Początki Szymbarku sięgają XIV wieku. Związane są z nadaniem przez króla Kazimierza Wielkiego górskiej części dorzecza rzeki Ropy Janowi Gładyszowi herbu Gryf, w uznaniu zasług rycerskich jego ojca Pawła Gładysza. Jan Gładysz został zobowiązany do zakładania wsi i miast. Założył cztery wioski (Ropę, Zdynię, Hańczową i Wysową). Jego następcy do roku 1528 lokowali jeszcze dziewięć wsi. Jan Gładysz zasłużył się dla rozwoju osadnictwa polskiego i wołoskiego na polskim pograniczu, stworzył tzw. dominium Ropae- „państwo Ropskie”. Po jego śmierci spadkobiercami zostali synowie Mikołaj, Paweł i Piotr Gładysz. Gładysze za siedzibę rodu obrali Szymbark. Tu w XVI wieku został wzniesiony dwór obronny. „Dominium” Gładyszów przetrwało do XVII wieku.

W XVII stuleciu Szymbark wraz z kasztelem przeszedł w ręce Strońskich. Kolejnym właścicielem była rodzina Siedleckich, następnie Bronikowskich.

W roku 1792 dobra szymbarskie nabył ksiądz Jan Bochniewicz, urodzony w Bieczu – profesor Uniwersytetu Krakowskiego, kanonik metropolitalny gnieźnieński. W 1802 roku, testamentem podzielił majątek na cztery schedy pomiędzy siostrę, siostrzeńców i siostrzenice. Ich następcy gospodarzyli w Szymbarku do roku 1945. Dlatego w Szymbarku były aż cztery dworki, trzy z nich istnieją do dziś. Dworek na Łęgach rodziny Groblewskich, zbudowany na początku XX wieku. Obecnie mieści się w nim Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. J. Korczaka. W innym dworku, w przysiółku Bystrzyca jest stacja Naukowo- Badawcza Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN. Dworek „Folwark” stanowi własność prywatną. Kolejny, osiemnastowieczny dworek, znajdujący się niegdyś przy kasztelu już nie istnieje. Na jego miejsce przeniesiono drewniany mieszczański dworek z Gorlic.
 
W Szymbarku warto zobaczyć również takie zabytki jak: Kościół p.w. Św. Wojciecha z 1782 r., cerkiew p.w. Narodzenia Bogurodzicy z 1790 r. oraz florystyczny rezerwat przyrody z jeziorkiem osuwiskowym nazywanym „Beskidzkim Morskim Okiem”.

Zapowiedzi

13 października 2022 - 31 stycznia 2023

Wrocław,Gdańsk,Kraków,Rzeszów, Nowy Sącz, Szymbark

02 stycznia 2023 - 31 stycznia 2023

Muzeum Okręgowe w Tarnowie

09 stycznia 2023 - 28 lutego 2023

UM Gorlice

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Godziny otwarcia

maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 15:00

listopad - marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 15:00
niedziela nieczynne

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 3 p.m.
Saturday & Sunday 9 a.m. - 6 p.m

October & April
Monday - Friday  9 a.m. - 3 p.m.

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 3 p.m.
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
normalny - spacerowy / regural - 8,00 zł 
ulgowy / reduced - 5,00 zł
opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł
bilet "Karta Dużej Rodziny" - 4 zł

DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU / FREE ENTRANCE: poniedziałek / monday

Dane kontaktowe / contact

38-311 Szymbark,
tel. 18 351-10-18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com


Mapa dojazdu

Do góry