<< Cofnij

Wydarzenia kulturalne

Ogłoszenia

01 września 2019 - 11 kwietnia 2020

wszystkie oddziały Muzeum

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, a działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

01 października 2019 - 31 sierpnia 2020

Gorlice, Łosie, Szymbark


Ogłoszenia

27 stycznia 2020 - 30 kwietnia 2020

Skansen w Szymbarku

Konkurs „Małopolska Marzanna” odbędzie się jak co roku! Komisja oceni prace i przyzna nagrody oraz dyplomy laureatom konkursu.Wystawy

27 marca 2020 18:00 - 28 kwietnia 2020

Kasztel w Szymbarku

Data wystawy oraz wernisażu podana zostanie w terminie późniejszym.

03 kwietnia 2020 - 14 kwietnia 2020

Muzeum

Zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Wielkanocnych i szybkiego powrotu do normalności, życzą Państwu Dyrektor i pracownicy Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

Do góry