<< Cofnij

„Starodruki cyryliczne w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego”

Wykłady i spotkania

15 maja 2014 10:00 - 16:00

Kasztel w Szymbarku

„Starodruki cyryliczne w zasobach parafialnych pogranicza polsko-słowackiego”

Międzynarodowa konferencja naukowa

Współorganizacja z Ośrodkiem Kultury Prawosławnej ELPIS w Gorlicach.

CEL KONFERENCJI

Konferencja poświęcona jest problematyce piśmiennictwa cerkiewnego na przestrzeni wieków. Zachęcamy do prezentacji referatów poruszających kwestie związane ze współczesnymi zbiorami i ich stanem zachowania, potrzebą ochrony i konserwacji druków. Zawartością ksiąg cerkiewnych, treścią modlitw, wpływem cerkiewnego piśmiennictwa na rozwój duchowy mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Historią drukarstwa, bractw cerkiewnych i sylwetkami postaci związanych z historią cerkiewnego piśmiennictwa cyrylickiego.

Komitet organizacyjny/ Organizačný výbor:
J.E. biskup gorlicki dr Paisjusz (Martyniuk),
prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.,
ks. dr Roman Dubec.

Komitet naukowy/ Vedecký výbor:
prof. dr hab. Bp Jerzy (Pańkowski) – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,
prof. dr Jerzy Tofiluk – Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie,
Ks. arch. prof. Vasilij Sadvarij– Uniwersytet A. Wołoszyna w Użhorodzie,
ks. dr Marek Ławreszuk - Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Języki konferencji/ Rokovací jazyk:
polski, słowacki, czeski, ukraiński, rosyjski

Zgłoszenia udziału referaty/ Odoslanie príspevku do 15.04.2014 r. na:
e-mail: elpis@vp.pl

Biuro konferencyjne:
ul. Brzechwy 2
38-300 Gorlice
e-mail: elpis@vp.pl
tel.: +48 607 094 177, fax: +48 18 352 69 89

Informacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"


Godziny otwarcia
Sezon letni: maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
soboty i niedziele 10:00 - 18:00

Sezon zimowy: październik- kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.


Opening times
Summer season: May - Setpember
Monday - Friday 9:00 - 17:00
Saturday & Sunday 10:00 - 18:00

Winter season: October - April
Monday - Friday  9:00 - 16:00


Last admission 30 minutes before closing.
 

Bilety wstępu / Tickets
bilet wstepu / ticket - 5 zł/os.
grupowy bilet wstępu / groups - 4 zł/os. (dla grup od 25 - 50 os.)
opłata przewodnicka - 25 zł
bilet "Karta Dużej Rodziny" – 2,50 zł/os.
dzieci do lat 7 - wstep wolny


Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry