<< Cofnij

Sympozjum SzymbART 2015 „Czy sztuki można nauczyć?”

Wykłady i spotkania

14 lipca 2015 - 16 lipca 2015

Kasztel w Szymbarku

Sympozjum SzymbART 2015 „Czy sztuki można nauczyć?”
Dyskusja panelowa nauczycieli akademickich, teoretyków i historyków sztuki oraz pokaz prac zaproszonych uczestników sympozjum – artystów pedagogów


Sympozjum „SzymbART 2015”
Dyskusja panelowa pod hasłem: Czy Sztuki można nauczyć?
 
 W dniach 14 -16. 07.2015r. w Ośrodku Konferencyjno-Wystawienniczym „Kasztel w Szymbarku” –  oddziale Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach odbyło się artystyczno - naukowe sympozjum „SzymbART 2015” zorganizowane przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

W trzydniowym wydarzeniu wzięli udział :
prof. Krzysztof Tomalski - Dziekan Wydziału Grafiki ASP Kraków,
dr hab. Józef Jerzy Kierski – Dziekan Wydziału Sztuki, prof. UR Rzeszów
dr hab. Łukasz Konieczko - prof. ASP Kraków,
dr Szymon Wojtanowski - ASP Kraków,
dr Marcin Hajewski - ASP Katowice,
dr Beata Lewińska - Gwóźdź dyrektor Liceum Plastycznego w Warszawie,
mgr Wojciech Sokólski - dyrektor Liceum Plastycznego w Supraślu,
dr Joanna Adamowska Wrocław,
dr hab. Marlena Makiel Hędrzak - prof. Wydziału Sztuki UR Rzeszów,
dr hab. Antoni Nikiel - prof. Wydziału Sztuki UR Rzeszów,
dr hab. Marek Olszyński - prof. Wydziału Sztuki UR Rzeszów,
dr hab. Marek Pokrywka - prof. Wydziału Sztuki UR Rzeszów,
dr hab. Jan Franciszek Ferenc - prof. Wydział Artystyczny UMCS Lublin,
dr. Magdalena Uchman - Wydziału Sztuki UR Rzeszów,
dr hab.Artur Mordka - prof. Instytut Filozofii UR Rzeszów,
dr Włodzimierz Zięba - Instytut Filozofii UR Rzeszów,
mgr Agnieszka Koryl - Instytut Filozofii UR Rzeszów,
mgr Kamila Bednarska - Wydział Sztuki UR Rzeszów,
mgr Piotr Woroniec - Wydziału Sztuki UR Rzeszów,
mgr filozofii Paweł Nowicki
dr Agnieszka Iskra Paczkowska - Instytut Filozofii UR Rzeszów.

Podczas dyskusji, której moderatorem była dr Agnieszka Iskra-Paczkowska, podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy sztuka jest takim sposobem otwarcia się człowieka na świat, którego można się nauczyć i w jaki sposób należy rozwijać naturalne predyspozycje dane nielicznym utalentowanym jednostkom. Oprócz zagadnień dydaktycznych i pedagogicznych, min. edukacji artystycznej na szczeblu szkół średnich, pojawił się problem kondycji artysty we współczesnym świecie – jego roli i znaczenia w społeczeństwie coraz bardziej odwracającym się od wartości humanistycznych. Referaty prezentowane przez uczestników sympozjum przedstawiały różne ujęcia i zróżnicowane próby odpowiedzi na wiodące pytanie.

Szymbarskie sympozjum przyczyniło się do integracji środowisk naukowych, artystycznych i pedagogicznych. Umożliwiło bezpośrednią wymianę poglądów i spostrzeżeń na temat aktualnej sytuacji w edukacji artystycznej w średnich i wyższych szkołach artystycznych oraz na wydziałach Sztuk Pięknych wyższych uczelni. Trwałym śladem Sypozjum SzymbART 2015 będzie wydana w przyszłym roku publikacja materiałów zaprezentowanych na konferencji.
Zapiski rysunkowe z przebiegu sympozjum wykonał Krzysztof Miluś Piotrowski.

14 – 16.07.2015
Dyskusja panelowa nauczycieli akademickich, teoretyków i historyków sztuki, oraz pokaz prac zaproszonych uczestników sympozjum – artystów pedagogów.

14.07 (wtorek) 
- godz.16.00 – otwarcie wystawy prac artystycznych uczestników sympozjum / foyer kasztelu/
- godz.17.00 – En plein air, akcja artystyczna z udziałem uczestników sympozjum /teren przed kasztelem/15.07 (środa) 
- godz.10.00-13.00 – I część dyskusji panelowej "Czy Sztuki można nauczyć?" /sala konferencyjna kasztelu/
-godz.15.00-17.00 – II część dyskusji panelowej "Czy Sztuki można nauczyć?" / sala konferencyjna kasztelu/


16.07. (czwartek)
- godz.9.00-11.00 – podsumowanie dyskusji i zakończenie wydarzenia / sala konferencyjna kasztelu/Dr Joanna Adamowska – Wrocław

SzymbART 2015

W dniach 14-16 lipca 2015roku w renesansowym kasztelu w Szymbarku odbyła się kolejna edycja sympozjum SzymbART, zorganizowanego przez Muzeum - Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Wydział Sztuki oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pomysłodawcami
i koordynatorami przedsięwzięcia byli: mgr Ewa Piotrowska – Kukla, kierownik oddziału Muzeum –Kasztel w Szymbarku, dr Agnieszka Iskra–Paczkowska z Instytutu Filozofii UR , dr hab. Jerzy Kierski prof.UR, dziekan Wydziału Sztuki UR oraz profesorowie nadzw. na Wydziale Sztuki UR: dr hab. Antoni Nikiel, dr hab. Marek A. Olszyński i dr hab. Marek Pokrywka. Dyskusji panelowej nauczycieli akademickich, teoretyków i historyków sztuki towarzyszył pokaz prac zaproszonych uczestników sympozjum - artystów-pedagogów wyższych uczelni artystycznych –zorganizowany w foyer kasztelu. Większa ekspozycja (rzeźby, malarstwa, grafiki, rysunku, obiektu oraz instalacji) zostanie udostępniona zwiedzającym w Galerii „Oficyna dworska” przy Kasztelu w Szymbarku w okresie od 31 lipca 2015 do 1 września 2015 roku. Otwarcie wystawy głównej zaplanowane jest na lipiec 2016 roku i będzie połączone z promocją katalogu oraz recenzowanej monografii zbiorowej zawierającej teksty wystąpień uczestników tegorocznej edycji SzymbARTu.

Celem sympozjum, zaplanowanych wystaw i dyskusji nauczycieli kierunków artystycznych oraz wykładowców z zakresu wiedzy o kulturze i teoretyków sztuki była konfrontacja różnych środowisk akademickich, porównanie ich metod pracy oraz efektów kształcenia w zakresie plastyki. Uroczystej inauguracji wydarzenia towarzyszyła akcja artystyczna - wspólne malowanie obrazu z udziałem uczestników spotkania oraz prezentacja karykatur wykonanych przez Krzysztofa „Milusia” Piotrowskiego.

W tym roku zaproszeni goście poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Czy sztuki można nauczyć? Rozważano dylematy związane z edukacją artystyczną, m.in. kwestię wzajemnej nieprzystawalności, postępującej standaryzacji kształcenia w Polsce i specyficznego charakteru dydaktyki artystycznej, której istotę stanowią daleko posunięta indywidualizacja procesu edukacyjnego, elastyczność
w doborze metod nauczania oraz zgoda na twórczy element anarchiczny, kwestionujący zastane konwencje i zarazem umożliwiający tworzenie nowych jakości artystycznych. Omówiono zagrożenia wynikające z nadmiernej unifikacji programów nauczania, rozbudowanej sprawozdawczości, dewaluacji procesu rekrutacyjnego do szkół i uczelni artystycznych oraz niepewnej sytuacji rynku sztuki współczesnej w Polsce. Temat sympozjum rozpatrywano również w ujęciu filozoficznymi socjologicznym – dyskutowano o najnowszych badaniach z zakresu psychologii twórczości i recepcji sztuki, analizowano biologiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania działań i potrzeb artystycznych człowieka. Tytułowe zagadnienie rozważano także w perspektywie interdyscyplinarnej, wskazując na inspirujące, wzajemne oddziaływania różnych dziedzin sztuki.

Pomimo tak wielostronnego, zróżnicowanegorozpoznaniaproblemu edukacji artystycznej uczestnicy panelu byli zgodni: tak, sztuki nie tylko można, ale i trzeba uczyć w takim zakresie, na jaki pozwalają przyjęte/pełnione funkcje (artysty, pedagoga, animatora, urzędnika) i ze świadomością wszelkich ograniczeń tego procesu. Sprawowanie rzetelnej i odpowiedzialnej opieki artystycznej nad młodymi adeptami sztuk pięknych, stymulowanie rozwoju osobowości utalentowanych uczniów i studentów, zaangażowanie w działania organizacyjne i promocyjne, a także kultywowanie własnej twórczości – oto możliwe pola oddziaływań artystycznych i wychowawczych, jakie mają do dyspozycji artyści-pedagodzy.
Informacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

listopad – marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 16:00
niedziela nieczynne


Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m
Saturday & Sunday 10 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 4 p.m

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 4 p.m
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
bilet wstepu / regural - 5 zł

grupowy bilet wstępu / reduced (for groups) - 4 zł (dla grup od 25 - 50 os.)

opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł

bilet "Karta Dużej Rodziny" - 2,50 zł

dzieci do lat 7 / children under 7 years - wstep wolny /
free entrance

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry