<< Cofnij
Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów kończy postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów na stanowiska
kierownik projektu oraz koordynator finansowy do obsługi projektu
pn. „Muzea otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pograniczna polsko-słowackiego”
ogłoszone dnia 16.11.2018 r.

Uzasadnienie:
  • 1 oferta złożona na stanowisko kierownika projektu nie spełniła wymogu niezbędnego postawionego w naborze
  • brak ofert na stanowisko koordynatora finansowego projektu

Gorlice, 2018-12-04
Do góry