<< Cofnij

SKANSENOVA - PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE NA TERENIE SKANSENU WSI POGÓRZAŃSKIEJ W SZYMBARKU

Uncategorized

09 lipca 2018

Skansen w Szymbarku

SKANSENOVA - PRACE REMONTOWE I KONSERWATORSKIE NA TERENIE SKANSENU WSI POGÓRZAŃSKIEJ W SZYMBARKU
Fotorelacja

Prace remontowe i konserwatorskie na terenie Skansenu Wsi Pogórzańskiej wykonane w I połowie 2018 roku w ramach projektu:

„SKANSENOVA – systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu”

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 
Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

Prace wykonane  prace remontowe i konserwatorskie na terenie skansenu: wymiana siatki na sztachety, wykonanie remontu ogrodzenia, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie dwóch bram metalowych, konserwacja starego ogrodzenia, wykonanie dróg wewnętrznych, wykonanie odwodnienia terenu, modernizacja, remont, przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznych (zmiany sposobu zasilania budynków - spichlerz z Rożnowic, chałupa z Gródka, chałupa z Szymbarku, wymiana tablic i gniazd elektrycznych, wymiana oświetlenia w chałupie z Szymbarku i chałupie z Gródka, instalacja oświetlenia terenu, zasilania dla obiektów plenerowych i ochrony od porażeń).

Informacje

Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku

Godziny otwarcia
maj - wrzesień
poniedziałek - piątek 9:00 - 17:00
sobota - niedziela 10:00 - 18:00

październik, kwiecień
poniedziałek - niedziela 9:00 - 15:00

listopad - marzec
poniedziałek - sobota 9:00 - 15:00
niedziela nieczynne

Ostatni zwiedzający przyjmowani są pół godziny przed zamknięciem.

Opening hours
May - Setpember
Monday - Friday 9 a.m. - 3 p.m.
Saturday & Sunday 9 a.m. - 6 p.m

October, April
Monday - Friday  9 a.m. - 3 p.m.

November - March

Monday - Saturday 9 a.m. - 3 p.m.
Sunday closed

Please note that last entry to the museum is 30 minutes before closing times.

BILETY WSTĘPU / ADMISSION FEES:
normalny - spacerowy / regural - 8,00 zł 
ulgowy / reduced - 5,00 zł
opłata przewodnicka / guided tour - 25 zł
bilet "Karta Dużej Rodziny" - 4 zł

DZIEŃ WOLNEGO WSTĘPU / FREE ENTRANCE: poniedziałek / monday


Dane kontaktowe / contact
38-311 Szymbark,
tel. 18 351-10-18

e-mail: skansen.szymbark@gmail.com

Do góry