<< Cofnij

OIL CITY - galicyjska gorączka czarnego złota

Uncategorized

09 listopada 2015 17:00

Dwór Karwacjanów

OIL CITY - galicyjska gorączka czarnego złota

Oil City to planszowa ekonomiczna gra symulacyjna o początkach przemysłu naftowego w Galicji.
Gracze wcielają się w postaci autentycznych dziewiętnastowiecznych przedsiębiorców. Działają w trzyosobowych spółkach. Kupują działki, zatrudniają wiertaczy, rozbudowują infrastrukturę, prowadzą wydobycie i sprzedaż wagonów z surowcami (nafta uzyskana z ropy naftowej, gaz, wosk ziemny). Prowadzą firmy w warunkach gwałtownie zmieniających się cen surowców. Inwestują w rozwój własnych działek i nawiązują współpracę z innymi spółkami. Wygrywa spółka, która po sześciu turach gry uzyskała największą wartość.

9 listopada br. w Dworze Karwacjanów odbyła się 1-sza rozgrywka gry planszowej OIL CITY , w której wzięli udział m.in. pracownicy Muzeum, osoby indywidualne, nauczyciele gorlickich szkół. Rozgrywkę koordynowała pani Urszula Karasińska.
W przypadku zainteresowania osób indywidualnych planuje się cykliczną organizację rozgrywek (zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: galeria@gorlice.art.pl).

O GRZE OIL CITY


Rozgrywka
Uczestnicy gry tworzą trzyosobowe spółki. Każda spółka składa się z trzech różnych specjalistów. Każdy gracz wchodzi w roli jednego z następujących specjalistów powiązanych z galicyjskim biznesem naftowym: inżyniera, ziemianina, zarządcy lub kupca.

Grę prowadzi dwóch mistrzów gry – bankierów. Funkcję bankiera może pełnić osoba inicjująca rozgrywkę lub może ona wyznaczyć do tej roli inne osoby (np. uczniów, uczestników spotkania). Bankierzy rozdysponowują pomiędzy graczy znaczniki wznoszonych przez nich budynków i wydobywanych surowców, a także karty nabywanych przez nich działek ze złożami i wagonów służących do transportu sprzedawanych dóbr. Bankierzy ustalają także ceny sprzedaży wydobywanych surowców, strzegą porządku tur, ogłaszają koniec gry i zwycięzców.

Walory edukacyjne gry:
w warstwie fabularnej
Historyczna fabuła gry nawiązuje do działań, które podejmowali galicyjscy przedsiębiorcy naftowi – pionierzy przemysłu naftowego. Każdy gracz otrzymuje na początku gry wizytówkę postaci historycznej, która prowadziła biznes naftowy w Galicji. Wcielając się w tę postać, uczestnik rozgrywki może kupować działki, zatrudniać pracowników (wiertaczy), inwestować w infrastrukturę wydobywczą (wieże) oraz jej usprawnienia (pompy, wentylatory, wiertnice kanadyjskie), a także infrastrukturę przetwórczą (destylarnie, rafinerie). Celem graczy jest pomnożenie majątków mierzonych w austro-węgierskich guldenach (złotych reńskich) oraz umiejętne gospodarowanie posiadanymi zasobami, czyli środkami produkcji (praca, kapitał, ziemia) i dążenie do uzyskania jak najwyższej wartości spółki naftowej.

w warstwie mechanizmu
Mechanizm gry umożliwia graczom nie tylko konkurowanie na rynku naftowym, ale również – podobnie jak w przypadku realnych postaci historycznych – nawiązywanie współpracy biznesowej (np. wspólne inwestowanie w działki czy dzielenie się przychodami ze zrealizowanych transakcji naftowych). Gra jest więc symulacją ułatwiającą zrozumienie rzeczywistych, obowiązujących również współcześnie, procesów gospodarczych. Uczestnicząc w rozgrywce, gracze mogą poprzez własne doświadczenia poznać w praktyce zjawiska ekonomiczne takie jak inwestycja, ryzyko, przychód, koszt czy zysk.

w warstwie plastycznej
Graficznie gra nawiązuje do archiwalnych materiałów ilustracyjnych z Galicji w drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Dobrane materiały historyczne zostały ujęte w nowoczesnej i atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy i użytkownika formie.

Wydawca gry - Małopolski Insytut Kultury
więcej informacji o grze OIL CITY http://oc.mik.krakow.pl/


Informacje

Galeria Sztuki "Dwór Karwacjanów"

Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek  8:00 - 17:00
sobota 11:00 - 17:00
niedziela 11:00 - 15:00
Opening hours
Monday - Friday  8 a.m. - 5 p.m.
Saturday 11 a.m - 5 p.m.
Sunday 11 a.m - 3 p.m.

Bilety wstępu / admission fees
bilet normalny / regular - 2,00 zł;
ulgowy / reducted - 1,00 zł

Dane kontaktowe:
38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Do góry