<< Cofnij

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „Renowacja poszycia dachowego, krzyża oraz polichromii powierzchni zewnętrznych na szalunku izbicy latarniach wież, gzymsach oraz obramieniach okien w cerkwi grekokatolickiej pw. śś. Kośmy i Damiana w Bartnem pow. Gorlice

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający - MUZEUM DWORY  KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW,  ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorliceinformuje:

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 307 316,35 zł
  2. W terminie składania ofert, czyli do dnia 26.06.2020 r. do godz. 13:00 wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Wartość oferty

brutto /kryterium 1/

Okres gwarancji

/kryterium 2/

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności

1

Zakład Budowlano-Konserwatorski „ARKADY” Bogusław Buliński
ul. Długosza 3
37-500 Jarosław

298.940,92

120 m-cy

30.11.2020 r.

zgodnie

z SIWZ

2

Firma Ogólnobudowlana MOTYLEX
Mariusz Górka
ul. Magazynowa 7
33-300 Nowy Sącz

295.040,00

360 m-cy

30.11.2020 r.

zgodnie

z SIWZ

 

 

 

Zapowiedzi

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry