<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - POSTĘPOWANIE I - Przygotowanie i wykonanie wystawy strojów „POGÓRZANIE I SĄSIEDZI” - STROJE LUDOWE Z REGIONÓW POLSKI I SŁOWACJI realizowanej w ramach projektu pn.: „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

Ogłoszenie nr 566086-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – przedmiar
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - foto - pakiet A
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - foto - pakiet B
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - foto - pakiet C
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - foto - pakiet D
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - foto - pakiet E
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia - foto - sztafaż
Załączniki nr 2 i 2 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zapowiedzi

08 czerwca 2022 - 12 września 2022

małopolska

10 czerwca 2022 - 30 czerwca 2022

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry