<< Cofnij

UROCZYSTE OTWARCIE CHAŁUPY W ZAGRODZIE MAZIARSKIEJ W RAMACH PROJEKTU SKANSENOVA

Uroczystości

20 czerwca 2018 15:00 - 17:00

Zagroda Maziarska

UROCZYSTE OTWARCIE CHAŁUPY W ZAGRODZIE MAZIARSKIEJ W RAMACH PROJEKTU SKANSENOVA
20 czerwca  (w środę)  o godz. 15.00, w Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu, miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia nowego obiektu.  Zabytkowa chałupa  z Bartnego zakupiona została w roku 2016 r.,  przez Zarząd WM z zamiarem przewiezienia jej do Łosia, i adaptacji na cele wystawienniczo-edukacyjne. Dom z Bartnego - wpisany do rejestru zabytków,  zbudowany został  w roku 1928 dla Stefana Dziamby, przez miejscowego cieślę Jana Felenczka. 

W  roku 2017,  Muzeum w ramach projektu ,,SKANSENOVA  – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu“ pozyskało kwotę ponad 250 tys. złotych, na relokację i adaptację chałupy z Bartnego w Zagrodzie Maziarskiej. Prace wykonała Firma Usługowo-Handlowa Adam Kuziak  z Bartnego.  Nowy obiekt uzupełnia bazę lokalową oddziału o istotne funkcje. m.in. znajdują się tu ogólnodostępne toalety oraz ogrzewane pomieszczenia na zajęcia warsztatowe i planowane wystawy. Zrealizowana inwestycja – jedna z pierwszych w projekcie “ SKANSENOVA” podkreśla wagę zainteresowania Zarządu Województwa popieraniem kultur i dziedzictwa mniejszości narodowych w Małopolsce.

Uroczystego otwarcia nowego obiektu dokonali: Marszałek Leszek Zegzda, Starosta Gorlicki Karol Górski, dyrektor Muzeum  Zdzisław Tohl  oraz  - w imieniu mieszkańców Łosia - pan Wasyl Szlanta. Poświecenia chyży dokonali duchowni trzech wyznań: ks. Piotr Kaczmar  - proboszcz parafii greckokatolickiej w Łosiu, ks. Stanisław Łaś - proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Łosiu, oraz ks. Mirosław Cidyło - proboszcz parafii prawosławnej w Bartnem. W uroczystości uczestniczyli również m.in. Janusz Konior sekretarz gm. Ropa, Stefan Kłapyk – prezes Zjednoczenie Łemków,     Bernadetta Pierzchała- sołtys Łosia oraz mieszkańcy wsi Łosie. 

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
Informacje

Zagroda Maziarska w Łosiu

Godziny otwarcia

Poniedziałek-piątek w godz. 10:00 - 18:00,
sobota, niedziela w godz. 9:00 - 15:00
dzień wolnego wstępu: czwartek

Dane kontaktowe

"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
Łosie 34,
tel. 18 353 43 63
tel. 601-411-590 (Klaudia Zbiegień)
tel. 18 353 47 10, 502 425 314 (Anna Kłapyk)
e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

Lokalizacja

Do góry