<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - POSTĘPOWANIE III - Budowa edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim

Ogłoszenie nr 535563-N-2019 z dnia 2019-04-10 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia cz.1
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia cz.2
Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia cz.3
Załączniki nr 2 i 2 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu
Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz zrealizowanych robót budowlanych
Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
Przedmiar


WIZUALIZACJA (poglądowa, orientacyjna, sugestywna, nie zawiera wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia)
NIE STANOWI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wizualizacja poglądowa_1
wizualizacja poglądowa_2
wizualizacja poglądowa_3

Zapowiedzi

27 maja 2024 - 01 lipca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach

01 czerwca 2024 - 30 czerwca 2024

Malopolska

14 czerwca 2024 - 31 lipca 2024

małopolska

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry