<< Cofnij

20 - LETNI SPÓR ROZSTRZYGNIĘTY

Uncategorized

31 lipca 2018

Cerkiew w Bartnem

20 - LETNI SPÓR ROZSTRZYGNIĘTY
W 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu rozstrzygnięta została sprawa o prawo własności zabytkowej cerkwi greckokatolickiej pw. ŚŚ. Kosmy i Damiana w Bartnem (obecnie muzeum). Spór pomiędzy Parafią Greckokatolicką p.w. Przemienienia Pańskiego w Gorlicach, a Skarbem Państwa toczył się od roku 1991 r. Wyrokiem Sądu, prawo własności zabytkowego obiektu w Bartnem, przyznane zostało Skarbowi Państwa.

Od roku 2009 budynek cerkwi pozostaje pod zarządem Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszow, wcześniej - Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i Regionalnego Muzeum w Bieczu.

W roku 1961, w oparciu o dekret z dnia 5 września 1947 roku o przejęciu mienia na własność Państwa po osobach przesiedlonych do ZSRR, cerkiew w Bartnem stanowiąca dotychczas własność parafii greckokatolickiej, przejęta została przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gorlicach. Projektowano stworzenie w niej muzeum łemkowskiej sztuki sakralnej. W 1963 roku rozpoczęto prace inwetaryzacyjne i przygotowania do remontu cerkwi. W trakcie jego trwania, na podstawie uchwały Prezydium PRN w Gorlicach z 24 grudnia 1969 roku, cerkiew przekazana została na rzecz Wydziału Kultury PRN z przeznaczeniem na muzeum regionalne. Przekazane zostały: działka wraz z budynkiem cerkwi, spichlerz, piwnica oraz fundamenty starej plebani . W 1968 roku w związku z planowanym powstaniem muzeum rozpoczął się generalny remont cerkwi i jej otoczenia (spichlerz, ogrodzenie) Nadzór naukowo-konserwatorski nad remontem sprawował Ryszard Brykowski. Cerkiew konserwowana była ze środków państwowych -  budżetu Prezydium PRN w Gorlicach i kredytów przydzielonych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

Obecnie cerkiew w Bartnem funkcjonuje w strukturach Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach jako część oddziału Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem.

Informacje

CERKIEW w Bartnem

Orthodox Church of St. Cosma and Damian in Bartne

cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

orthodox church available to visitors after earlier telephone notification

18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)


Godziny otwarcia
poniedziałek - czwartek 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00


Opening hours
Monday - Thursday 9:00 - 17:00

Saturday 9:00 - 18:00
Sunday
14:00 - 18:00

Bilety wstępu / admission fees
Bilet normalny / regular - 5 zł

Bilet ulgowy / reduced - 2 zł

Dane kontaktowe / contact
"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
Łosie 34,
tel. 18 353 43 63
tel. 601-411-590 (Klaudia Zbiegień)
e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

CERKIEW w Bartnem
Bartne 38-307 Sękowa
tel. 18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)

Do góry