<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem 

 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - część I - kierownik projektu
Do góry