<< Cofnij

Konkurs „Małopolska Marzanna”

Imprezy

14 marca 2016

Skansen w Szymbarku

Konkurs „Małopolska Marzanna”
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szóstej edycji konkursu „Małopolska Marzanna”.

Konkurs objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z Województwa Małopolskiego. Co roku przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba nadsyłanych prac konkursowych z różnych stron naszego Województwa (co rocznie - ponad sto Marzann).
Finał konkursu odbywa się w niezwykle urokliwym miejscu – w szymbarskim skansenie i kasztelu. W czasie uroczystości laureatom konkursu zostaną wręczone atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Spotkanie zakończymy uroczystym pochodem z Marzannami nad rzekę Ropę, gdzie symbolicznie pożegnamy zimę.

Szczegółowe informacje w załączonym regulaminie.


Regulamin konkursu „Małopolska Marzanna” -szósta edycja

Konkurs pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Małopolskiego – Jacka Krupy

 •  Organizatorem konkursu jest Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach – oddział Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.
 • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych w Województwie Małopolskim.
 • Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży szkolnej poprzez uczestnictwo w kultywowaniu regionalnych tradycji folklorystycznych, rozwijanie kreatywności i wyobraźni plastycznej oraz zdolności manualnych, a także promocja kultury ludowej Województwa Małopolskiego.
 • Tematem konkursu jest Małopolska Marzanna – kukła symbolizująca odchodzącą zimę, a także wraz z nią przemijające nieszczęścia, choroby, zmartwienia nękające ludzi w okresie zimowym.
 • Kukła- kolorystyką stroju lub poszczególnymi jego elementami może podkreślać swoją „małopolskość”. Poszczególne elementy figury muszą być odpowiednio połączone w celu uniknięcia destrukcji pracy podczas transportu. Oczekujemy na prace wykonane z ekologicznych materiałów (słomy, bibuły, papieru, bawełny, lnu) w rozmiarach od 0,7 do 2 metrów wysokości.
 • Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych (indywidualnie lub w grupach do trzech osób), a także dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat z placówek kulturalno-oświatowych (np. Młodzieżowe Domy Kultury, Gminne Ośrodki Kultury) również indywidualnie lub w grupach do trzech osób.
 • Ocenie podlegają wszystkie prace, które zostaną dostarczone osobiście lub przesyłką pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2016 do Skansenu Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku lub do Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach na adres:  Skansen Wsi Pogórzańskiej 38-311 Szymbark lub Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, ul. Wróblewskiego 10A, 38-300 Gorlice
Każda praca (indywidualna czy zbiorowa) powinna posiadać metryczkę z:
 • imieniem i nazwiskiem autora lub autorów
 • nazwą szkoły lub innej placówki, klasy oraz miejscowości
 • imieniem i nazwiskiem opiekuna artystycznego
 • nr kontaktowym telefonu opiekuna lub szkoły

 • Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję w składzie: Leszek Brzozowski – kierownik Skansenu Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku, Ewa Piotrowska-Kukla – kierownik Ośrodka Konferencyjno-Wystawienniczego „Kasztel” w Szymbarku oraz Bogusława Błażewicz – etnolog z Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.
 • Jury oceniać będzie: nawiązanie do tradycji, nowatorstwo artystyczne, staranność wykonania, pomysłowość, zgodność z warunkami regulaminu konkursu
 • Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:  I kategoria – uczniowie klas 0-III,  II kategoria – uczniowie klas IV-VI
 • Za najlepsze prace (zajęcie I, II, III miejsca) zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. O rozstrzygnięciu konkursu, uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 17.03.2016 r.
 • Wszystkie dostarczone prace będą zaprezentowane na wystawie w Skansenie Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku od 15 do 20 marca 2016 r.
 • Wręczenie nagród odbędzie się 21.03.2016 r. podczas imprezy plenerowej pt. „Pożegnanie zimy”, która rozpocznie się o godz. 10.00 w kasztelu w Szymbarku. Laureaci i uczestnicy konkursu wezmą udział w obrzędzie pożegnania zimy – uroczystym orszaku z Marzannami nad brzeg rzeki Ropy.

Postanowienia końcowe

Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i przechodzą na własność Organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania w celach promocyjnych prac zgłoszonych na konkurs.
    Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie  Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu
   
Organizatorzy:
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach
oddział - Skansen Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
tel. 18 351 1018, e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Prowadzący konkurs: Anna Niemczyńska-Szurek, Barbara WojnarskaInformacje

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik, kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 15:00

listopad - marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 15:00
niedziela nieczynne

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 3 p.m.
Saturday & Sunday 9 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 3 p.m.

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 3 p.m.
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
normalny - spacerowy / regural - 8,00 zł 
ulgowy / reduced - 5,00 zł
opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł
bilet "Karta Dużej Rodziny" - 4 zł

DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU / FREE ENTRANCE: poniedziałek / monday


Dane kontaktowe / contact
38-311 Szymbark,
tel. 18 351-10-18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Do góry