<< Cofnij

XXII Kursy Muzyczne - koncerty

Koncerty

31 stycznia 2015 17:00 - 06 lutego 2015 17:00

Gorlice, Biecz, Wysowa

XXII Kursy Muzyczne - koncerty
Plan Koncertów w ramach XXII Mistrzowskiego Kursu Muzycznego w Gorlicach

1.02 niedziela, godz.17.00  
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
Kwartet Camerata - koncert inauguracyjny poświęcony pamięci Kazimierza Gnata
Program: Ludwig van Beethoven

2.02 poniedziałek, godz.17.00
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A  
Halina Promińska- fortepian
Włodzimierz Promiński- skrzypce
Program: Ludwig  van Beethoven, Fritz Kreisler

3.02.wtorek, godz.17.00
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
Olga Anikiej - fortepian
Roman Hoffmann - wiolonczela
Program: Dymitr Szostakowicz, Sergiusz Rachmaninow

4.02 środa, godz.17.00
Muzeum Ziemi Bieckiej, Biecz
Kwartet Camerata
Program: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeusz Mozart

5.02 czwartek, godz.11.00
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
Koncert edukacyjny dla młodzieży

5.02 czwartek,godz.17.00
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
Koncert uczestników

6.02, piątek, godz.11.00
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
Koncert edukacyjny dla młodzieży

6.02 piątek,godz.15.00
Uzdrowisko Biawena, Wysowa
Koncert dla kuracjuszy

6.02, piątek, godz.19.00
Dwór Karwacjanów, Gorlice, ul. Wróblewskiego 10 A
Classic session

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie

Organizatorzy:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Państwowa Szkoła Muzyczna im. I. Paderewskiego, Polskie Towarzystwo Muzyki Kameralnej, Biuro Koncertowe Haliny Promińskiej

Patronat:
Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miejski w Gorlicach, Starostwo Powiatowe w Gorlicach
Do góry