We wnętrzu zachowany XVIII- wieczny barokowy ikonostas. Ikonostas oddziela prezbiterium - miejsce ołtarzowe od nawy, przeznaczonej dla wiernych.

Pierwszy rząd ikon, ustawiony na cokołach to ikony namiestne. Pomiędzy ikonami znajdują się trzy przejścia prowadzące z nawy do prezbiterium. Środkowe to carskie wrota, otwierane na czas nabożeństwa. Po bokach wrota diakońskie. Na skrzydłach carskich wrót, w medalionach scena Zwiastowania Marii, Archanioł Gabriel oraz postacie czterech ewangelistów. Na futrynie carskich wrót, na lewym ościeżu św. Bazylii, na prawym św. Jan Złotousty.
W rzędzie ikon namiestnych cztery ikony. Od prawej- Archanioł Michał. Pierwotnie znajdowała się w tym miejscu ikona patronów cerkwi Świętych Kosmy i Damiana. Po prawej stronie carskich wrót- ikona ukazująca Jezusa w typie Pantokratora. Po lewej stronie carskich wrót- Matka Boska z Dzieciątkiem w przedstawieniu Hodegetria. Skrajna ikona z lewej Zaśnięcie Marii, umieszczona jest wtórnie, w miejscu pierwotnego wyobrażenia Św. Mikołaja.

Drugi rząd ikonostasu- rząd świąteczny (prazdniki)- przedstawia najważniejsze święta w roku. Prazdniki ukazują dwanaście wydarzeń z Nowego Testamentu. Lewy rząd prazników przedstawia: Narodziny Marii, Ofiarowanie Marii do świątyni, Narodziny Chrystusa, Chrzest Chrystusa, Ofiarowanie Chrystusa, Zwiastowanie Marii. W prawym rzędzie sześć scen: Wjazd Chrystusa do Jerozolimy, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, Przemienienie Pańskie, Zaśnięcie Marii. W środku między prazdnikami umieszczona Ostatnia Wieczerza.

Powyżej prazdników - Grupa Deesis. Pośrodku rzędu ikona Deesis, przedstawiająca Chrystusa na tronie między Marią i św. Janem Chrzcicielem. O wstawiennictwo za grzesznikami proszą również apostołowie, ukazani na sześciu ikonach. Kolejno, od lewej: Filip i Bartłomiej, Andrzej i Marek, Mateusz i Piotr, Paweł i Jan, Łukasz i Jakub, Szymon i Tomasz.

Rząd czwarty tworzą medaliony z przedstawieniami proroków ze Starego Testamentu.
Habakuk i Daniel, Jeremiasz i Zachariasz, Aaron i Mojżesz, Dawid i Gedeon, Salomon i Ezechiel, Izaak i Jakub.

Ikonostas wieńczy krzyż łaciński z namalowanym ukrzyżowanym Chrystusem. Przy krzyżu sylweta Matki Boskiej oraz świętej Weroniki.

W nawie znajduje się rzeźbiony i polichromowany boczny ołtarz, pochodzący z 1797 roku. Na ołtarzu tabernakulum. Ikona umieszczona w ołtarzu ukazuje scenę Ukrzyżowania. Zwieńczenie w formie późnobarokowej z „Okiem Opatrzności”.

 

Przejdź do galerii zdjęć:

bartne-foto-a-gucwa bartne-foto-a-gucwa bartne-foto-eryk-tohl

Informacje

Godziny otwarcia

"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
poniedziałek-piątek w godz. 9:30 - 17:30
sobota - niedziela 9.00-15.00

Bilet normalny - 4 zł
Bilet ulgowy - 2 zł
Bilet dla posiadacza Karty Dużej Rodziny: 2,00 zł
(zwiedzanie z przewodnikiem)

czwartek - dzień wolnego wstępu (zwiedzanie bez przewodnika)
możliwość zwiedzania z przewodnikiem - 15,00 zł

Ostatni zwiedzający przyjmowani są na pół godziny przed zamknięciem

CERKIEW w Bartnem

cerkiew udostępniana zwiedzającym po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym :
poniedziałek-czwartek w godz. 9:00 - 17:00
sobota 9:00 - 18:00
niedziela 14:00 - 18:00

Bilet normalny - 5 zł
Bilet ulgowy - 2 zł

Dane kontaktowe

"ZAGRODA MAZIARSKA" w Łosiu
Łosie 34,
tel. 18 353 43 63
tel. 601-411-590 (Klaudia Zbiegień)
e-mail: zagroda.maziarska@gmail.com

CERKIEW w Bartnem
Bartne 38-307 Sękowa
tel. 18 351 84 54 (ks. Mirosław Cidyło)

Mapa dojazdu

Łosie:

Bartne:

Zapisz
Do góry