<< Cofnij

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - PRACE KONSERWATORSKO-BUDOWLANE PRZY CERKWI W BARTNEM - Remont konserwatorski przy elementach poszycia dachowego, cebulic, krzyży oraz polichromii powierzchni zewnętrznych zabytkowej cerkwi greckokatolickiej p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem w ramach zadania "Zabytki z duszą w Bartnem"

Ogłoszenie nr 543007-N-2020 z dnia 2020-05-22 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany
Załącznik nr 1a do SIWZ – Program prac konserwatorskich
Załączniki nr 2 i 2 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu
Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych 
Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

PRZEDMIAR

Zapowiedzi

13 stycznia 2021 - 01 sierpnia 2021

Skansen w Szymbarku

18 stycznia 2021 - 10 marca 2021

Cerkiew w Bartnem

28 stycznia 2021 - 22 sierpnia 2021

Zagroda Maziarska

12 marca 2021 - 14 kwietnia 2021

Dwór Karwacjanów

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry