<< Cofnij

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - POSTĘPOWANIE II - PRACE KONSERWATORSKO-BUDOWLANE PRZY CERKWI W BARTNEM - Remont konserwatorski przy elementach poszycia dachowego, cebulic, krzyży oraz polichromii powierzchni zewnętrznych zabytkowej cerkwi greckokatolickiej p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem w ramach zadania "Zabytki z duszą w Bartnem"

Ogłoszenie nr 549936-N-2020 z dnia 2020-06-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany
Załącznik nr 1a do SIWZ – Program prac konserwatorskich
Załączniki nr 2 i 2 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu
Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych
Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

PRZEDMIAR

Zapowiedzi

30 września 2022 - 26 października 2022

Kasztel w Szymbarku

30 września 2022 - 26 października 2022

Kasztel w Szymbarku

01 października 2022 - 02 października 2022

Gorlice, Szymbark, Łosie

07 października 2022

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry