<< Cofnij
PLAN DZIAŁALNOŚCI NA ROK 2019 MUZEUM DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW
Oddział - Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem

1. WYSTAWY STAŁE 

Wystawy stałe w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu
„Historia maziarstwa” , wystawa „ Relikty”
Wystawy stałe w cerkwi w Bartnem – „Wyposażenie cerkwi”, „Kolorowa cerkiew”, „Historia ludowego kamieniarstwa w Bartnem”.

2. WYSTAWY CZASOWE

Marzec - maj 
Wystawa strój łemkowski. Elementy odzieży i elementy zdobnicze stroju łemkowskiego; ze zbiorów własnych i prywatnych. 
Zagroda Maziarska

październik – listopad
Cerkiew w Nieznajowej. Wystawa połączona z sesją naukową dot. reliktow cerkwi
Zagroda Maziarska

3. INNA DZIAŁALNOŚĆ, W TYM EDUKACYJNA

Działalność naukowa 
1. Całoroczne kwerendy i  badania naukowe przygotowujące do wydania planowanej publikacji „ Szkoły powiatu gorlickiego – historia i architektura” Badania obejmą ok. 100 szkół (istniejących i nieistniejących powiatu gorlickiego). Nawiązanie współpracy ze szkołami i organizacja spotkań w szkołach z mieszkańcami miejscowości. Wydanie publikacji i wystawa po uzyskaniu dofinansowania z projektu zewnętrznego.
2. Dalsze badania dotyczące historii wsi Bartne
3. Dalsze badania dotyczące cerkwi Łemkowszczyzny

IMPREZY PLENEROWE, PROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE, WYDARZENIA KULTURALNE, SEMINARIA

Styczeń - luty
„Łoska Akademia Nauk” – cykl spotkań z osobami zajmującymi się tematyką karpacką. Propozycje prelegentów i tematów: dr Wojciech Krukar „Nazwy miejscowe w Beskidzie Niskim”; Krzysztof Przybyłowicz „Społeczność żydowska na Łemkowszczyźnie w ujęciu historycznym”; Andrzej Żygadło „Ochrona budownictwa drewnianego w Polsce Pd. od XIX – XXI w”; Tomasz Machowski „ Historia kolei trnswersalnej odcinek Stróże- Jasło oraz niezrealizowane linie kolejowe na obszarze powiatu gorlickiego”; Daniel Nowak „Historia podziału administracyjnego Galicji do poł. XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem cyrkułu dukielskiego (jasielskiego)”; Robert Bańskosz „Historia produkcji wyrobów spirytusowych w Karpatach  W ramach Akademii min. 2 spotkania. 
Zagroda Maziarska

7.04.
„Łemkowsko-Pogórzański Jarmark Wielkanocny” (IX edycja) 7 kwietnia 2018 - cykliczna impreza plenerowa promująca kulturę Łemków i Pogórzan w nawiązaniu do ludowej tradycji Świąt Wielkanocnych.
Zagroda Maziarska – impreza własna 

22.06 
Wieś mlekiem i miodem płynąca – festiwal serów i miodów w Bartnem – warsztaty, koncerty, konkursy.
Cerkiew w Bartnem, wieś Bartne
- impreza współorganizowane z sołectwem Bartne.

03.08.
„Święto Maziarzy Łosiańskich” (X edycja - jubileuszowa) Cykliczna impreza plenerowa w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu. Tematem przewodnim święta jest maziarstwo. Koncerty zespołów, degustacja kuchni łemkowskiej, warsztaty dla dzieci i dorosłych, konkursy, wystawa.
Zagroda Maziarska -  impreza współorganizowana z GOK Ropa

15.09.
koncert w Bartnem -  chór cerkiewny 
Cerkiew w Bartnem

STAŁE FORMY EDUKACYJNE DZIECI I MŁODZIEŻY
„Pisanki po łemkowsku”- warsztaty - warsztaty tradycyjnego zdobienia pisanek przeznaczone dla dzieci i młodzieży. (Łosie)
„Święta w zagrodzie”- zajęcia edukacyjne dla dzieci na temat łemkowskich obrzędów bożonarodzeniowych, noworocznych i zwyczajów łemkowskiego dnia wigilijnego , połączone z warsztatami tworzenia tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. (Łosie)
„Bez pudełka ani rusz"-  warsztaty  tworzenia i dekorowania własnoręcznie zrobionych oryginalnych pudełek na każdą okazje.
„Zabawy i zabawki naszych dziadków” – stare gry i zabawy podwórkowe ( m.in. serso, cymbergaj, szczudła, zośka), tworzenie tradycyjnych zabawek ludowych (Łosie).
„Marzanna i jej przyjaciółki” - warsztaty dla dzieci ; Lalki motanki – warsztaty dla dorosłych - inspirowane dawnymi lalkami terenu Słowiańszczyzny. Lalki obrzędowe, magiczne, służące zabawie.
Koń jaki jest każdy widzi – warsztaty dla dzieci.  Tworzenie i zabawy z drewniany koniem na patyku
Kraj tkania – - warsztaty dla dzieci  i dorosłych; tkanie karjek na deseczkach tkackich - bardkach
„Skład za zabawkami. Zabawki ze sznurkiem i patykiem” – warsztaty tworzenia prostych zabawek z wykorzystaniem zwykłych dostępnych materiałów i przedmiotów m.in. jo -jo, fruczka, bączek
„Skład z zabawkami. Złudzenia i iluzje” - warsztaty  tworzenia dynamicznych zabawek z wykorzystaniem optycznych złudzeń i iluzji,stosowanych w sztuce op-artu i puentylizmu.  Zrobimy  tarczę dziecięcego bączka, model 3d ręki,  XIX wieczny  taumatrop.
Pokaz filmu  dokumentalnego„ Oj pojechał maziarz w świat….” z  arch. Zjednoczenia Łemków  (Łosie)
„ Chłopska Szkoła Biznesu” – gra ekonomiczna. Czas trwania gry  45 - 60 minut, Grupy od 12 - 30 osób (młodzież gimnazjalna i starsi). (Łosie)
Co kryje w sobie maziarska beczka. Ropa i  dziegieć (Łosie)
Budowa i wyposażenie cerkwi a jej użytkowanie sakralne. (Bartne)
Historia mniejszości łemkowskiej na trenie RP. (Bartne)
Specyficzne gatunki roślin i zwierząt w otulinie Magurskiego Parku Narodowego. (Bartne)
Ludowe kamieniarstwo w Bartnem. (Bartne)

EDUKACJA KULTUROWA
Akcja translokacja – warsztaty modelarsko-etnograficzne z Bonu Kultury 2018/2019
Warsztaty krywulek łemkowskich – w przypadku uzyskania dofinansowania projektu MKiDN „Mistrz tradycji – Anna Dobrowolska”.
Warsztaty śpiewacze z Julia Doszną ; próby zespołu wykonującego stare pieśni łemkowskie a cappella,  istniejącego przy Zagrodzie Maziarskiej „Ruty Uwite” ( styczeń – grudzień)

4. PRACE KONSERWATORSKIE I REMONTOWE

Planowane w przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych
Remont dachu spichlerza plebańskiego w Bartnem .
Przeniesienie i adaptacja zakupionej w roku 2018 chyży nr 27 z Bartnego, na teren muzealny. 
Zabezpieczenie i remont  cerkwi. 

Planowane z funduszy własnych: 
Konserwacja wozu maziarskiego ( wymiana uszkodzonego górnego drąga, naprawa kielni przedniej).
Remont  pieca i bielenia sieni i izby w chyży.
Do góry