Ur. w 1931 w miejscowości Turja Paseka. Studiował w latach 1951-54 w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Bratysławie, a następnie w latach 1954-57 na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze w pracowni prof. Minář'a. Na swojej pierwszej wystawie indywidualnej zorganizowanej w Koszycach w roku 1964, jako pierwszy w regionie wschodnio-słowackim, zaprezentował sztukę abstrakcyjną, obiekty "reade made" z zastosowaniem techniki "dripping".

W roku 1965 na krajowej wystawie z okazji 20-lecia wyzwolenia Czechosłowacji otrzymał w Pradze wyróżnienie honorowe. Pracował jako profesor na katedrze wychowania plastycznego Uniwersytetu Preszowskiego. Jest autorem 31 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą. Uprawia malarstwo kameralne i monumentalne, grafikę, ceramikę, mozaikę a także tworzy instalacje plastyczne.

Brał udział w plenerach malarskich w Cottbus (Niemcy) i na Solinie (Polska). W roku 1993 w wyniku konkursu uczestniczył w międzynarodowej wystawie grafiki w Grazu (Austria) pt. Ostblick-Westblick prezentowanej w krajach wschodniej i zachodniej Europy. Za osiągnięcia twórcze w sztukach plastycznych otrzymał w roku 2004 prestiżową nagrodę Andy Warhola. Jest organizatorem, kuratorem i uczestnikiem indywidualnych i zbiorowych wystaw w kraju i zagranicą.

Swoje prace prezentował w następujących krajach: Polska, Węgry, Ukraina, Rosja, Jugosławia, Austria, Niemcy, Francja, Kuba, Indonezja, Bułgaria, Dania, Chorwacja, Czechy.


Informacje

Godziny otwarcia

poniedziałek – piątek  8 – 17
sobota 11 – 17
niedziela - nieczynne

bilety wstępu: normalny: 2,00 zł;
ulgowy: 1,00 zł

Wystawy stałe

Proponujemy zwiedzanie XVI-wiecznych reliktów architektonicznych Dworu Karwacjanów, siedziby rodu Dersława Karwacjana, założyciela i właściciela Gorlic - zobacz więcej

Dane kontaktowe

38-300 Gorlice
ul. Wróblewskiego 10 A
fax 18 353-56-01
tel. 18 353-56-18

email: galeria@gorlice.art.pl

Mapa dojazdu

Do góry