<< Cofnij

FINISAŻ WYSTAWY „KOLOROWA CERKIEW”

Wystawy

03 października 2015 16:00

Cerkiew w Bartnem

FINISAŻ WYSTAWY „KOLOROWA CERKIEW”
Finisaż, wykład, prezentacja.

W programie:
podsumowanie projektu „Kolorowa cerkiew” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pokaz interaktywnej aplikacji na ekran dotykowy, stworzonej w ramach projektu dla cerkwi w Bartnem,
wykład Andrzeja Żygadło „Prace badawcze i dokumentacyjne przy zabytkowych obiektach drewnianych”.

Andrzej Żygadło - absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Obecnie student V roku konserwacji malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuk tejże uczelni. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego prace znajdują się min. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku oraz Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Autor artykułów poświęconych zabytkom. Wiceprezes stowarzyszenia „Razem dla Białobok”, członek zarządu stowarzyszenia „Magurycz”. Zajmuje się: dokumentacją i konserwacją zabytków, historią sztuki, ikonografią zabytków Podkarpacia. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinach związanych z obiektami zabytkowymi: przeprowadzenie szczegółowych badań poświęconych twórczości Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego; identyfikacja „niepodpisanych” obiektów zabytkowych na rysunkach J. Matejki i K. W. Kielisińskiego, oraz fotografiach ze zbiorów Fototeki IHS UJ i innych zbiorów; współorganizacja obozów inwentaryzacyjno-badawczych na terenie powiatu przeworskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna.

alt         

Informacje

CERKIEW w Bartnem

Orthodox Church of St. Cosma and Damian in Bartne

cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

orthodox church available to visitors after earlier telephone notification

18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)


Godziny otwarcia
poniedziałek - czwartek 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00


Opening hours
Monday - Thursday 9:00 - 17:00

Saturday 9:00 - 18:00
Sunday
14:00 - 18:00

Bilety wstępu / admission fees
Bilet normalny / regular - 5 zł

Bilet ulgowy / reduced - 2 zł

Dane kontaktowe / contact
"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
Łosie 34,
tel. 18 353 43 63
tel. 601-411-590 (Klaudia Zbiegień)
e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

CERKIEW w Bartnem
Bartne 38-307 Sękowa
tel. 18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)

Do góry