<< Cofnij

"Gorliczanki. Równe i Niepodległe" – projekt Muzeum w ramach programu "Patriotyzm Jutra"

Wystawy

27 kwietnia 2018 - 07 listopada 2018

Zagroda Maziarska i Kasztel w Szymbarku

Wstęp: Wolny
"Gorliczanki. Równe i Niepodległe" – projekt Muzeum w ramach programu "Patriotyzm Jutra"
Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach otrzymało dofinansowanie z MKiDN na realizacje projektu "Gorliczanki. Równe i Niepodległe" w ramach programu "Patriotyzm Jutra" realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Realizacja projektu obejmuje czas od maja do listopada 2018. Projekt realizowany jest przez oddziały: Zagroda Maziarska w Łosiu z cerkwią w Bartnem i Ośrodek Konferencyjno-Wystawiennczy Kasztel w Szymbarku.
Tytuł i treść projektu nawiązuje do Roku Praw Kobiet i setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Projekt odnosi się do roli kobiet w dawnej i współczesnej historii Ziemi Gorlickiej. Celem projektu jest przywrócenie lokalnej pamięci i uzupełnienie wiedzy historycznej oraz budowanie poczucia wartości i aktywizowanie kobiet- zarówno dziewczyn jak i seniorek.
Projekt zakłada organizację wystawy portretów wybranych gorliczanek, które miały odwagę przełamywać ustalone schematy; kobiet bądź ich grup, zaangażowanych m.in. w walkę o równe prawa, działalność społeczną, oświatową, charytatywną, jak również w walkę o niepodległość kraju. Wybrane postaci łączyć ma odwaga w przełamywaniu ustalonych schematów. Wystawa w formie plansz, wyeksponowanych w plenerowym systemie wystawienniczym, powstanie w otwartej przestrzeni gorlickiego rynku.

Istotną część projektu stanowią warsztaty angażujące młodsze i starsze gorliczanki - kształtujące ich świadomość historyczną, obywatelską oraz wyposażające je w wiedzę pozwalającą na samodzielne poszukiwania i opracowania materiałów do realizacji portretów wybranych przez nie bohaterek, które będą stanowić część wystawy."Gorliczanki. Równe i Niepodległe" - warsztaty
Warsztaty prowadzone przez instruktorki z Fundacji "Przestrzeń Kobiet" odbywają się w historycznym Dworze Karwcjanów w Gorlicach. Warsztaty trwają 12 godzin i są realizowane w ciągu 4 dni w maju i wrześniu. Cele warsztatów: pogłębienie wiedzy o historii kobiet i ich dorobku na rzecz społeczności Gorlic, nabycie umiejętności poszukiwań materiałów dot. historii kobiet ich opisywania – w przeszłości i współcześnie, wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego uczestniczek projektu. Podczas warsztatów uczestniczki dowiadują się, jak pracować nad odzyskiwaniem historii kobiet, jak przygotowywać i pisać teksty o wybranych przez siebie bohaterkach oraz jak docierać do źródeł historycznych. W II etapie (wrzesień) po przerwie wakacyjnej, pracować one będą nad zgromadzonymi materiałami i przygotowaniem własnych (4) plansz z wybranymi sylwetkami kobiet. Uczestniczki otrzymają również materiały szkoleniowe. Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi, włączającymi, przez osobę z doświadczeniem i kwalifikacjami trenerskimi. Warsztaty są realizowane przy użyciu takich metod szkoleniowych, jak: symulacje, praca w grupach, metaplan.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

alt


Do góry