<< Cofnij

MAŁOPOLSKA MARZANNA - konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego - Jacka Krupy

Imprezy

21 marca 2018 08:00

Skansen w Szymbarku

MAŁOPOLSKA MARZANNA - konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego - Jacka Krupy
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku zaprasza do udziału w konkursie pod honorowym patronatem Jacka Krupy - Marszałka Województwa Małopolskiego - MAŁOPOLSKA MARZANNA

To już ósma edukacja konkursu, który z roku na rok ma coraz więcej uczestników z różnych stron Województwa Małopolskiego.

Finał konkursu odbywa się 21 marca o godzinie 10.00 - w pierwszy dzień wiosny, podczas którego symbolicznie żegnamy zimę i witamy wiosnę. Ma to miejsce w niezwykle urokliwym miejscu - w szymbarskim kasztelu oraz u jego podnóża. W czasie spotkania zostanie rozstrzygnięty konkurs na "MAŁOPOLSKĄ MARZANNĘ", a laureatom wręczone dyplomy oraz nagrody. Następnie odbywa się uroczysty pochód z Marzannami nad rzekę Ropę.

Uczestników konkursu zapraszamy również do zwiedzania pogórzańskich chat oraz szesnastowiecznego kasztelu.

Szczegóły konkursu w regulaminie.

Serdecznie zapraszamy!

Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku - oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach


Regulamin konkursu „Małopolska Marzanna” - ósma edycja

Konkurs pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy

1.) Organizatorem konkursu jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

2.) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Województwie Małopolskim.

3.) Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych, a także promocja kultury ludowej Województwa Małopolskiego.

4.) Tematem konkursu jest Małopolska Marzanna – kukła symbolizująca odchodzącą zimę, a także wraz z nią przemijające nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym. Kukła- kolorystyką stroju lub poszczególnymi jego elementami może podkreślać swoją „małopolskość”. Poszczególne elementy figury muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia destrukcji pracy podczas transportu. Oczekujemy na prace wykonane z ekologicznych materiałów (słomy, bibuły, papieru, bawełny, lnu) w rozmiarach od 0,7 do 2 metrów wysokości.

5.) Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych (indywidualnie lub w grupach do trzech osób), a także dzieci i młodzież w wieku od 6 do 14 lat z placówek kulturalno-oświatowych (np. Młodzieżowe Domy Kultury, Gminne Ośrodki Kultury) również indywidualnie lub w grupach do trzech osób.

6.) Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną dostarczone osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2018 do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku lub do Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach na adres: Skansen Wsi Pogórzańskiej 38-311 Szymbark
lub Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice

7.) Każda praca (indywidualna czy zbiorowa) powinna posiadać metryczkę (zał. nr 1 pod regulaminem - metryczka)

8.) Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję w składzie:

Michał Liana – kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Ewa
Piotrowska-Kukla – kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel” w Szymbarku oraz
Bogusława Błażewicz – etnolog z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
Jury oceniać będzie: zgodność z tematem (Marzanna jako symbol zimy i nieszczęść), nawiązanie do tradycji, nowatorstwo artystyczne, staranność wykonania, pomysłowość, zgodność z warunkami regulaminu konkursu

9.) Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych.
  • I kategoria – uczniowie klas 0-III
  • II kategoria – uczniowie klas IV-VII
Za najlepsze prace (zajęcie I, II, III miejsca) zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. O rozstrzygnięciu konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 19.03.2018 r.

10.) Wszystkie dostarczone prace będą zaprezentowane na wystawie w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku od 16 do 20 marca 2018 r.

11.) Wręczenie nagród odbędzie się 21.03.2018 r. podczas imprezy plenerowej pt. „Pożegnanie zimy”, która rozpocznie się o godz. 10.00 w kasztelu w Szymbarku. Laureaci i uczestnicy konkursu wezmą udział w obrzędzie pożegnania zimy – uroczystym orszaku z Marzannami nad brzeg rzeki Ropy.

Postanowienia końcowe
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych prac zgłoszonych na konkurs. Uczestnik konkursu (lub jego przedstawiciele ustawowi w przypadku osób niepełnoletnich) oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu
 
PLIKI DO POBRANIA
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 - metryczka

Organizatorzy:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
oddział - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
tel. 18 351 1018, e-mail: skansen.szymbark@gmail.com
www.muzeum.gorlice.pl
Prowadzący konkurs: Anna Niemczyńska-Szurek, Barbara Wojnarska

Informacje

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik, kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 15:00

listopad - marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 15:00
niedziela nieczynne

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 3 p.m.
Saturday & Sunday 9 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 3 p.m.

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 3 p.m.
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
normalny - spacerowy / regural - 8,00 zł 
ulgowy / reduced - 5,00 zł
opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł
bilet "Karta Dużej Rodziny" - 4 zł

DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU / FREE ENTRANCE: poniedziałek / monday


Dane kontaktowe / contact
38-311 Szymbark,
tel. 18 351-10-18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Do góry