<< Cofnij

FINISAŻ WYSTAWY „KOLOROWA CERKIEW”

Wystawy

03 października 2015 16:00

Cerkiew w Bartnem

FINISAŻ WYSTAWY „KOLOROWA CERKIEW”
Finisaż, wykład, prezentacja.

W programie:
podsumowanie projektu „Kolorowa cerkiew” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
pokaz interaktywnej aplikacji na ekran dotykowy, stworzonej w ramach projektu dla cerkwi w Bartnem,
wykład Andrzeja Żygadło „Prace badawcze i dokumentacyjne przy zabytkowych obiektach drewnianych”.

Andrzej Żygadło - absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Obecnie student V roku konserwacji malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuk tejże uczelni. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego prace znajdują się min. w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN w Kórniku oraz Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Autor artykułów poświęconych zabytkom. Wiceprezes stowarzyszenia „Razem dla Białobok”, członek zarządu stowarzyszenia „Magurycz”. Zajmuje się: dokumentacją i konserwacją zabytków, historią sztuki, ikonografią zabytków Podkarpacia. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinach związanych z obiektami zabytkowymi: przeprowadzenie szczegółowych badań poświęconych twórczości Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego; identyfikacja „niepodpisanych” obiektów zabytkowych na rysunkach J. Matejki i K. W. Kielisińskiego, oraz fotografiach ze zbiorów Fototeki IHS UJ i innych zbiorów; współorganizacja obozów inwentaryzacyjno-badawczych na terenie powiatu przeworskiego.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna.

alt         

Informacje

CERKIEW w Bartnem

cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym :
poniedziałek-czwartek w godz. 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00

Bilet normalny - 5 zł
Bilet ulgowy - 2 zł

Do góry