<< Cofnij
„Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Świadczenie usługi polegającej na zarządzaniu projektem 

 Ogłoszenie nr 509632-N-2019 z dnia 2019-02-05 r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załączniki nr 1 i 1 a do SIWZ – oświadczenia z art. 22 ust.1 ustawy
Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania innego podmiotu 
Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

Zapowiedzi

30 września 2022 - 26 października 2022

Kasztel w Szymbarku

30 września 2022 - 26 października 2022

Kasztel w Szymbarku

Newsletter

Bądź na bieżąco i zapisz się do naszego biuletynu.

* indicates required
Do góry