<< Cofnij

prof. LECH KOŁODZIEJCZYK / MALARSTWO

Wystawy

03 października 2014 18:00 - 05 listopada 2014 18:00

Dwór Karwacjanów

prof. LECH KOŁODZIEJCZYK / MALARSTWO

Główna sala wystawowa im. B.Świeykowskiego

Lech Kołodziejczyk – dyplom ASP Kraków, Wydział Grafiki w Katowicach w roku 1978. 
Po dyplomie rozpoczął pracę w ASP w Katowicach na stanowisku asystenta, obecnie profesor w Instytucie Sztuki UŚ w Katowicach. Autor ponad 80 wystaw indywidualnych, brał udział w około 100 wystawach zbiorowych. Działalność artystyczna rozpoczęta pod koniec lat 70-tych koncentruje się na wypracowaniu autorskiego, rozpoznawalnego systemu znaków malarskich zamkniętych w obszernych cyklach – KOSMOGONIE, KSIĘGA SŁOŃCA, GŁOWY, RYTMY PAMIĘCI, MITY. 
Twórczość ta odnosi się przede wszystkim do artykulacji złożonych treści duchowych, w której zasada dematerializacji podstawowych ekwiwalentów plastycznych – koloru, światła, materii, relacji przestrzennych odgrywa nadrzędną rolę. Przesunięcie akcentu z tzw. obiektu artystycznego, jego materialnej cechy na dyspozycje twórcze autora, które konstruują charakterystyczny proces twórczy, umożliwiają wybór określonych decyzji kreacyjnych, zrywając radykalnie z aktualnymi tendencjami eksponującymi potoczną, materialną cechę wypowiedzi artystycznej przede wszystkim jako przedmiotu, obiektu materialnego. Efektem takiego modelu działania kreacyjnego jest odwoływanie się do głęboko ukrytych stanów świadomości, ludzkiego odczuwania, gdzie aktywność przeżyć, odczuć, duchowych doznań, intensywnego uruchomienia wyobraźni staje się zagadnieniem nadrzędnym. Mimo, iż doświadczenie to silnie eksponuje intensywność oraz konkretność malarskiej artykulacji, to nie o doznanie materii tutaj chodzi. Zasada inwersji paradoksalnie biorąca w pewien cudzysłów ekspozycję środków artystycznych, przekracza zewnętrzność płaszczyzny malarskiej, a odczucia przeżycia kreowanych światów stanowi swoiste wyzwanie dla odbiorcy.  W odbiorze bowiem tego typu zapisu kreacyjnego od odbiorcy wymagany jest pewien rodzaj przygotowania. Tak rozumiane działanie artystyczne zdecydowanie dystansuje się od aktualnych tendencji, zrównując potoczną zewnętrzność ze światem sztuki.
Informacje

Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów"

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00
Opening hours
Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł

Dane kontaktowe:
38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Do góry