<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Budowa edukacyjnego parku historii budownictwa ludowego i maszyn na pograniczu Polsko-Słowackim

 Ogłoszenie nr 521631-N-2019 z dnia 2019-03-06 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia cz.1

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia cz.2

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia cz.3

Załączniki nr 2 i 2 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Przedmiar
WIZUALIZACJA (poglądowa, orientacyjna, sugestywna, nie zawiera wszystkich elementów będących przedmiotem zamówienia)
NIE STANOWI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
wizualizacja poglądowa_1
wizualizacja poglądowa_2
wizuaizacja poglądowa_3Zapowiedzi

13 stycznia 2021 - 01 sierpnia 2021

Skansen w Szymbarku

18 stycznia 2021 - 10 marca 2021

Cerkiew w Bartnem

28 stycznia 2021 - 22 sierpnia 2021

Zagroda Maziarska

05 marca 2021 - 07 kwietnia 2021

Kasztel w Szymbarku

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry