<< Cofnij
WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO
W MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW

Dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko
kierownik Oddziału Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku


Stanowisko: kierownik oddziału
Liczba etatów, wymiar etatu: 1 etat, pełny wymiar

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został:
Pan Michał Liana zamieszkały w Zagórzanach


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wskazana powyżej osoba spełniła  niezbędne wymagania stawiane w naborze na stanowisko tj. posiada preferowane wyższe wykształcenie, a także doświadczenie zawodowe w placówce o charakterze muzealnym. Kandydat przedłożył koncepcję programową działalności Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury (cele krótkoterminowe – rok 2018, cele długoterminowe – lata 2019-2021) oraz wszystkie  niezbędne oświadczenia. Ponadto kandydat wykazał się znajomością języka obcego w oczekiwanym stopniu zaawansowania.

Na tej podstawie uznano, że Pan Michał Liana posiada predyspozycje do pracy na wskazanym stanowisku.

Wynik naboru - plik do pobrania
Do góry