<< Cofnij

Duodram "KRÓL DUCH" J. Słowackiego

Spektakle

01 września 2018 16:00

Cerkiew w Bartnem

Duodram "KRÓL DUCH" J. Słowackiego
Spektakl jest zwartym poetyckim opisem dziejów Ducha Polskiego od narodzin państwa do momentu Chrztu Świętego. Scenariusz i reżyseria: Monika Rasiewicz; Muzyka: Bogumiła Gizbert-Studnicka; Recytacja: Monika Rasiewicz

Pisany oktawami poemat jest pełen mistycznych wizji Wielkiego Romantyka, ukazujących pochód Ducha Narodu poprzez różne wcielenia władców z legendarnym Krakiem, Mieszkiem Pierwszym i Bolesławem Śmiałym na czele.
Estetyka spektaklu skromna i powściągliwa wobec ekspresji Słowa opiera się na prostych zabiegach scenicznych, operuje skromnymi gestami, elementami kostiumów i rekwizytami; nawiązując do stylistyki wypracowanej przez Teatr Rapsodyczny Mieczysława Kotlarczyka.Warto wspomnieć, że jednym z aktorów tego zespołu  był młody Karol Wojtyła, kreujący postać Bolesława Śmiałego w jego sporze etycznym z ówczesnym Biskupem Krakowskim Stanisławem Szczepanowskim, który z ręki króla poniósł śmierć przy Ołtarzu Sanktuarium na Skałce.
Spektakl ma ogromną siłę przekazu chrześcijańskich i patriotycznych wartości wpisując się tym samym w nurt  Uroczystych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego.

Informacje

CERKIEW w Bartnem

cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym :
poniedziałek-czwartek w godz. 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00

Bilet normalny - 5 zł
Bilet ulgowy - 2 zł

Do góry