<< Cofnij

20 - LETNI SPÓR ROZSTRZYGNIĘTY

Uncategorized

31 lipca 2018

Cerkiew w Bartnem

20 - LETNI SPÓR ROZSTRZYGNIĘTY
W 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu rozstrzygnięta została sprawa o prawo własności zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. ŚŚ. Kosmy i Damiana w Bartnem (obecnie muzeum). Spór pomiędzy Parafią Greckokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Gorlicach, a Skarbem Państwa toczył się od roku 1991 r. Wyrokiem Sądu, prawo własności zabytkowego obiektu w Bartnem, przyznane zostało Skarbowi Państwa.

Od roku 2009 budynek cerkwi pozostaje pod zarządem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszow, wcześniej - Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Regionalnego Muzeum w Bieczu.

W roku 1961, w oparciu o dekret z dnia 5 września 1947 roku o przejęciu mienia na własność Państwa po osobach przesiedlonych do ZSRR, cerkiew w Bartnem stanowiąca dotychczas własność parafii greckokatolickiej, przejęta została przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach. Projektowano stworzenie w niej muzeum łemkowskiej sztuki sakralnej. W 1963 roku rozpoczęto prace inwetaryzacyjne i przygotowania do remontu cerkwi. W trakcie jego trwania, na podstawie uchwały Prezydium PRN w Gorlicach z 24 grudnia 1969 roku, cerkiew przekazana została na rzecz Wydziału Kultury PRN z przeznaczeniem na muzeum regionalne. Przekazane zostały: działka wraz z budynkiem cerkwi, spichlerz, piwnica oraz fundamenty starej plebani . W 1968 roku w związku z planowanym powstaniem muzeum rozpoczął się generalny remont cerkwi i jej otoczenia (spichlerz, ogrodzenie) Nadzór naukowo-konserwatorski nad remontem sprawował Ryszard Brykowski. Cerkiew konserwowana była ze środków państwowych -  budżetu Prezydium PRN w Gorlicach i kredytów przydzielonych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Obecnie cerkiew w Bartnem funkcjonuje w strukturach Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach jako część oddziału Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem.

Informacje

CERKIEW w Bartnem

cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym :
poniedziałek-czwartek w godz. 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00

Bilet normalny - 5 zł
Bilet ulgowy - 2 zł

Do góry