoływaniem wiosny (symbolika Marzanny, Gaika), oraz zwyczajów i wierzeń towarzyszącym świętom Wielkiej Nocy.

  6. Rośliny lecznicze w tradycji ludowej Pogórzan”prezentacja i opis ziół używanych w lecznictwie i obrzędowości ludowej. Zajęcia będą prowadzone na bazie wystawy stałej urządzonej w jednej z sal wystawowych skansenu w październiku 2013 roku.

 

Edukacja kulturowa

 

Udział w projekcie „BON KULTURY” – propozycje projektów edukacji kulturowej

1. Czar ludowych rzemiosł - w trakcie zajęć uczestnicy pod opieką przewodnika zwiedzą zabytkowe warsztaty usługowe znajdujące się na terenie szymbarskiego skansenu. Uczestnicy dowiedzą się jak ciężka była praca kowala, gdzie, z czego i w jaki sposób wytwarzano olej, jak działały wiatraki, jakie były etapy wyrobu naczyń glinianych, jakich sprzętów, narzędzi używał stolarz a jakich tkacz wykonując swoją pracę. Zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży, a także uczestników indywidualnych

 

Zgłaszanie projektów z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2014 r.

/ ogłoszonych do końca września 2013 r./

 

  1. Kolberg 2014 - Promesa

 

Zadanie: Tradycja żywa w działaniu, zadanie związane z upowszechnianiem dorobku badaczy i dokumentalistów.

Nazwa własna zadania: „Uczeń-Mistrz. Profesor Roman Reinfuss, życie i działalność”.

Harmonogram:

- od 1.01-28.03.2014 – prace przygotowawcze – prace koncepcyjne, badania terenowe, gromadzenie materiałów archiwalnych, eksponatów na wystawę, prace merytoryczne nad publikacją.

- od 1.04-31.08.2014 – opracowanie scenariusza wystawy, kontynuacje prac nad publikacją, opracowanie graficzne publikacji, przygotowanie materiałów do publikacji multimedialnej oraz jej realizacja, przygotowanie publikacji do druku, zakup materiałów do wykonania scenografii wystawy

- od 1.09-31.10.2014 – realizacja wystawy, druk publikacji, otwarcie wystawy.

 

Celem projektu : zaprezentowanie postaci wybitnego badacza kultury ludowej, związanego również z terenem Pogórza i z szymbarskim skansenem. Projekt obejmuje przeprowadzenie kwerend archiwalnych, zgromadzenie materiałów, zorganizowanie wystawy stałej poświęconej Profesorowi, przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz wydanie publikacji. Założeniem projektu byłoby ukazanie tematu mistrz- uczeń, tj. ukazanie działalności badawczej Profesora Reinfussa, jego poprzedników: Oskara Kolberga i Seweryna Udzieli i kontynuatorów tych badań - uczniów Pana Profesora.

Zapowiedzi

01 maja 2023 - 31 grudnia 2023

Cerkiew w Bartnem

06 grudnia 2023 - 31 grudnia 2023

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry