KOLOROWA CERKIEW

Wystawy

21 września 2015 - 03 października 2015

Cerkiew w Bartnem

KOLOROWA CERKIEW
Otwarcie wystawy "Kolorowa cerkiew"


Wystawa w Bartnem to wystawa szczególna. To opowieść o dawnych ikonach, których w cerkwi już nie ma, o księżach, którzy w cerkwi się modlili, o barwach - które zniknęły. Obecnie świątynia należy do jednej ze skromniej wyposażonych łemkowskich cerkwi, a część jej dawnego wyposażenia jest rozproszona. Niegdyś była to cerkiew z wyjątkowym, dziś niewidocznym, wielobarwnym, zewnętrznym malowaniem, z cennymi ikonami i niezwykle barwną historią. Cerkiew kolorowa na zewnątrz i wewnątrz. Wystawa łączy w sobie trzy ekspozycje poświęcone: wielobarwnej architekturze, rodom księżowskim z Bartnego, dawnym ikonom cerkwi oraz symbolice ich kolorów. Jest ona częścią projektu, którego celem jest dokumentacja walorów zabytkowych, historycznych i artystycznych cerkwi w Bartnem.

Wystawę można oglądać do 3 października 2015 roku.
Zapraszamy!

Organizatorem przedsięwzięcia jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
Współorganizatorzy: Parafia Prawosławna w Bartnem, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bartne i Bodaki.
Partnerzy: Dział Sztuki Cerkiewnej Muzeum - Zamku w Łańcucie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

alt„Prawdziwa „orgia” barwna występowała w cerkwi w Bartnem, gdzie obok siebie znajdowały się: błękit ciemny i jasny, biel, czerwień, ugier, brąz ciemny i jasny, zieleń ciemna ( szmaragdowa) i jasna (o zabarwieniu żółtawym)” (R. Brykowski)


PROJEKT „KOLOROWA CERKIEW”
Projekt realizowany jest od kwietnia do listopada 2015 roku. Działania przewidziane w projekcie przewidują:
- badania i kwerendy archiwalne,
- organizację wystawy poświęconej cerkwi greckokatolickiej p.w. śś. Kosmy i Damiana w Bartnem ( 26 lipca – 3 października 2015),
- stworzenie aplikacji multimedialnej, która stanie się częścią wystawy stałej w Bartnem
( pokaz prezentacji w trakcie podsumowania projektu 3 października 2015).

Informacje

CERKIEW w Bartnem

Orthodox Church of St. Cosma and Damian in Bartne

cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

orthodox church available to visitors after earlier telephone notification

18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)


Godziny otwarcia
poniedziałek - czwartek 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00


Opening hours
Monday - Thursday 9:00 - 17:00

Saturday 9:00 - 18:00
Sunday
14:00 - 18:00

Bilety wstępu / admission fees
Bilet normalny / regular - 5 zł

Bilet ulgowy / reduced - 2 zł

Dane kontaktowe / contact
"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
Łosie 34,
tel. 18 353 43 63
tel. 601-411-590 (Klaudia Zbiegień)
e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

CERKIEW w Bartnem
Bartne 38-307 Sękowa
tel. 18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)

Do góry