"SzymbART w KASZTELU"

Wystawy

27 kwietnia 2018 19:00

Kasztel w Szymbarku

"SzymbART w KASZTELU"
WYSTAWA DOROBKU UCZESTNIKÓW SYMPOZJÓW ARTYSTYCZNYCH - PEDAGOGÓW UCZELNI ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH W LATACH 2011 - 2016 W SZYMBARKU K. GORLIC / Finisaż wystawy dnia 27 kwietnia 2018 / godz. 17.17 / foyer kasztelu

GŁÓWNI ORGANIZATORZY I POMYSŁODAWCY PROJEKTU „SzymbART 2011-2016”
• INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
• WYDZIAŁ SZTUKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
• MUZEUM - DWORY KARWACJANÓW I GŁADYSZÓW W GORLICACH, ODDZIAŁ OŚRODEK KONFERENCYJNO-WYSTAWIENNICZY KASZTEL W SZYMBARKU

Koordynatorzy logistyki projektu i ostatniej z cyklu wystawy: prof.UR Marek A. Olszyński, prof. UR Antoni Nikiel, Maciej Śliwiak, Magdalena Skowron – Wydział Sztuki UR
Projekt katalogu i wkładki: prof. Jan Ferenc – UMCS Lublin, projekt plakatu: Maciej Śliwiak – student WS UR

Podstawowym celem kilku edycji sympozjum artystyczno–naukowego w Szymbarku k. Gorlic była konfrontacja różnych środowisk akademickich i porównanie ich systemów dydaktycznych. Najważniejszym elementem tego projektu były cyklicznie prowadzone warsztaty i plenery artystyczne dla studentów i kadry dydaktycznej z poszczególnych ośrodków akademickich oraz panele dyskusyjne. Każda taka edycja sympozjum dokumentowana była publikacją prezentującą prace powstałe w czasie jego trwania, tekstami teoretycznymi i wypowiedziami pedagogów, studentów oraz krytyków sztuki. Tematyka sympozjów rozpatrywana był przede wszystkim w ujęciu filozoficznym i socjologicznym; podczas spotkań dyskutowano między innymi o najnowszych badaniach z zakresu
psychologii twórczości i recepcji sztuki, analizowano biologiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania działań i potrzeb artystycznych człowieka. Zagadnienia takie rozważano także w perspektywie interdyscyplinarnej, wskazując na inspirujące, wzajemne oddziaływania różnych dziedzin sztuki.
Pomimo wielostronnej i zróżnicowanej tematyki tych spotkań, uczestnicy sympozjów byli zgodni, iż sprawowanie rzetelnej i odpowiedzialnej opieki artystycznej nad młodymi adeptami sztuk pięknych, konsekwentne stymulowanie rozwoju ich twórczej osobowości, angażowanie studentów w działania organizacyjne i promocyjne to najskuteczniejsze pola oddziaływań artystycznych i wychowawczych, jakie mają do dyspozycji artyści-pedagodzy.
W sympozjach tych brali udział studenci i wykładowcy – między innymi: Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu, Instytutu Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, ASP w Krakowie, Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu i ASP w Poznaniu oraz imiennie zapraszani goście – wykładowcy i pedagodzy średnich szkól plastycznych, między innymi w Krośnie, Warszawie i Supraślu.
Organizatorem i pomysłodawcą tego wydarzenia był Wydział Sztuki i Instytut Filozofii UR oraz Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, oddział Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku”. 

Informacje

Ośrodek Konferencyjno-Wystawienniczy „Kasztel w Szymbarku"

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik i kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 16:00

listopad – marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 16:00
niedziela nieczynne


Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 5 p.m
Saturday & Sunday 10 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 4 p.m

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 4 p.m
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
bilet wstepu / regural - 5 zł

grupowy bilet wstępu / reduced (for groups) - 4 zł (dla grup od 25 - 50 os.)

opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł

bilet "Karta Dużej Rodziny" - 2,50 zł

dzieci do lat 7 / children under 7 years - wstep wolny /
free entrance

Dane kontaktowe

38-311 Szymbark
tel.: 18 351-31-14
e-mail: kasztel.szymbark@gmail.com


Do góry