<< Cofnij

Spotkanie koordynacyjne polsko-słowackiego projektu Muzea otwarte

Wykłady i spotkania

12 lipca 2018 10:00

Kasztel w Szymbarku

Spotkanie koordynacyjne polsko-słowackiego projektu Muzea otwarte
Spotkanie miało na celu koordynację działań poprzedzających wdrożenie projektu partnerskiego 8 instytucji kultury PL-SK oraz integrację uczestników wokół idei szerszego otwarcia muzeów dla osób niepełnosprawnych na pograniczu polsko-słowackim.
Projekt Muzea otwarte - rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego jest współfinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja na lata 2014-2020.
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach jest liderem tego projektu.

Informacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"


Godziny otwarcia
Sezon letni: maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
soboty i niedziele 10:00 - 18:00

Sezon zimowy: październik- kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.


Opening times
Summer season: May - Setpember
Monday - Friday 9:00 - 17:00
Saturday & Sunday 10:00 - 18:00

Winter season: October - April
Monday - Friday  9:00 - 16:00


Last admission 30 minutes before closing.
 

Bilety wstępu / Tickets
bilet wstepu / ticket - 5 zł/os.
grupowy bilet wstępu / groups - 4 zł/os. (dla grup od 25 - 50 os.)
opłata przewodnicka - 25 zł
bilet "Karta Dużej Rodziny" – 2,50 zł/os.
dzieci do lat 7 - wstep wolny


Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry