<< Cofnij
×

Uwaga

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/galerie/2018/07 lipiec/MUZEA_OTWARTE_projekt

MUZEA OTWARTE – ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI PROGRAMOWYCH INSTYTUCJI KULTURY POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

Projekty

01 grudnia 2017

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

interreg
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

Tytuł projektu:
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

Partnerzy projektu:
Partner wiodący - Wnioskodawca
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/
(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/
(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/
(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/
(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/
(P 6) Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/
(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/


Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

W ostatnich latach powstało wiele transgranicznych inicjatyw i projektów w obszarze turystyki kulturowej oraz wykorzystania potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego, zniesiono także wiele barier i ograniczeń. Niemniej jednak obecne i przyszłe wyzwania w obszarze muzealnictwa i wystawiennictwa na polsko-słowackim pograniczu pozostają ogromne. Jedną z głównych barier jest niedostateczne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego oraz potencjału współpracy instytucji muzealnych i społeczności na obszarze objętym programem.Wciąż w wielu zakresach brakuje ciągłej transgranicznej komunikacji i współpracy. Problemem jest także niewystarczająca liczba instytucji muzealnych zaangażowanych w ochronę dziedzictwa Polski i Słowacji na obszarze objętym wsparciem, które ściśle z sobą współpracują. Kolejnym problemem jest niewystarczająca dostępność fizyczna, programowa i technologiczna do obiektów objętych Projektem, administrowanych przez muzea (w tym muzea typu skansenowskiego), a także otoczenia budynków z wolną, dotychczas niezabudowaną przestrzenią. Ograniczenie dostępności w sposób szczególny dotyka grupy i indywidualne osoby z niepełnosprawnością ruchową oraz specjalnymi potrzebami, do których należą m. in. rodzice i opiekunowie z dziećmi, niewidomi i słabo widzący, niesłyszący i słabo słyszący, osoby z autyzmem oraz ADHD. Wobec takich problemów intensywna i stała współpraca instytucji po obu stronach granicy staje się nieodzowna. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy poprzez utworzenie trwałej współpracy transgranicznej w obrębie ochrony, promocji oraz udostępniania obiektów dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego. Utworzenie sieci wzmocni współpracę pomiędzy instytucjami na polsko-słowackim pograniczu oraz udostępni ofertę programową nowym odbiorcom. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i cele szczegółowe Programu, w tym na zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Opis projektu w części dotyczącej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów:
Jednym z głównych założeń projektu jest szeroko rozumiana dostępność oferty kulturalnej. Nacisk w projekcie położony jest m.in. na zwiększenie dostępności infrastrukturalnej obiektów Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku. Jednym z działań jest realizacja edukacyjnego park historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu polsko-słowackim w części niezagospodarowanej skansenu, w tym wykonanie wewnętrznych ścieżek komunikacyjnych z różnymi naturalnymi podłożami, bramy wejściowej wraz z ogrodzeniem, ekspozycji wraz z eksponatami oraz zagospodarowanie terenu poprzez lokalizację urządzeń i elementów edukacyjnych oraz zieleni. Kolejnym działaniem jest realizacja wystawy „Pogórzanie i sąsiedzi – stroje ludowe z regionów Polski i Słowacji” w translokowanej stodole, która swej formule i odbiorze dostosowana będzie do potrzeb różnych grup odbiorców – rodzin z dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo zostaną wykonane: instalacje elektryczne, monitoring CCTV, audiodeskrypcja oraz tablice informacyjne.

Okres realizacji projektu:
2018-2020

Wartość projektu
:
Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€
Wartość projektu (w części dotyczącej Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów) 526 096,94 €

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85% kosztów kwalifikowanych finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Materiały audiowizualne:
Prezentacja multimedialna dotycząca projektu pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=YWBYmfUzrd8&feature=youtu.be

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: MUZEA OTWARTE

oraz pod linkiem: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/muzea-z-pogranicza-polskoslowackiego-czeka-prawdziwa-rewolucja

{gallery}galerie/2018/07 lipiec/MUZEA_OTWARTE_projekt{/gallery}

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

Zapowiedzi

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required

Informacje

Do góry