<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - POSTĘPOWANIE II - Budowa aplikacji „system multimedialny z audiodeskrypcją e-narzędzie” wraz z towarzyszącym mu systemem zarządzania treścią CMS
Ogłoszenie nr 500866-N-2020 z dnia 2020-01-08 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia
Załączniki nr 2 i 2 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy (WERSJA POLSKA)
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy (WERSJA SŁOWACKA)
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 do SIW - materiał do nagrań lektorskich

PRZEDMIAR

Zapowiedzi

24 maja 2022 - 31 lipca 2022

Kasztel w Szymbarku

08 czerwca 2022 - 12 września 2022

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry